web analytics

Categorie rechtspraak

BREAKING: BLIJFT THEO HIDDEMA SAMEN MET THIERRY ZWARTE PIETEN?

LEES HET HELE VERHAAL BIJ DE TELEGRAAF * TOTALE PANIEK BIJ PEDO-JUSTITIE OOK NA DE ACTIES VAN DE VETERANS FOR CHILD RESCUE * KAN MICHA NOG MEER GELIJK KRIJGEN? * STEUN MICHA IN ZIJN STRIJD TEGEN DE JUSTIIE-PEDOFIELEN DIE NEDERLAND VERWOESTEN EN MAAK EEN BEDRAG OVER OP DE REKENING VAN ZIJN STICHTING [via drsmkat@yahoo.com]

FORWARD MICHA’S EMAIL AAN THEO HIDDEMA EN ZEG HEM DAT HIJ MOET OPHOUDEN MET ZWARTE PIETEN EN AAN HET WERK MOET: DAARVOOR WORDT HIJ BETAALD

Lees verder

THEO HIDDEMA: HET IS ALLEMAAL NOG VEEL ERGER! ZWARTE PIET BELANGRIJKER DAN JORIS DEMMINK

STUUR DE EMAIL NAAR THEO HIDDEMA EN VRAAG HEM WAAROM HIJ ZWARTE PIET BELANGRIJKER VINDT DAN JORIS DEMMINK * LUISTER HIER NAAR DE ZWARTE PIET-TOESPRAAK VAN THEO HIDDEMA

Lees verder

HIDDEMA EN BAUDET WEIGEREN TE REAGEREN: MAIL ZE NU! WAAROM DOET HIDDEMA NIETS AAN DE PEDO-JUSTITIE?

HIERONDER VOLGT EEN MAIL AAN VOLKSVERTEGENWOORDIGER EN ADVOCAAT THEO HIDDEMA MET HET VERZOEK DEZE TE COPYPASTEN EN TE FORWARDEN * VIDEO: MICHA REKENT AF MET THEO HIDDEMA

theo@forumvoordemocratie.nl, thierry@forumvoordemocratie.nl, t.baudet@tweedekamer.nl, t.hiddema@tweedekamer.nl

Geachte heer Hiddema,

Zowel de de heer W. Dankbaar als de heer M. Kat hebben u bij herhaling benaderd met het verzoek om steun in hun strijd voor onze rechtstaat en tegen de aantoonbare malversaties en fraudes van Justitie. U heeft geen van beiden geantwoord. Waarom niet?
Het moet u als actieve deelnemer in ons rechtstatelijk verkeer de afgelopen decennia ook duidelijk zijn geworden dat er in Nederland gee...

Lees verder

MICHA: ‘HET KAN! HET MOET! SAMEN KUNNEN WE NEDERLAND NOG REDDEN!’

Lees verder

MICHA REKENT AF MET MR. THEO HIDDEMA

ALS ADVOCAAT STELT HIDDEMA OOK AL NIETS VOOR, ALLEMAAL THEATER EN GEBAKKEN LUCHT * KIJK OP ZIJN WIKIPEDIA: GEEN ENKELE BELANGRIJKE ZAAK

Lees verder

THEO HIDDEMA IS EEN LEVENSGEVAARLIJKE EN PSYCHOPATE BEDRIEGER: ZEG ‘DEMMINK’ EN HIJ RENT GILLEND VAN ANGST WEG

MICHA HEEFT THEO HIDDEMA MEERDERE MALEN GESPROKEN TOEN HIJ VERSLAGGEVER WAS VAN HET ADVOCATENBLAD EN OOK VASTE BEZOEKER VAN DE AMSTERDAMSE HORECA WAAR HIDDEMA ZICH OOK REGELMATIG LIET VOLLOPEN * LATER MEER OVER DE ‘HIDDEMA-ONTMOETINGEN’ VAN MICHA MAAR EEN DING KUNNEN WE NU VAST PRIJSGEVEN: WE HEBBEN HIER TE MAKEN MET EEN LEVENSGEVAARLIJKE PALJAS DIE VAN ACHTEREN NIET MEER WEET WAT HIJ VAN VOREN HEEFT GEZEGD * ZIE WIM DANKBAAR

Lees verder