BAAS VAN RAADSHEER ARNOLDUS-SMIT UIT COLLEGE-MICHA CLAIM BIJ KIFID ZIT OOK DIEP IN ZAAK-BAYBASIN

DE BEERPUUTEN ROND DE CRIMINELE RECHTERS DIE GISTEREN DE MICHA CLAIM-ZITTING DEDEN IS MET GEEN 1000 PENNEN TE BESCHRIJVEN * EEN VAN HEN ‘BEMOEIT’ ZICH MET KLEINE KINDEREN, LATER WELLICHT MEER * MAAR NU RICHTEN WE ONS OP MEVROUW MR. P.M. ARNOLDUS SMIT * ZIJ WERKT BETAALD BIJ HET KIFID ONDER DE MEEST CORRUPTE HORROR-RECHTER VAN NEDERLAND, MR, R.J. PARIS * EN DAARBOVENOP WERD HET KIFID AANGEVOERD DOOR KINDERVERKRACHTER JAN WOLTER WABEKE

[wp_ad_camp_1]

We presenteren hier gewoon de feiten rond mr. R.J. Paris (foto), de baas van raadsheer Arnoldus Smit die moet oordelen over de Micha-claim. Ter algemene inleiding: hier een column van Pamela Hemelrijk over rechter Paris.

1. Paris deed het cruciale kort geding in de zaak van Baybasin tegen Joris Demmink. Gisteren, 25 juni 2007, heeft mr. R.J. Paris vonnis gewezen in het kort geding van Baybasin tegen de Staat, mr. J. Demmink, mr. M. Kolkert en Mr. Gijs J.M. Wouters. Baybasin eiste daarin ten eerste dat de gedaagden zich zullen onthouden van iedere bemoeienis met zijn (rechts)positie, in ieder geval totdat beslist zal zijn op de aangifte van Baybasin tegen Demmink. Ten tweede eiste Baybasin dat het hem in beginsel zal worden toegestaan om in redelijke mate contacten te onderhouden met vertegenwoordigers van de media over zijn veroordeling en over zijn aangifte tegen Demmink zo lezen we op BouBlog.

2. Paris was de ‘grote man’ achter de vier maanden onrechtmatige detentie van niemand minder dan Micha Kat toen deze met Gerard van der Meer een kort geding aanspande tegen de Nederlandse Staat omdat hij werd opgesloten ‘in voorarrest’ voor een periode van vier maanden zonder dat een rechter zich over zijn zaak had gebogen. Micha heeft dit Kort Geding van vandaag tegen de Staat aangespannen om uit zijn voorarrest (zitting gepland op 10 september) vervroegd in vrijheid te kunnen worden gesteld. Er lijkt zo op voorhand al geen enkele interesse te zijn vanuit de Staat/rechter om Kat vervroegd vrij te laten. Hij wordt op zeer onbeleefde wijze door rechter Paris alsmaar geïnterrumpeerd, verzocht zijn mond te houden (in zijn eigen zaak!), er worden hem max 5 minuten spreektijd gegeven en in die 5 minuten wordt hem zelfs niet de kans gegeven uit te spreken. Het is een frustrerende vertoning. Het machtsvertoon en de lak aan de “gewone” burger is zodanig prominent te zien vandaag dat het zelfs voor de meest keurigen onder ons lastig is niet heel boos te worden aldus destijds Niburu.co.

3. Paris was nota bene samen met de liegende rechter Hans Westenberg zelf en Pieter Kalbfleisch, het ‘brein’ achter de affaire-Westenberg, een van de leading actor in de grootste faillisememtsfraude uit de Nederlandse geschiedenis, Serco. De meest misdadige rol werd hierbij gespeeld door ABN Amro waar Paris ooit bij heeft gewerkt. Het waren niet de minsten die deze week te biecht moesten bij de Utrechtse rechtbank. Het begon met een raadsheer van het Haagse gerechtshof die betrokken was geweest bij het opheffen van het faillissement. Na hem kwam de huidige vice-president van de Haagse rechtbank, mr. P. Kalbfleisch. Hij was voorzitter van de faillissementskamer geweest en had als rechter enkele keren een beslissing over de afhandeling van het dossier-Serco moeten nemen. In de media had hij gelezen over een eerdere serie getuigenverhoren in deze zaak. Ook had hij kennisgenomen van de verklaring die een oud-collega, mr. J. W. Westenberg, twee maanden geleden had afgelegd. Die had geen spaan heel gelaten van de wijze waarop de Haagse rechtbank met het faillissement van Serco was omgesprongen. Maar mr. Kalbfleisch kon ondernemer Solleveld niet verder helpen. Hij had zich naar zijn zeggen niet kunnen voorbereiden op het getuigenverhoor omdat hij niet precies wist waar het over zou gaan. Uit zijn blote hoofd wist hij in ieder geval niet veel meer. Een ander prominent man was mr. R. J. Paris, eveneens vice-president bij de Haagse rechtbank aldus deze link. Hier achtergronden over de Serco-zaak.

4. Paris was de man die zich boog over de zaak rond de ‘vrijbrief’ voor vlees-crimineel Eddy de Kroes, een van de smerigste affaires uit de Nederlandse juridische geschiedenis. De Kroes kreeg deze vrijbrief omdat hij camera’s had laten plaatsen in Hotel des Indes waarvan hij eigenaar was. Op de beelden is heel Den Haag te zien terwijl ze alles verkrachten en misbruiken waar een of meerdere gaten in zitten. De Haagse kortgedingrechter Paris heeft maandag nader onderzoek bevolen naar de echtheid van de brief waarin justitie zakenman Eddy de Kroes (54) meedeelde dat hij zijn celstraf wegens vleesfraude niet hoeft uit te zitten aldus De Volkskrant in 2003.

Maar er is meer. Natuurlijk, altijd. Want zo blijken er ook rechtstreekse banden te bestaan tussen het Kifid, een van de werkgevers van raadsheer Arnoldus-Smit, en het kantoor van de advocaat van Westenberg Croiset van Uchelen, Allen & Overy:

Hier de link waarvan het screenshot is gemaakt. Micha zal nog vandaag overleg voeren met zijn advocaat Thijs Stapel over welke stappen er thans te nemen zijn.

4 Replies to “BAAS VAN RAADSHEER ARNOLDUS-SMIT UIT COLLEGE-MICHA CLAIM BIJ KIFID ZIT OOK DIEP IN ZAAK-BAYBASIN”

  1. Iedereen trapt erin. Zeker als pionier top-deskundige Hervey Cleckley het als een zuivere diagnose ziet, als hij aan iemand zijn portemonnee uitleent.

    De ‘alien mindset’ is zo ‘pure evil’ en volkomen = 100% begeerte/gericht op stoffelijke goederen/Narcist proactief beschadigend/kwaadaardig liegend en ijskoud gaande OVER STAPELS LIJKEN (wegens ‘dead inside’), dat het FENOMEEN van optelsom van WARE krankzinnigheid ook voor de normale, sobere overheden/overheidspersonen in het door Karel de Grote onbaatzuchtig gecreërde Europa, eertijds totaal niet voorstelbaar was (wegens: bij wijze van spreken BUITENAARDS). De moreel hoogstaande ridders, zijn er uiteindelijk met kenmerkend driedimensionaal proactief weerzinwekkend ruggenstekend geweld VAN ALLE KANTEN, door overrompeld.

    WE MOETEN GAAN TESTEN EN UITNEMEN!!!

  2. Ja sedert de fam. Van Nassau (opvreter) zich hier ‘erbschleichend’ metterwoon heeft gevestigd, door zich bedrieglijk acterend voor te doen alszijnde van (hoge, maar überhaupt) adellijke afstamming en aldus de adellijke Johanna van Polanen, vrouwe van Breda illegaal te “huwen”, worden de ongeciviliseerde anti-socialen massamoordend op de normale burgers losgelaten……zoals de SS-staat kenmerkend TEGENOVER de burgers staat.

    De vis begint aan de kop te rotten, zoals de Russen zeggen.

Geef een antwoord