web analytics

Eric Donk tagged posts

INGEKOMEN VERKLARING OVER TON HOFSTEDE EN ERIC DONK

EXTRA: CORRUPTIE-ZAAK BIJ DEFENSIE -HET MINISTERIE WAAR DEMMINK ZIJN ‘CARRIERE’ BEGON- LOOPT TOTAAL UIT DE HAND MAAR DE PP-ELITE HEEFT CEES KORVINUS INMIDDELS INGESCHAKELD ALS ‘SPOOK-ADVOCAAT’ OM ALLES NAMENS DE ELITE ONDER HET TAPIJT TE MOFFELEN

Ha Micha,

Ik volg je strijd tegen de staatstrollen op de voet. Ik denk dat je tegen Ton Hofstede teveel kruit nodeloos verschiet. Eigenlijk hoef je maar te volstaan met één mededeling:

“Er kan geen enkele twijfel over bestaan dat Hofstede werkt voor de staat. Hofstede heeft gediend bij de commando’s en heeft als zodanig de eed van trouw gezworen aan de Koning...

Lees verder

GROEP-HOFSTEDE ZET AANVAL IN OP ONTHULLEND YOUTUBE-KANAAL VAN MICHA

WELK YOUTUBE KANAAL IN NEDERLAND HEEFT BIJNA 700 SUBSCRIPTIONS EN BIJNA 600.000 VIEWS? * JUIST NU MICHA’S YOUTUBE-KANAAL GROOT DREIGT TE WORDEN EN INVLOED KRIJGT WORDT DE BESLISSENDE AANVAL INGEZET * GAAT HET DONK EN HOFSTEDE LUKKEN MICHA OP ZWART TE KRIJGEN TEN DIENSTE VAN DE PP-ELITE?

WE ZIEN WERELDWIJD EEN TOTALE EN MOGELIJK BESLISSENDE AANVAL OP DE REAL NEW MEDIA: MET ALEX JONES GEBEURT PRECIES HETZELFDE

Lees verder

STAATS-AGENT TON HOFSTEDE GEBRUIKT MILITAIRE DEMONSERINGS-TECHNIEKEN TEGEN MICHA

IN DE AANLOOP NAAR 30 JUNI (DEMMINK-DAG) DOET DE PP-ELITE EEN UITERSTE POGING MICHA KAPOT TE KRIJGEN EN TE ISOLEREN * TON HOFSTEDE, DE EX-COMMANDO DIE TROUW HEEFT GEZWOREN AAN DE ELITE VOOR ZIJN LEVEN, GEBRUIKT HIERBIJ DEZELFDE TECHNIEKEN DIE DE AMERIKAANSE DEEP-STATE INZET TEGEN DONALD TRUMP * MICHA VRAAGT, SMEEKT OM UW HULP TEGEN HET SATANISCHE TRIO HOFSTEDE/DONK/MYRA DIE HAND IN HAND OPEREREN MET DE PEDOFIELEN * HOFSTEDE PROBEERDE CRUCIALE BRESSEN TE SLAAN MET ZIJN AANVALLEN OP HET RIOUWSTRAAT 13-VERHAAL EN MARCEL VERVLOESEM

Kat wil aandacht trekken en zoekt naar bevestiging van zijn ego bij anderen...

Lees verder

BOUDINE STEUNT MICHA IN RIOUWSTRAAT-CONFLICT MET INTRIGANT TON HOFSTEDE

HOFSTEDE IS PER EMAIL EEN LASTERCAMPAGNE BEGONNEN TEGEN MICHA WAARIN HIJ DE INDRUK WIL WEKKEN DAT ‘MICHA HELEMAAL ALLEEN STAAT’ EN DAT ‘IEDEREEN HEM DE RUG TOEKEERT’ * MAAR HET TEGENDEEL IS HET GEVAL: HET IS HOFSTEDE DIE ALLEEN STAAT EN BIJ STEEDS MEER MENSEN DOOR DE MAND VALT ALS INFILTRANT EN BEDRIEGER, ZO OOK BIJ BOUDINE

Even for the record: we zijn geen ‘vrienden’ met Boudine en hebben geen contact...

Lees verder

ERIC DONK ROEPT OP HET YOUTUBEKANAAL VAN DE ‘LAFFE KINDERMISBRUIKER’ MICHA ‘AAN TE GEVEN’

SUBSCRIBE IN PLAATS DAARVAN OP ONS YOUTUBE-KANAAL FOR YOUR FREEDOM, TRUTH AND HAPPINESS * TON HOFSTEDE MAAKT GEMENE ZAAK MET EEN JUNK, EEN STALKER EN EEN DOODSBEDREIGER: WAAROM DOET HIJ DAT? * OP NAAR DE 1000 SUBSCRIPTIONS * TON HOFSTEDE: WAAROM BESLOOT HIJ DESTIJDS HET RIOUWSTRAAT 13-VERHAAL TE DEBUNKEN? VRAAG HET HEM OP ZIJN WEBSITE

Lees verder

BREAKING: GROEP HOFSTEDE/DONK/MYRA GAAT OVER TOT SMERIGE GUERILLA-WARFARE

ERIC DONK IS ERIN GESLAAGD DE BILDERBERG-VIDEO DIE GEHEEL EIGENDOM IS VAN MICHA VERWIJDERD TE KRIJGEN VAN YOUTUBE OP BASIS VAN EEN COPYRIGHT INFRINGEMENT CLAIM * DIT GEEFT AAN WAAR HET TRIO MEE BEZIG IS: TERREUR, CENSUUR, INTIMIDATIE * HOFSTEDE DREIGDE EERDER NAAR IERLAND TE KOMEN ‘OM MET MICHA AF TE REKENEN’ * DIT PAST GEHEEL BIJ DE OBSESSIE MET GEWELD VAN DE POLICOR ‘LINKSMENS’ * WE PRESENTEREN DE VIDEO NU VIA VK * HET STAAT NU VAST: HOFSTEDE WERKT GEHEEL VOOR DEMMINK

Het enige wat we kunnen doen op deze afstand is het vragen om uw steun tegen de overduidelijk criminele en door de Staat gesteunde groep Hofstede/Donk/Myra...

Lees verder