BREAKING UPDATES 5G: GAAT HET DE PEDOFIELEN LUKKEN DE DODELIJKE STRALING ‘OP TIJD’ TE ACTIVEREN? EN: DE MANIPULATIE VAN DE ‘ONDERZOEKEN’ NAAR 5G EXPOSED

THIS IS BOMBSHELL: 5G-PILOT IN AMSTERDAM ‘UITGESTELD’ WEGENS ZORGEN VAN DE BEWONERS OVER DE VEILIGHEID * DIT NADAT EERDER ZWITSERLAND HETZELFDE BESLUIT NAM * DE VOLKSKRANT OVER DE ‘CONSPIRACY’ VAN HET VERBAND TUSSEN 5G EN CORONA * WEER BOMBSHELL! HUAWEI: ‘ROLLOUT 5G IN EUROPA UITGESTELD DOOR CORONA’

5G: Hoe de staat liegt en bedriegt

door Hans Vogel

Ooit is de staat in het leven geroepen om ons te beschermen. Er werd dan bijvoorbeeld iemand aangewezen om koning te zijn. Die koning moest “zijn volk” verdedigen tegen buitenlandse indringers, maar ook tegen allerlei gevaren en tegen gespuis, zoals dieven en moordenaars. Die moest hij vangen en berechten. In ruil daarvoor kreeg de koning een extra mooi huis om in te wonen en geld om mooie kleren, een kroon en wapens mee te kopen. Daarvoor moest “zijn volk” een kleine bijdrage afstaan, de zogenaamde belasting. Aanvankelijk was dat niet veel, hooguit enkele procenten. Inmiddels zijn wij weliswaar “burgers” geworden, maar de belastingen (geheven door rijk, provincie, gemeente en waterschap) bedragen nu gemiddeld 80%. en wat krijgt de “burger” daarvoor terug? Dat wordt ieder jaar minder en dat is op zich heel ernstig.

Veel ernstiger is dat de staat er niet voor terugdeinst om de “burger” aan grote gevaren bloot te stellen. Gevaren die de gezondheid van hem en zijn gezin kapot maken. Bijvoorbeeld 5G. De staat weet dondersgoed hoe levensbedreigend die technologie is, maar probeert op allerlei manieren de burger te bedriegen. Door te knoeien met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. We leven nu in een tijd waarin de staat bepaalt wat “echt nieuws” is en wat wat “nepnieuws.” Eigenlijk net als in een ouderwetse communistische heilstaat of in een fascistisch regime. En nu worden wij stelselmatig bedrogen door “nepwetenschap” die door de staat in elkaar wordt geflanst. Met de bedoeling om de burger te misleiden.

Er zijn inmiddels allerlei metingen gedaan naar de 5G-straling. In opdracht van de staat zijn hierover gewichtige, indrukwekkende rapporten opgesteld, vol cijfers en grafieken. Om precies te zijn over de 3,5 GHz en 26 Ghz straling. Die zijn heel summier en eigenlijk onbruikbaar. Ze meten alleen gemiddelde waarden, met de mededeling dat anders onterecht hoge intensiteit wordt gemeten.

Maar in werkelijkheid wordt voor de in verband met 5G benodigde verbindingen een straal gevormd richting het gewenste ontvangstapparaat, bijvoorbeeld straks uw 5G telefoon, of de intelligente meter die ze bij u hebben geïnstalleerd. Die straling is veel hoger, sterker en intenser dan de gemiddelde waardes die in de testrapporten worden vermeld. Het betekent dat straks niet alleen de gebruikers van bijvoorbeeld een 5G telefoon, maar eigenlijk iedereen die zich in zijn buurt bevindt, zal worden blootgesteld aan uiterst krachtige elektromagnetische straling. Geheid dat zich binnen afzienbare tijd allerlei ziektes gaan openbaren bij veel argeloze gebruikers en burgers.

Wat de staat doet is boerenbedrog. Via een statistische truc laat de staat de straling binnen de wettelijke norm vallen.

Op die manier kan je ook bijvoorbeeld dynamiet als “veilig” definiëren. Als je het vermogen van een explosie van een dynamietstaaf uitsmeert van milliseconden over 10 seconden, zou je kunnen concluderen dat dynamiet veilig is voor mensen.

Zo wordt u dus door de staat bedrogen inzake de reële gevaren van 5G: met goedkope statistische trucs.

2 Replies to “BREAKING UPDATES 5G: GAAT HET DE PEDOFIELEN LUKKEN DE DODELIJKE STRALING ‘OP TIJD’ TE ACTIVEREN? EN: DE MANIPULATIE VAN DE ‘ONDERZOEKEN’ NAAR 5G EXPOSED”

  1. Houdt het volk een psychopaat en een hoofbegaafde edelman met een normale mindset voor……driemaal raden waar ze “vrij” voor kiezen……

  2. Hé, die ziektes die zich volgens deze rare vogel gaan openbaren waren er toch al? Dat waren toch die zogenaamde coronaslachtoffers, die in werkelijkheid ten prooi waren gevallen aan 5G. Of was het nou toch een hoax, en is er helemaal geen corona?

    Jullie lijken wel helemaal stuurloos daar in plotterland. Nu ook jullie vriendje Trump als een hazewind met de staart tussen de poten de bakens heeft verzet nadat gebleken is dat hij dankzij die enorme plaat voor z’n kop de coronacrisis heeft laten uitmonden in een ravishing disaster, en de dooien zoals in de ‘bring out your dead’-scene van Monty Python op mestkarren uit de straten moeten worden gedragen, hoor ik opeens geen lofzangen meer in zijn richting als redder van de wereld.

    Ja, alleen Jensen blijft nog volhouden dat het om een griepje gaat, wat hij natuurlijk niet gaat vertellen tegen families van de comapatiënten die op de IC’s twee weken lang op hun buik liggen te verdrinken in hun eigen longvocht. Maar ja, dat Jensen’s enige werkende hersencel al een tijdje stuk was, dat was al bekend.

Geef een antwoord