web analytics

Categorie politiek

WAANZIN: JOURNALIST KAN GEEN SMAAD PLEGEN

BIJ HET OM GAAN ZE IN HUN HAATCAMPAGNE TEGEN MICHA DOOR ALLE WETTEN EN GRENZEN HEEN * JUSTITIE BEROOFDE MICHA VAN ZIJN VASTE EN SUCCESVOLLE ADVOCAAT * GEEN RECHTER MEER TE VINDEN DIE NOG ONPARTIJDIG KAN OORDELEN OVER MICHA * DIT IS DE GROOTSTE JURIDISCHE POGROM UIT DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS

We zullen de komende dagen artikelen blijven wijden aan de meest krankzinnige strafzaak uit de Nederlandse geschiedenis: die van de ‘smaad’ tegen Marcel Gelauff. Het OM is zo verblind van vervolgings-waanzin (vanuit de directe persoonlijke betrokkenheid van de OM-top bij het dossier-Demmink) dat zelfs de meest elementaire juridische...

Lees verder

MICHA’S VREDESAANBOD AAN HERMAN BOLHAAR VAN HET OM

TERWIJL HET OM EN HERMAN BOLHAAR MET BLOED DOORLOPEN OGEN NOG STEEDS ‘OP RAMKOERS’ LIGGEN MET MICHA EN VANDAAG DE ZEVENDE ZAAK TEGEN HEM BEGONNEN, BIEDT DIE LAATSTE JUSTITIE NU EEN UITGESTOKEN ARM AAN OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DE HORROR DIE NU AL MEER DAN 10 JAAR DUURT WAARVAN RUIM 5 IN STRAFRECHTELIJKE ZIN

Parket-Generaal
T.a.v. het College van Procureurs-Generaal
Postbus 20305
2500 EH DEN HAAG
Haarlem, 15 juni 2015
Betreft • Kat/ OM
Dossiernr.: 20150101
Uw referentie :

Edelgrootachtbare Dame, Heren,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor verschillende strafzaken die momenteel aanhangig zijn tegen mijn cliënt, de heer M...

Lees verder

VS: VADER NEEMT WRAAK VOOR STAATS-DIEFSTAL VAN ZIJN ZOON

DOOR PEDO’S GERUNDE STATEN ZOEKEN STEEDS MEER DE DIRECTE CONFRONTATIE MET DE BEVOLKING * OOK IN NEDERLAND STEEDS MEER WANHOPIGE OUDERS DIE WILLENS EN WETENS WORDEN GEPROVOCEERD TOT OP EN OVER HET BREEKPUNT * LEES HET HELE VERHAAL OP INFOWARSLees verder

BILDERBERGERS GO HOME, CONFRONTATIES OP VLIEGVELD

BREAKING: BILDERBERG-MASSAMOORDENAARS MET MARK RUTTE EN BEATRIX WERKEN NU ZIJ AAN ZIJ MET HET VATICAAN AAN HUN GENOCIDALE AGENDA * ‘6 MILJARD MENSEN MOETEN STERVEN’ * VATICAAN WIL EEN ‘PLANETAIR GERECHTSHOF’ DAT BESLIST OVER DE NIEUWE HOLOCAUST


Lees verder

HARRY ‘BILDERBERG’ VAN BOMMEL EN DE DEMOCRATIE

SP-KAMERLID ROEPT OP ZIJN WEBLOG OM ‘OPENHEID OVER BILDERBERG’ * MAAR ZIJN PARTIJ WEIGERT OOK MAAR EEN STAP TE ZETTEN IN DIE RICHTING * DE NAAM ‘DEMMINK’ IS TABOE OP ZIJN WEBLOG, DE NAAM KOMT ZELFS NIET DOOR DE MODERATIE HEEN * ERIC DONK STAL AL MICHA’S BILDERBERG-FILMPJES, MAAR ONDERSTAANDE STAAT NOG OP YOUTUBE DANKZIJ WIL2SUR5

BIZAR: ADVOCAAT VAN MICHA WEIGERT ERIC DONK TE SOMMEREN DE BILDERBERG-FILMPJES WEER OP PUBLIC TE ZETTEN * WERKT DEZE ADVOCAAT OOK VOOR DE BILDERBERGERS?

Intussen beginnen we ons een beetje zorgen te maken om de vrienden van WeAreChangeRotterdam in Oostenrijk, zulks temeer daar we via Infowars s...

Lees verder

BILDERBERG AAN DE WORTEL VAN DE ONDERGANG VAN DE MSM

NEDERLANDSE MSM ZWIJGEN NU VOLLEDIG NA JAREN VAN (ZEER) AARZELENDE BERICHTGEVING, JUIST NU MARK RUTTE, BEATRIX EN JEROEN DIJSSELBLOEM AANWEZIG ZIJN * KRANKZINNIGE EEN AANHOUDENDE ZWIJGEN VAN MSM OVER BILDERBERG LEIDT NU TOT HUN ONDERGANG * FAKE-PODIUM THE POST ONLINE GAAT TEN ONDER AAN COLLABORATIE MET DE MSM, LEES HET HELE VERHAAL OP NRCOMBUDSMAN

Alle artikelen in de MSM over Mark Rutte, Jeroen Dijsselbloem en Beatrix zijn nep en fake als er niet mag worden geschreven over hun aanwezigheid op de Bilderberg Conferentie 2015 en wat ze daar doen...

Lees verder