BREAKING: BIZARRE, ALARMERENDE EN SATANISCHE PROVOCATIES EN INTIMIDATIES TEGEN ROB SCHOLTE

ZES DAGEN VOOR DE BESLISSENDE DAG DAT ROB, ZIJN GEZIN EN ZIJN MUSEUM IN EEN NOG NOOIT VERTOONDE ACTIE VAN MACHTSMISBRUIK EN TERREUR DOOR DE ME OP STRAAT ZULLEN WORDEN GESMETEN WORDEN ZIJ GECONFRONTEERD MET SATANISCHE INTIMIDATIES DIE ZONDER ENIGE TWIJFEL STRAFBAAR ZIJN * ‘DE SINT WIL GRAAG ZIJN INPAK-PIETEN TER BESCHIKKING STELLEN SCHOLTE TE HELPEN PAKKEN. DOOR HUN JARENLANGE ERVARING ZIJN DE DOZEN SNEL GEPAKT’ * SINTERKLAAS IN DEN HELDER IS NAUW VERBONDEN MET KINDERMISBRUIK EN ER WAREN HIEROMTRENT EERDERE SCHANDALEN * DAAROM MOET WORDEN ONDERZOCHT OF BURGEMEESTER SCHUILING ACHTER DEZE WEERZINWEKKENDE ACTIE ZIT * OF IS DIT HET ANTWOORD VAN MARK RUTTE OP DE BRIEF VAN ROB?

Geef een reactie