BREAKING! WAHOPIGE CRIMINELE EN CORRUPTE EX-RECHTER WESTENBERG WIL NOG 2 WEKEN EXTRA OM ‘NA TE DENKEN OVER EEN CASSATIE’

LUISTER MEE NAAR DIT GESPREK DAT MICHA ZOJUIST HAD MET ZIJN ADVOCAAT THIJS STAPEL OVER DE MICHA-CLAIM * WIE NU NOG WIL INLEGGEN KAN EEN BEDRAG STORTEN, MAAR KRIJGT DAN NIET LANGER EEN VERDUBBELING UITGEKEERD MAAR 150% OMDAT DE KANSEN VAN MICHA OPNIEUW ZIJN GESTEGEN * WESTENBERG IS AL EEN GECORNERDE RAT IN HET NAUW DIE GEEN KANT MEER OP KAN29 Jan 2018 12:37 Outgoing

9 Replies to “BREAKING! WAHOPIGE CRIMINELE EN CORRUPTE EX-RECHTER WESTENBERG WIL NOG 2 WEKEN EXTRA OM ‘NA TE DENKEN OVER EEN CASSATIE’”

  1. Heeft Kat zijn excuses al publiekelijk aan Stapel aangeboden na al die insinuaties en afdreigingen? Ik heb er nog weinig van gezien. Sterker nog: de anti Stapel stukjes staan nog gewoon online.

  2. Interessant lijkt me de vraag, of het Hof die mogelijkheid tot tussentijdse cassatie ALTIJD open laat/moet laten, of dat ze die ook kunnen blokkeren, zodat alleen na de definitieve uitspraak van het Hof evt. cassatie bij de slangenkuil van de PB BV Hoge Raad mogelijk is.

  3. Duidelijk, Westenberg gaat in cassatie en over een jaar of twee horen we nader.

    Gelukkig hebben er geen mensen ingetekend want deze zaak loopt uiteraard dood. Het duurt nog jaren en er is een flinke kans dat de Hoge raad het tussenvonnis van tafel veegt.

Geef een antwoord