web analytics

Categorie politiek

DE TELEGRAAF ‘KWEEKT BEGRIP’ VOOR IRAKESE MOORDENAAR VAN NEDERLANDSE VROUW

JOHN VAN DEN HEUVEL ‘SLAAT EEN BRUG’ TUSSEN ALLOCHTONE MOORDENAARS VAN NEDERLANDSE VROUWEN EN DE NABESTAANDEN * DIT PAST NAADLOOS BIJ HET TOESTAAN VAN AANRANDINGEN EN VERKRACHTINGEN DOOR ASIELZOEKERS EN IS DAARMEE OOK EEN DIRECT VERLENGSTUK VAN DE ZAAK-VAATSTRA * DIT ALLES BEREIDT ONS VOOR OP HET UITMOORDEN VAN DE AUTOCHTONEN DOOR ‘VLUCHTELINGEN’ EN DE VESTIGING VAN DE TOTALE ISLAM-HEERSCHAPPIJ

Dina Meijer uit Drachten ontmoet de moordenaar van haar dochter in een gevangenis in Irak. Ze wil antwoord op één vraag en wordt daarbij ondersteund door John van den Heuvel...

Lees verder

HIGHLY ALARMING: BAAS CIA NOEMT WIKILEAKS EEN ‘RUSSIAN ASSET’; IS DIT EEN GAME-CHANGER?

TRUMP HEEFT ZIJN PRESIDENTSCHAP VOOR EEN BELANGRIJK DEEL TE DANKEN AAN WIKILEAKS EN HUN ONTHULLINGEN OVER HET CRIMINELE GEDRAG VAN HILLARY EN HAAR CRONIES * NU PROBEERT MIKE POMPEO WIKILEAKS TE CRIMINALISEREN * WAAR GAAT DIT HEEN? IS DIT HET BEGIN VAN EEN WERELDWIJDE HETZE TEGEN KLOKKENLUIDERS WAARVAN OOK MICHA HET SLACHTOFFER ZAL WORDEN?

Het gaat om de eerste minuten van deze video. Het is een cruciale ontwikkeling. Als Mike Pompeo en de CIA niet door Trump worden gestopt in het criminaliseren van Wikileaks, kan het wel eens heel slecht aflopen met Julian Assange -en misschien ook met Micha...

Lees verder

HIDDEMA EN BAUDET WEIGEREN TE REAGEREN: MAIL ZE NU! WAAROM DOET HIDDEMA NIETS AAN DE PEDO-JUSTITIE?

HIERONDER VOLGT EEN MAIL AAN VOLKSVERTEGENWOORDIGER EN ADVOCAAT THEO HIDDEMA MET HET VERZOEK DEZE TE COPYPASTEN EN TE FORWARDEN * VIDEO: MICHA REKENT AF MET THEO HIDDEMA

theo@forumvoordemocratie.nl, thierry@forumvoordemocratie.nl, t.baudet@tweedekamer.nl, t.hiddema@tweedekamer.nl

Geachte heer Hiddema,

Zowel de de heer W. Dankbaar als de heer M. Kat hebben u bij herhaling benaderd met het verzoek om steun in hun strijd voor onze rechtstaat en tegen de aantoonbare malversaties en fraudes van Justitie. U heeft geen van beiden geantwoord. Waarom niet?
Het moet u als actieve deelnemer in ons rechtstatelijk verkeer de afgelopen decennia ook duidelijk zijn geworden dat er in Nederland gee...

Lees verder

MICHA: ‘HET KAN! HET MOET! SAMEN KUNNEN WE NEDERLAND NOG REDDEN!’

Lees verder

NOORD-KOREA: NIEUWS-MONOPOLIE VAN MINERVA-, DEMMINK- EN PEDO-UNIVERSITEIT LEIDEN NU COMPLEET

DE UNIVERSITEIT LEIDEN NEEMT OOK HET VOORTOUW IN HET BESTRIJDEN VAN ‘FAKE NEWS’ AL HOREN WE DAAR DE LAATSTE TIJD WEINIG MEER VAN * WIE ZIT BIJ PAUW OM TE VERTELLEN OVER NOORD-KOREA? * UNIVERSITEIT LEIDEN HOUDT JORIS DEMMINK NOG ALTIJD IN ERE

Dat Nederland steeds verder afglijdt richting Nazi-style dictatorship blijkt ondermeer uit de krankzinnige machtpositie van de Universiteit van Leiden, de smerige en criminele ‘broedplaats’ voor de PP-elite waar het gajes wordt klaargestoomd om het volk leeg te plunderen en onze kinderen te verkrachten...

Lees verder

MICHA REKENT AF MET MR. THEO HIDDEMA

ALS ADVOCAAT STELT HIDDEMA OOK AL NIETS VOOR, ALLEMAAL THEATER EN GEBAKKEN LUCHT * KIJK OP ZIJN WIKIPEDIA: GEEN ENKELE BELANGRIJKE ZAAK

Lees verder