BREAKING! MARCEL ‘GEEN BANDEN’ GELAUFF WEIGERT TE BERICHTEN OVER HORROR-RAPORT OVER KINDERMISBRUIK IN AUSTRALIE

RAPPORT VAN ROYAL COMMISSION ON CHILD ABUSE MAAKT GIGA-HEADLINES ALL OVER THE WORLD MAAR DE NEDERLANDSE PEDO-MSM ZWIJGEN ALS HET GRAF * VERKLAART DE HOGE RAAD MICHA’S CASSATIE IN DE GELAUFF-ZAAK OOK ‘NIET ONTVANKELIJK’?

DE COLLABORATIE VAN DE NOS-VOORMAN MET DE PEDO-NETWERKEN GAAT ALLE BEGRIP TE BOVEN * IS GELAUFF ZELF SOMS OOK EEN KINDERMISBRUIKER? * JE ZOU HET BIJNA GAAN ZEGGEN WANT WAAROM MOET MICHA ANDERS 6 MAANDEN DE CEL IN LOUTER VANWEGE DE UITSPRAAK DAT HIJ ‘BANDEN ONDERHOUDT’ MET PEDONETWERKEN ZELFS ZONDER DEZE BANDEN NADER TE SPECIFICEREN? * MICHA HERHAALT ZIJN UITSPRAAK: GELAUFF IS MEDEPLICHTIG AAN HET VERWOESTEN VAN DE LEVENS VAN TALLOZE KINDEREN * WEIGEREN DE NEDERLANDSE MSM OVER HET AUSTRALISCHE RAPPORT TE BERICHTEN UIT ANGST OLIE TE GOOIEN OP HET DEMMINK-VUUR?

The commissioners’ report found 64.3% of survivors were men. More than half were aged between 10 and 14 years when they were first sexually abused, though female survivors generally reported being younger. Aboriginal and Torres Strait Islander people comprised 14.3% of survivors, and 93.8% of survivors told the commission they were abused by a male. The commission found 83.8% of survivors were abused by an adult, and the average duration of child sexual abuse experienced in institutions was 2.2 years. Of survivors, 36.3% said they were abused by multiple perpetrators.

5 Replies to “BREAKING! MARCEL ‘GEEN BANDEN’ GELAUFF WEIGERT TE BERICHTEN OVER HORROR-RAPORT OVER KINDERMISBRUIK IN AUSTRALIE”

  1. Micha heeft zijn relevantie verloren dus ik vermoed dat Gelauff deze domme bewering van Micha niet meer zal lezen. Als hij het wel doet en ook nog besluit Micha opnieuw aan te klagen verdwijnt Micha voor een paar jaar achter de tralies.

    Laten we hopen dat hij het doet.

  2. “Meldpunt Collectief Onrecht (MCO) is naar aanleiding van ernstige klachten over de wrakingskamer Alkmaar een uitgebreid onderzoek gestart naar de rechtbank Noord-Holland. Daarbij zijn duidelijke corrupte feiten boven water gekomen waarbij rechters elkaar aantoonbaar in bescherming nemen over de rug van rechtzoekenden. Wrakingsverzoeken zijn bij voorbaat vrijwel kansloos in Alkmaar. De naam die daarbij centraal staat is die van rechter Leendert Saarloos. Wanneer men leden van een rechtbank wraakt, dan gaat die wraking naar de wrakingskamer. In een wrakingskamer nemen rechters zitting uit verschillende sectoren. Rechtzoekenden moeten erop kunnen vertrouwen dat deze wrakingskamers onafhankelijk en onpartijdig zijn, zodat rechters die dat niet zijn van de zaak kunnen worden gehaald. Saarloos is een van de rechters die wrakingskamers voorzit. Hij moet dus toetsen of rechters tegen wie een wraking is ingediend, objectief en onafhankelijk zijn zoals de wet voorschrijft. Maar Saarsloos en de wrakingskamer, zo is aan het licht gekomen, behandelt wrakingsverzoeken tegen rechters die hem kort geleden als wrakingsrechters hebben vrijgesproken in een tegen hem gericht wrakingsverzoek. Deze situatie komt ook andersom voor, waarbij deze rechters wrakingsverzoeken tegen Saarloos juist afwijzen! Net als de situatie dat een gewraakte rechter en de rechter die daarover moet oordelen samen uitspraak doen. Veelal ziet men dat de wrakingsverzoeken met drogredenen worden afgedaan en dat de wrakingsrechters vrijwel altijd een geforceerde of zelfs absurde redenatie verzinnen om hun vrienden vrij te pleiten. Zo stellen zij vaak dat wrakingsverzoeken te laat zijn gedaan, terwijl de zaak bijvoorbeeld nog onder behandeling is en het verzoek en de gronden daarvoor nog actueel zijn. Uit cijfers blijkt dat het vrijwel nooit tot een toewijzend wrakingsverzoek bij de Alkmaarse rechtbank komt.” BRONNEN

Geef een antwoord