BREAKING: DEN HELDER STEEDS VERDER MET DE PEDO-RUG TEGEN DE MUUR IN OORLOG MET ROB SCHOLTE

THIS SAYS IT ALL: JUIST NU ROB CRUCIALE OVERWINNINGEN AAN HET BEHALEN IS, SMIJT DE PEDOFIEL KOEN SCHUILING DE DEUR EENS TE MEER STEVIG DICHT -EN NU ZELFS IN HET SLOT * DEZE KRANKZINNIGE WEIGERING TOT CONTACT ZAL DE GEMEENTE GAAN OPBREKEN WANT STRIJDIG MET HET DWINGENDE BESTUURSRECHTERLIJKE PRINCIPE VAN ‘REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID’ * SCHOLTE EIST VERNIETIGING ONRECHTMATIG KOOPCONTRACT DAT TOT STAND KWAM VIA GEHEIME STEUN VAN DE GEMEENTE * COMPLEET COLLEGE EN COMPLETE RAAD KALLTGESTELLT DOOR SCHUILING MET DEKKING VAN DEMMINK EN RUTTE * DE TELEGRAAF DURFT NIET OVER DE ZAAK ZELF TE SCHIJVEN EN KIEST VOOR DE HUMAN INTEREST-ANGLE

Hoe krankzinnig wil je het hebben: Rob Scholte heeft van de rechter gelijk gekregen in zijn oorlog met Den Helder (er is ‘gewoon’ sprake van huur dus had geen gedwongen uitzetting mogen plaatsvinden) maar er is geen gemeenteraadslid dat het voor de kunstenaar durft op te nemen. Laat staan dat iemand uit het college iets positiefs wil doen om dit conflict op te lossen: alles en iedereen is geterroriseerd door de pedofiel Koen Schuiling -hetgeen alleen mogelijk is al deze direct in de rug wordt gedekt door Rutte en Demmink. Hiermee is de zaak-Scholte in feite een directe copie geworden van de zaak-Demmink: net als in Den Helder iedereen weet dat Scholte het recht aan zijn kant heeft, durft niemand te bewegen -precies zo als in Den Haag waar iedereen al decennia lang weet dat Demmink kleine kinderen verkracht maar gillend van angst wegrent als de naam Demmink valt. De kansen voor Rob zijn er nu vooral in gelegen dat de hele wereld van de onroerend goed-, bouw- en huurrecht inmiddels meekijkt met deze zaak en dat corrupte vonnissen van rechters precedentwerking zullen hebben in heel Nederland. Anders gezegd: zijn de rechters -en daarmee het kabinet- bereid de rechten van alle Nederlandse huurders te verkrachten om een pedofiel in Den Helder een reddingsboei toe te werpen in een conflict dat hij zelf heeft veroorzaakt? Waarschijnlijk wel, want ons bestuur is volslagen krankzinnig en crimineel. Het is bovendien precies hetzelfde als wat er thans speelt in de Gelauff-zaak van Micha waar de staat bereid lijkt het meest fundamentele rechtsbeginsel -het recht van iedere verdachte zijn eigen proces bij te wonen- op te offeren om de liegende en bedriegende oorlogshitser Gelauff te dekken.

2 Replies to “BREAKING: DEN HELDER STEEDS VERDER MET DE PEDO-RUG TEGEN DE MUUR IN OORLOG MET ROB SCHOLTE”

  1. 1945 moet uiteraard 1946 (te Neurenberg) zijn, typo.

    Overigens is zelfs het originele nep-geslacht van Nassau helaas te typeren als (via het Bisdom Munster onherkend *illegaal* in het feodale bestuurssysteem geïnfiltreerde) psychopaten avant la lettre, NIET (dit zou ‘flabbergasting’ moeten zijn, behalve voor zombies….) behorend tot de adellijke, laat staan vorstelijke lijnen van Europa.

  2. Waarschijnlijk wel, want ons bestuur is volslagen krankzinnig en crimineel.
    ——————–
    Dat denk ik nu ook, behalve dat het mijn bestuur niet is. Wilhelmina is gevlucht in 1940, heeft daarmee ons land (baatzuchtig) uitgeleverd aan Hitler en had normaliter in 1945 opgehangen moeten worden naast Arthur Seyss-Inquart.

    Maar ja, ‘the law does not apply to psychopaths’ en ‘You can’t argue or bargain with the pure evil addition of TRUE madness’

Geef een antwoord