web analytics

BREAKING: WAAROM ZIEN WE DE LAATSTE JAREN ZO VEEL MEER HURRICANES, TORNADO’S, ORKANEN EN AARDBEVINGEN? HIER HET ANTWOORD

Lees verder

NPC-MEMES GAAN MSM DEFINITIEF VERWOESTEN -WIE MAAKT NL-NPC-MSM-MEMES OVER KLOMP, GELAUFF, HUYS, MOS EN THE REST?

Lees verder

NOG MEER AANWIJZINGEN VOOR ROL ING ALS MONDIALE PEDO-BANK

DE INKOMSTEN VAN HUMAN TRAFFICKING WERELDWIJD WORDEN GESCHAT OP ZO’N 150 MRD PER JAAR -DAT KOMT EXACT OVEREEN MET DE OMVANG VAN DE TWEE-JARIGE BOEKHOUDFRAUDE BIJ ING * HET GEVAAR VOOR BANKEN HIERBIJ BETROKKEN TE RAKEN WORDT WIJD EN ZIJD ERKEND

VAN EEN VAN DE CRIMINEEL BETROKKEN ACCOUNTANTS, KPMG, STAAT VAST DAT HET DIEP IN DE PEDO-NETWERKEN ZAT/ZIT * TOPMAN HANS WEIJERS WIL/DURFT/KAN/MAG NIET IN HET OPENBAAR VERSCHIJNEN, MAAR HEEFT WEL EEN GEHEIM ACHTERKAMERTJES-OVERLEG MET MARK RUTTE * GROOT AANTAL TOP-POLITICI IN THE BOARD BEWUSTE KEUZE OM DE BANK ‘ONKWETSBAAR’ TE MAKEN * TABOE OP WELK ONDERZOEK DAN OOK DOOR DE MEDIA * NA DE ONDERGANG VAN FORTIS MOEST ER EEN NIEUWE PEDO-BANK KOME...

Lees verder

IS ING DE WITWAS-BANK VOOR DE WERELDWIJD OPERERENDE HUMAN TRAFFICKING-ORGANISATIES? KWAMEN HAMERS EN WEIJERS DAAROM NIET OPDAGEN?

LEES OOK IN DE MSM DE VOLKSKRANT: WITWASAFFAIRE ING, WAAROM IS RALPH HAMERS HIER NIET? EN DAS KAPITAL: GEZOCHT: IEMAND DIE ING ETHISCH BESEF KAN BIJBRENGEN

Lees verder

HORRIBLE NEWS FROM THE COUNTRY RULED BY PEDOPHILES AND CHILD TRAFFICKERS

OP LAST VAN JORIS DEMMINK MAG OVER AL DEZE ZAKEN GEEN DEBAT WORDEN GEVOERD IN DE KAMER; ER MOGEN ZELFS GEEN VRAGEN OVER WORDEN GESTELD * HET GOEDE NIEUWS: WEKELIJKS WORDT DE PEDO-JUNTA VAN RUTTE EN DEMMINK VERDER EXPOSED ZOALS WE OOK ZIEN BIJ HET OM

Lees verder

VIDEO VAN ‘EEN QUERULANT’ VOOR TOM KRELING VAN DE VOLKSKRANT

VERGELIJK HOE TOM KRELING OVER MICHA SCHRIJFT IN 2018 EN IN 2011 * OOK OVER CHIPSHOL EN DE POTEN SLAAT KRELING NU EEN COMPLEET ANDERE TOON AAN DAN IN ZIJN ARTIKEL IN KOUD BLOED IN 2011

Lees verder