Hans Palenlader2 hours ago (edited)

Zo ongeveer 10 jaar geleden vervulde klokkenluideronline een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste bron bij het melden van afschuwelijke misstanden, die nog steeds niet zijn opgehelderd. Nu Micha hierdoor noodgedwongen op de vlucht is, lijken vrijwel al zijn medestanders van toen hem van achter aan te vallen. Ik vind dat nog steeds onbegrijpelijk. Het lijkt alsof daar meer achter zit, dat kan toch niet anders?