BREAKING: BERECHTING VAN OM-PEDOFIEL VINCENT LEENDERS REEDS IN JANUARI VERPLAATST NAAR RECHTBANK DEN HAAG

KLOKKENLUIDERS BIJ JUSTITIE: ‘VAN DER BURG EN GRAPPERHAUS ZIJN DE VERVOLGING VAN VINCENT LEENDERS AAN HET SABOTEREN OMDAT DIE VAN MICHA KAT, GEERT WILDERS EN DE ‘BLOKKEERFRIEZEN’ VEEL BELANGRIJKER ZIJN’ * THEO HIDDEMA VINDT HET ALLEMAAL PRACHTIG EN DRINKT ER NOG EEN MET JORIS DEMMINK

De Hoge Raad wijst de Rechtbank Den Haag aan als gerecht voor hetwelk, zo het Openbaar Ministerie bij die Rechtbank dit nodig oordeelt, de vervolging en berechting van de zaak zullen plaatshebben. Deze beschikking is gegeven door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van Dorst en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en vastgesteld in raadkamer op 22 januari 2019. Aldus het arrest. Maar het Nederlandse volk heeft nog altijd niets mogen vernemen, ondanks het feit dat de ’top van het OM’ eind april 2017 ‘diep geschokt was‘ door de affaire-Leenders. Toch raar: inzake de ‘affaire Micha Kat’ was de ’top van het OM’ helemaal niet geschokt -daar heeft het althans in de media geen enkel blijk van gegeven- maar Micha werd wel subiet en met voortvarendheid tien keer vervolgd! In de vervolging van Leenders worden alle klassieke trucs van Jusitie uit de kast gehaald om de zaak te saboteren: bijna twee jaar na het bekend worden van de verdenking is dus besloten de mogelijke berechting naar een ander gerecht te verplaatsen omdat -we kennen dit argument ook uit Micha’s zaken- ‘alles natuurlijk wel keurig netjes moet verlopen en er geen schijn mag ontstaan van belangenverstrengeling’. Om dit laatste ‘zeker te stellen’ is de zaak nu overgebracht naar de pedo-rechtbank bij uitstek om de hoek bij Joris Demmink zelf: die in Den Haag. Helemaal schokkend is dat het OM blijkbaar na meer dan 2 jaar nog altijd niet heeft besloten Leenders ook daadwerkelijk voor de rechter te brengen zoals blijkt uit het citaat aan het begin van dit stuk (‘zo het OM dit nodig oordeelt’). De kans dat dit ervan gaat komen is zeer klein omdat Leenders te veel leverage heeft over pedo-activiteiten van andere hoge ‘leden’ van het OM. Zoals deze site eerder onthulde is de advocaat van Leenders zijn compleet corrupte ex-collega Robert Heijn Broekhuijsen die ook Marc van Nimwegen bijstaat. Broekuijsen is door Grapperhaus en Van der Burg op deze zaken gezet om controle te kunnen blijven uitoefenen. Eerder werd Boekhuijsen door Grapperhaus als tuchtrechter op zijn eigen zaak gezet.

Aldus probeerde Gelauff de zaak te spinnen in overleg met Joris Demmink. Een van de redenen waarom de zaak niet voor de rechter kan worden gebracht is omdat de slachtoffers van Leenders natuurlijk helemaal geen 16 jaar zijn.

Geef een antwoord