web analytics

Marcel Hulspas tagged posts

MICHA DANKT COLLEGA JAN DIJKGRAAF VOOR ZIJN STEUN. GO, JAN, GO!

(Via ‘Borrepoes’:) Jona Lendering: Eén ding wil ik vóór Dijkgraaf zeggen: hij neemt geen blad voor de mond. Hij schrijft bijvoorbeeld: ‘Mensen die vroeger op last van de burgemeester in een dwangbuis werden afgevoerd naar een kliniek … hebben in social media als Twitter soms een tweede thuis gevonden. Als u voorbeelden wilt zien van dat soort lieden, zeg ik: google even … Micha Kat.’ (blz.55) Micha Kat is een classicus die ooit interessante dingen schreef over bijvoorbeeld decadentie als bedreiging voor de westerse samenleving, maar die steeds ongebruikelijkere ideeën is gaan uitdragen.
Antwoord Micha: ‘Ongebruikelijkere ideeen’… HAHAHAHAHAHAHAHAHA…...

Lees verder

LAATSTE NIEUWS: DE VOLKSKRANT/M. HULSPAS GEDAGVAARD, MSM ZWIJGT GEK VAN ANGST

THERE WE GO: DE TROLLEN WORDEN VOLSLAGEN HYSTERISCH VAN DEZE RECHTZAAK DIE VOLGENS HUN ‘NIET ZOU BESTAAN’ * HELP MICHA BIJ HET BESTRIJDEN VAN DE MSM EN DE PP-ELITE EN MAAK EEN BEDRAG OVER [vraag het rek.nr. op via drsmkat@yahoo.com]

Lees verder

THERE WE GO: REDACTIE BRANDPUNT GEEFT MICHA ‘STEEDS MEER’ GELIJK IN ZAAK-DEMMINK

IN DEEL 3 VAN ONZE SERIE ‘COMPLOTDENKERS, HET WARE VERHAAL’ STORT HET PEDO-BOUWWERK VAN DE DEMMINK-MAFIA DEFINITIEF IN -MET DANK AAN MAARTEN REIJNDERS, MARCEL HULSPAS EN DE VOLKSKRANT * SCHADECLAIM TEGEN DE VOLKSKRANT GAAT IN DE TONNEN LOPEN

Een foutje op 1:09: het moet natuurlijk zijn ‘verwoestend voor het Demmink-kamp’ en niet voor het ‘anti-Demmink-kamp’ zoals ik zeg. Bedenk verder dat De Volkskrant Micha ‘een paranoide gek’ noemde JUIST OMDAT hij de zaak-Demmink onderzocht. Nu blijkt dus dat nota bene in het boek dat voor De Volkskrant de aanleiding vormde Micha zo te noemen PRECIES HET TEGENDEEL STAAT: dat Micha ‘steeds meer gelijk krijgt’ in de zaak-Demmink.

Lees verder

VERKLARING MICHA KAT OVER KOMEND KG TEGEN DE VOLKSKRANT

WE HEBBEN DE STRIJD TEGEN DE MSM GEWONNEN -HET ENIGE WAT DE VOLKSKRANT EN ANDEREN NU NOG KUNNEN IS INTIMIDATIE, HACKEN EN WELLICHT ZELFS MEER… * ALS DEZE ZAAK AL VOORKOMT, ZAL DE ELITE VIA EXTREME INDIMIDATIES EN MASSALE INZET VAN DE POLITIE (ZOALS IN HET VERLEDEN OOK STEEDS GEBEURDE) EEN KLIMAAT SCHEPPEN WAARIN VAN HET SPREKEN VAN RECHT GEEN SPRAKE KAN ZIJN

Beste bezoekers,

We zitten nu in de situatie dat we een zaak hebben die De Volkskrant met geen mogelijkheid kan winnen...

Lees verder

PLEIDOOI VAN MICHA VOOR DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK – MAAR ER IS MEER!

KOMT ALLEN OP VRIJDAG NAAR DE HOGEHILWEG 6 TE AMSTERDAM WAAR OM 13:30 DE ZAAK TEGEN DE VOLKSKRANT BEGINT * NAAST DE ZAAK VAN MICHA IS ER NOG EEN ZAAK TEGEN DE VOLKSKRANT WAAR HET OPNIEUW LIJKT TE GAAN OM HET BESCHERMEN VAN DE BELANGEN VAN PEDOFIELEN * DEZE VIDEO ZAL VRIJDAG WORDEN AFGESPEELD MAAR DAARNAAST KOMT NOG MEER VUURWERK VAN MICHA’S ADVOCAAT

Dat ik wat aarzelend en hakkelend spreek komt natuurlijk omdat ik naast mijn woorden ook moet letter op de beelden. Op de zitting zal mijn advocaat Stapel eerst aan de voorzitter vragen openheid te geven over zijn banden met Joris Demmink...

Lees verder

RAAD HEEFT ZITTING 3-2 INMIDDELS GEPUBLICEERD OP DE SITE

13.30 uur
Klacht van M. Kat tegen M. Hulspas, H. Kraak en de Volkskrant over de artikelen “Complotdenkers draait om handjevol warhoofden” en “Complotdenken is anno 2016 weer heel normaal”. Volgens klager bevat het eerste artikel diffamerende kwalificaties aan zijn adres, zonder dat daarvoor feiten ter ondersteuning zijn aangedragen. Bovendien is nagelaten wederhoor toe te passen, aldus klager. Hij meent verder dat de diskwalificaties worden ondersteund door de tweede publicatie.

Lees verder