web analytics

Koninklijk Huis tagged posts

RED FLAG: MOGELIJK CRIMINELE VERMOGENSBEHEERDER KONINKLIJK HUIS BIJGESTAAN DOOR DE FOUTSTE ADVOCAAT VAN NEDERLAND, DE MAN ACHTER DE ZAAK-WESTENBERG

EXTRA: BINNENKORT DOET HET GERECHTSHOF TE DEN BOSCH UITSPRAAK IN DE MICHA CLAIM-ZAAK TEGEN WESTENBERG MAAR DOOR HET VERRAAD EN ONTSLAG VAN MICHA’S ADVOCAAT THIJS STAPEL IS HET TOTAAL ONDUIDELIJK HOE DIT VERDER GAAT

LEES MEER ACHTERGRONDEN box1 OVER DEZE ZAAK IN HET FD box2

TIM DE GREVE VAN STIBBE HEEFT DE AFGELOPEN 15 JAAR EEN SPOOR VAN VERWOESTING GETROKKEN DOOR JURIDISCH NEDERLAND EN IS ONE OF A KIND QUA ZWENDEL, BEDROG EN INTIMIDATIE * HIJ WAS DE ADVOCAAT DIE DE CORRUPTE EN CRIMINELE RECHTER HANS WESTENBERG ATTENT MAAKTE OP HET BOEK VAN MICHA WAARMEE DE ZAAK-WESTENBERG BEGON -DIE MICHA GLANSRIJK WON * DE GREVE OOK LEA...

Lees verder

VAL EURLINGS MOET OGENBLIKKELIJK LEIDEN TOT EINDE MONARCHIE

UIT DE KRANKZINNIGE OPERETTE ROND CAMIEL EURLINGS, EEN COMPLEET INCOMPETENTE CRIMINEEL DIE DOOR KONING WILLEM ZOWEL BIJ HET IOC ALS BIJ DE KLM OP DE TROON WERD GEHESEN (MET VERWOESTENDE GEVOLGEN), BLIJKT EENS TE MEER DE FATALE INVLOED VAN ONZE MONARCHIE OP NEDERLAND * EURLINGS STOND OOK GEDURENDE ZIIN COMPLETE MISLUKTE LOOPBAAN IN ZWARE GEUR VAN PEDOFILIE * COMING UP: MICHA OP VIDEO OVER OPNIEUW DE DOWNFALL VAN EEN TEGENSTANDER * STEUN MICHA JUIST NU IN ZIJN STRIJD TEGEN KINDERVERKRACHTERS, HET KONINKLIJK HUIS EN DE PP-ELITE

Lees verder

D FOR DOWNFALL: UPDATE MICHA OVER DE TAKEDOWN VAN DE BILDERBERGERS

Lees verder

HISTORY IN THE MAKING: MICHA OVER HET EINDE VAN DE MONARCHIE EN DE BEVRIJDING VAN NEDERLAND

DE SATANISCHE EN TOTAAL MISLUKTE KERSTTOESPRAAK VAN KONING WILLEM IS DE KATALYSATOR DIE ALLES IN GANG HEEFT GEZET

Lees verder

CRISIS KONING WIMLEX EN MAXIMA ESCALEERT; MEER DUITSE ONTHULLINGEN! NU OOK OP KLEINTJE MUURKRANT

WIE OF WAT IS DE UNIEKE BRON VAN HET DUITSE RODDELBLAD FREIZEIT? * MAXIMA ZOU AAN HET EINDE VAN HAAR ARGENTIJNSE LATIJN ZIJN NA LADT DI-STYLE TE ZIJN KAPOTGEMAAKT DOOR DE ORANJES * GEEN SEX MEER VOOR KING WIMLEX MET MAXIMA

Het zou niet meer boteren tussen Willy en Maxi. Zelfs geen margarine meer. Althans, als je deze kop van het Duitse roddelblad Freizeit Total nr. 6 mag geloven. Willy zou al hebben toegegeven dat van bummsen im Dunkel keine Sprache mehr ist. Dat blaadje kost 0.89 euro. Dus wie wil hem even aanschaffen? Wij zouden namelijk ook graag het naadje van de nylon weten, maar het ontbreekt ons aan pecunia...

Lees verder

BREAKING! MICHA OPENT TWITTERKANAAL MET MONSTER-PRIMEUR: LIEFDESCRISIS KONING EN MAXIMA DAAGS NA RAMPZALIGE EN SATANISCHE KERSTTOESPRAAK

Lees verder