web analytics

Thijs Stapel tagged posts

ZO PROBEERT DE ELITE TE WINNEN VAN MICHA: STAPEL SABOTEERT CASSATIE IN ZAAK-BART MOS

BREAKING EN HORROR: MICHA GAAT VERHAAL HALEN BIJ YBO ‘BAYBASIN’ BURUMA VOOR DE RECHTSWEIGERING VAN ZIJN HOGE RAAD 13 Dec 2017 09:33 Outgoing

DE HOGE RAAD KAN MICHA’S CASSATIES NIET BEHANDELEN OMDAT ZE WINNEND ZIJN WAARMEE HET HELE SYSTEEM ZOU INSTORTEN * STEEDS WEER WEIGEREN RECHTERS SERIEUS EN INHOUDELIJK NAAR MICHA’ ZAKEN TE KIJKEN * VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE NIEUWE ZWENDEL IS YBO ‘BAYBASIN’ BURUMA

THIJS STAPEL WEIGERDE MICHA INZAGE TE GEVEN IN DE CASSATIE HOEWEL HIJ DAARTOE MEER DAN 10 KEER IS VERZOCHT EN MICHA OOK STEEDS INZAGE HEEFT TOEGEZEGD * OOK IN DE ZAAK-GELAUFF HEEFT STAPEL MICHA VOLLEDIG BEDROGEN * ALLES WORDT NU OP ALLES GEZET OM DEZE CRIMINELE ADVOCAAT TE LATEN BLOED...

Lees verder

BREAKING EN HORROR: RECHTSWEIGERING HOGE RAAD IN CASSATIE ZAAK-MOS

WAT GAAT ER GEBEUREN MET DE TWEE ANDERE CASSATIES? * DIE WORDEN ONGETWIJFELD OOK ‘NIET ONTVANKELIJK’ VERKLAARD ZONDER MOTIVERING * DIT IS NOG NOOIT GEBEURD IN DE GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDSE RECHT * GEEN NEKEL MSM-MEDIUM (OOK NIET HET AD VAN KLOMP) DURFT OVER DEZE SCAM TE PUBLICEREN OMDAT ZE WETEN DAT HET MIJ ALLEEN MAAR STERKER MAAKT

ER IS SPRAKE VAN EEN TOTALE JURIDISCHE ‘CORDON SANITAIRE’ ROND MICHA: NIET ALLEEN GELDEN WETTEN EN REGELS NIET IN ZIJN ZAKEN, NIET ALLEEN MOGEN AL ZIJN ADVOCATEN HEM VERRADEN, MAAR NU IS HET ZO VER GEKOMEN DAT DE HOGE RAAD DE ZAKEN VAN MICHA WEIGERT TE BEHANDELEN OMDAT ZE WINNEND ZIJN -...

Lees verder

BREAKING: CHRIS KLOMP INTIMIDEERDE THIJS STAPEL EN DWONG HEM MICHA TE BEDRIEGEN; NIEUWE DAGVAARDING OP KOMST TEGEN KLOMP DIE EERDER TWEE VALSE AANGIFTES DEED

DE CRIMINALITEIT VAN DE DOOR DEMMINK BETAALDE AD-INFILTRANT KENT GEEN ENKELE GRENS * KLOMP INTIMIDEERDE EN BEDREIGDE THIJS STAPEL VOORTDUREND EN MOET WORDEN GEZIEN ALS DE BELANGRIJKSTE VEROORZAKER VAN HET VERRAAD VAN THIJS AAN MICHA * WAT WE WETEN IS AL ERG GENOEG, MAAR WAT WETEN WE NOG NIET? * BEDREIGDE KLOMP STAPEL MET DE DOOD? BEDREIGDE HIJ ZIJN GEZIN?

HORROR: STAPEL BEGELEIDDE OOK WIM DANKBAAR NAAR DE AFGROND EN BRACHT DAARVOOR MEER DAN EEN TON IN REKENING

Wij hebben Thijs Stapel inmiddels aansprakelijk gesteld voor ongekende schade die hij Micha heeft toegebracht met zijn pseudo-bijstand. Maar de vraag is natuurlijk: waarom heeft Stapel alle gedragsregels van de advocatuur ges...

Lees verder

WAT IS DE WERKELIJKE OMVANG VAN HET BEDROG VAN THIJS STAPEL?

LEES HIER ONS BERICHT OVER HET ONTSLAG VAN THIJS STAPEL * HET HEEFT ER ALLE SCHIJN VAN DAT STAPEL MICHA HEEFT VOORGEHOUDEN IN TWEE ZAKEN IN CASSATIE TE ZIJN GEGAAN MAAR DAT NIET HEEFT GEDAAN * IDEM VOOR WAT BETREFT HET VERZOEKSCHRIFT TOT HET HOREN VAN DE JOURNALISTEN/GETUIGEN: HIJ WEIGERT BEWIJS TE OVERLEGGEN DAT HET DAADWERKELIJK IS INGEDIEND * ALS DIT ALLEMAAL BLIJKT TE KLOPPEN HEBBEN WE TE MAKEN MET BEDROG OP EEN SCHAAL DIE NOG NOOIT EERDER IS VOORGEKOMEN IN NEDERLAND

Over enkele uren verloopt een deadline die we aan Stapel hebben gesteld om de cassatie-stukken in de Abbink-zaak en de Bart Mos-zaak te overleggen aan M...

Lees verder

LAATSTE NIEUWS: MICHA ONTSLAAT THIJS STAPEL NA EXCESSIEF BEDROG

STAPEL WEIGERDE MICHA OOK NA TIEN KEER MET KLEM VERZOCHT TE ZIJN BEWIJS TE OVERLEGGEN DAT HIJ DAADWERKELIJK IN CASSATIE IS GEGAAN IN DE BART MOS-ZAAK EN DE ABBINK-BOMMELDING-ZAAK * OOK NA DREIGING MET AANPRAKELIJKHEIDSSTELLING GAF STAPEL DE STUKKEN NIET * OOK WEIGERDE STAPEL BEWIJS TE OVERLEGGEN DAT HIJ HET VERZOEKSCHRIFT VOOR HET HOREN VAN DE JOURNALISTEN/GETUIGEN DAADWERKELIJK HEEFT INGEDIEND * DIT KOMT DIRECT NA HET KRANKZINNIGE BEDROG IN DE GELAUFF-ZAAK * MICHA KAN IN DE GELAUFF-ZAAK NIET OPNIEUW HET RISICO LOPEN VAN EEN SCAM-CASSATIE EN DAAROM HEEFT HIJ NU EEN ANDERE ADVOCAAT * STAPEL WORDT GETUCHTIGD EN CIVIEL AANSPRAKELIJK GESTELD

Lees verder

BREAKING: GESPREK VAN MICHA MET ZIJN ADVOCAAT THIJS STAPEL OVER DE GELAUFF-ZAAK

LUISTER HIER NAAR EEN GESPREK TUSSEN MICHA EN ZIJN ADVOCAAT THIJS STAPEL OVER DE BIJSTAND DOOR DIE LAATSTE IN DE GELAUFF-SMAADZAAK [13 Nov 2017 11:41 Outgoing]

Lees verder