web analytics

nationale politie tagged posts

DE HAAGSE PP-ELITE GAAT OPNIEUW VOOR ‘DE ONDERSTE STEEN’… NU INZAKE MAFIA-POLITIE… MAAR DE NAAM BOUMAN MAG NIET GENOEMD

ALS DE HAAGSE KINDERVERKRACHTERS EN PLUNDERAARS NOG EEN PAAR MAANDEN ZO DOORGAAN, ROEPEN ZE DE REVOLUTIE OVER ZICHZELF AF * TWEEDE KAMER: ‘ONDERSTE STEEN MOET BOVEN OVER COCAINE-SMOKKEL DOOR POLITIE’ MAAR DE ROLLEN VAN GERARD BOUMAN EN JORIS DEMMINK MOGEN NIET TER SPRAKE KOMEN

Voor de kamerleden Van Nispen (SP), Verhoeven (D66) en Seegers (CU) is het verkrachten en doodmartelen van kleine kinderen door topmensen van Justitie geen enkel porbleem...

Lees verder

TOTAL COLLAPSE VAN NEDERLAND: AFFAIRE-DEMMINK WORDT AFFAIRE-BOUMAN

VOORMALIG KORPSCHEF CHANTEERT DE COMPLETE POLITIEKE EN JURIDISCHE TOP VAN NEDERLAND MET ZIJN KENNIS VAN DE PEDO-NETWERKEN WAARVAN HIJ ZELF OOK LID MOET ZIJN GEWEEST * IN DEN HAAG MAG DE NAAM ‘GERARD BOUMAN’ NET ZOMIN MEER WORDEN UITGESPROKEN ALS ‘JORIS DEMMINK’ * CRIMINELE EX-KORPSCHEF KRIJGT NOG STEEDS ZIJN TONNEN PER JAAR UITBETAALD * POLITIEK MAG GEEN VRAGEN STELLEN OVER GERARD BOUMAN

Reeds drie jaar geleden berichtten we op KLOL over een Nederlands Pizza-gate in de serie Dossier Neerbosch...

Lees verder

DEMMINK-PEDO-TELEGRAAF-MAFIA EXPLODEERT IN NOOIT VERTOONDE MELTDOWN; ARRESTATIE BOUMAN NABIJ

EXTRA EN MUST WATCH: ANTI-VACCINATIE-‘COMPLOTDENKERS’ MAKEN BIJ PAUW COMPLEET GEHAKT VAN DOOR BIG FARMA BETAALDE GIF-FETISJISTE

EX-KORPSCHEF GERARD BOUMAN MOET DIRECT WORDEN GEARRESTEERD EN ALS PEDO-VERDACHTE WORDEN VERHOORD * ZWENDEL BIJ DEMMINK-POLITIE GAAT ELK VOORSTELLINGSVERMOGEN TE BOVEN * GA ER VANUIT DAT DE WAARHEID 1000 KEER ERGER IS DAN DE BART MOS-BODE MOET BERICHTEN IN SAMENWERKING MET DE PP-ELITE OM DE ZAAK ‘BINNEN DE PERKEN’ TE HOUDEN

Naast het leegplunderen van de tent en decadente en perverse feestjes met zijn Demmink-vrienden is het belangrijkste ‘wapenfeit’ van Gerard Bouman het aankondigen van een ‘zekere aanslag’ op het Nederlandse volk -en zelfs daarin faalde ...

Lees verder

OVERWINNINGEN MICHA STAPELEN ZICH OP: TOTALE INEENSTORTING PEDO-POLITIE

IN PLAATS VAN HUN WERK TE DOEN IS DE POLITIE GELD ACHTEROVER AAN HET DRUKKEN EN KINDEREN AAN HET VERKRACHTEN * O JA: EN MICHA AAN HET ARRESTEREN EN AAN HET ‘UITNODIGEN VOOR VERHOOR WEGENS SMAAD’ * JORIS DEMMINK HEEFT DE HELE POLITIE-TOP ‘GEPEDOISEERD’ * ONDERSTAAND NIEUWS IS ALLEMAAL VAN VANDAAG

DE TELEGRAAF DOET ER ALLES AAN HET WERKELIJKE VERHAAL VAN TAFEL TE SPELEN * HET BEGON ALLEMAAL MET PIETER JAAP AALBERSBERG EN HET ROLODEX-ONDERZOEK * OOK BOUMAN VUISTDIEP IN DE PEDO-NETWERKEN

AMSTERDAM – Er is een zeer kritisch rapport over de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie geschreven. Vanmiddag komt de politie met een statement naar aanleiding van de bevindingen...

Lees verder

MICHA ZAL KORTE METTEN MAKEN MET BOLHAAR ZOALS HIJ EERDER DEED MET BOUMAN… NU ONTMASKERD ALS CRIMINEEL

DE DEMMINK-SOLDAAT GERARD BOUMAN LEGT ZIJN FAKE-WERKZAAMHEDEN ALS OVERBETAALDE ‘ADVISEUR’ NEER RUIM TWEE JAAR NA EXPOSURE DOOR MICHA * IN DEZE VIDEO DENKT MICHA NOG DAT HET GOED KAN KOMEN MET BOUMAN EN DAT HIJ ‘NIET DE CEL IN HOEFT’ MAAR DAT LAATSTE BLIJKT NU WEL HET GEVAL

Het belangrijkste ‘wapenfeit’ van Bouman was dat hij het Nederlandse volk wist te melden ‘dat er zeker een aanslag zou komen’ -een aanslag die hij zelf zou moeten voorkomen! Het is hetzelfde als een chirurg zou zeggen voor de operatie ‘ik weet zeker dat u dood gaat!’ Deze Bouman die door Demmink op de troon is gehesen heeft ons volk onzegbare schade berokkend -en miljoenen en miljoenen gekost! We will be victo...

Lees verder

BOUMAN EN AALBERSBERG REVISITED: TOTAL COLLAPSE VAN POLITIE WERELDWIJD; WETSHANDHAVERS ZIJN NU VERKRACHTERS EN CRIMINELEN

ONDERSTAANDE VIDEO VANAF 6:00: POLITIE WERELDWIJD DESINTEGREERT * IN NEDERLAND ZIEN WE DAT HEEL DUIDELIJK TERUG AAN DE AFFAIRES AALBERSBERG, BOUMAN EN GILTAY * POLITIE IS NU SATANISCHE BENDE VAN CRIMINELEN DIE ALS TAAK HEBBEN HET VOLK UIT TE MOORDEN IN OPDRACHT VAN DE ‘ELITE’ * MAAR DUIZENDEN DIENDERS WERELDWIJD WILLEN HIER NIET AAN MEEDOEN EN NEMEN ONTSLAG

Lees verder