web analytics

Categorie media

EURLINGS UPDATE: WAAROM HEEFT TESSA NOG GEEN ADVOCAAT?

DURFT NIEMAND VAN DE CORRUPTE ZWARTE MAFIA HET OP TE NEMEN TEGEN EURLINGS EN DE ‘ELITE’? * TESSA HEEFT ‘ALLE VERTROUWEN‘ IN HET OM: NOU, DAAR ZAL ZE NOG VAN THUISKOMEN * GEENSTIJL VOLGT GROTENDEELS DEZE SITE IN BERICHTGEVING * VADER EURLINGS GEEFT GEEN ENKEL COMMENTAAR AAN TELEGRAAF-JOURNALIST

Lees verder

NU BEGINNEN ZELFS DE MSM HET TE ZIEN: BINNENHOF IS SATANISCHE SEKTE

WE ZIJN OVERGELEVERD AAN DE BENDE CRIMINELE PEDOFIELE PLUNDERAARS DIE ONS LAND IN IJLTEMPO NAAR DE ONDERGANG AAN HET HELPEN ZIJN * CAMIEL EURLINGS IS NIET DE UIZONDERING MAAR DE REGEL -DAAROM KON HIJ ZO VER KOMEN * HET PAROOL: BINNENHOF IS SATANISCHE SEKTE * STEUN JUIST DAROM DE ORP EN ERWIN LENSINK

Hier een mail die we vandaag ontvingen van een ORP-er die mooi aansluit bij dit alles: Hallo Micha, Toch nog even een mailtje nav het bericht op jouw site van dhr Lensink. Jij weet wat er allemaal mis is in dit land, maar je weet nog lang niet alles, en zeker Dhr. Lensink niet...

Lees verder

EURLINGS THE MORNING AFTER: TELEGRAAF GEEFT HOMOFILIE EURLINGS MIN OF MEER TOE

WEERZINWEKKEND OCHTENDBLAD DOET POGING TOT DEMONISERING VAN DE MISHANDELDE TESSA ROLINK * IN ARTIKEL VAN VANOCHTEND WORDT DE CHANTAGE-THEORIE MIN OF MEER BEVESTIGD * TELEGRAAF LIEGT OOK WEER OVER DE ‘RELATIE’ VAN EURLINGS MET DE DOOR JACK DE VRIES ‘GEREGELDE’ WENDY DUBBELD DIE DEZE RELATIE TEGEN QUOTE EXPLICIET HEEFT ONTKEND * UIT DIT STUK BLIJKT DAT EURLINGS OOK NOG PARANOIDE IS

Quote: Een van de dames aan wie de bourgondiër gekoppeld werd, is de Wageningse presentatrice Wendy Dubbeld. Zij is niet de persoon die de aanklacht heeft ingediend, zo zegt zij tegen Quote...

Lees verder

REHABILITATIE-OFFENSIEF MICHA: SOMMATIE AAN THOMAS BRUNING VAN DE NVJ

EXTRA: SCHOKKENDE REPORTAGE OVER DE MOORD OP DASCHA, GROTENDEELS GEBASEERD OP ONDERZOEK VAN DEZE WEBSITE

LUISTER HIER NAAR ONS GESPREK MET BRUNING VAN 11 FEBRUARI: HIJ HEEFT NOG STEEDS NIET GEREAGEERD * WELK BELANG HEEFT BRUNING MICHA OP DEZE WIJZE TE BEHANDELEN? * WORDT OOK DE NVJ AANGESTUURD DOOR JORIS DEMMINK EN DE PEDOFIELEN?

Van: Thijs Stapel
Datum: 22 februari 2016 15:05:32 CET
Aan: tbruning@nvj.nl
Onderwerp: Kat/ NVJ

Geachte heer Bruning,

Mijn client Micha Kat heeft u de afgelopen weken op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in zijn strafzaken, met name wat betreft zijn hoger beroep tegen de veroorde...

Lees verder

BEROEP VAN MICHA TEGEN BESLISSING RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

EXTRA: MICHA’S ADVOCAAT LEGT NVJ-SECRETARIS THOMAS BRUNING EEN DEADLINE OP MAATREGELEN TE NEMEN OM HET ROYEMENT VAN MICHA ONGEDAAN TE MAKEN, LATER MEER * WAAROM ZOU DE NVJ ER TOCH ZOVEEL BELANG AAN HECHTEN MICHA BUITEN DE CLUB TE HOUDEN? WELKE KRACHTEN SPELEN HIER?

micha kat
To: Raad voor de Journalistiek
CC: Folkert Jensma

Geachte mevrouw Beets,

Hierbij het beroep tegen de beslissing van de Raad mijn klacht niet te behandelen wegens ‘evident niet-tijdige indiening’.

Primair is het gezien de aard van de klacht een conditio sine qua non dat de termijn uit de reglementen wordt overschreden...

Lees verder

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK BEHANDELT KLACHT MICHA NIET: ‘TE LAAT!’

WAT GELDT VOOR DE ZWARTE MAFIA EN JUSTITIE GELDT OOK VOOR DE MSM: NU ZE AAN HET STERVEN ZIJN KUNNEN ZE ZICH NIETS MEER PERMITTEREN EN GEEN FOUT MEER TOEGEVEN * RAAD-VOORZITTER FOLKERT JENSMA DEKT ZIJN CORRUPTE NRC-OM-COLLEGA MARCEL HAENEN * NRC LOOPT EENS TE MEER TEGEN DE LAMP ALS DOOR DE STAAT BETAALD NAZI-ORGAAN

NATUURLIJK GAAN WE BEROEP AANTEKENEN, WAT MAAKT HET UIT? * HET ZIET ER ALLEMAAL NU ZO RAMPZALIG UIT DAT ALLES ELK MOMENT AFGELOPEN KAN ZIJN

Raad voor de Journalistiek Today at 3:13 PM
To: ‘drsmkat@yahoo.com’

Geachte heer Kat,

In vervolg op de e-mail van 16 februari jl. bericht ik u het volgende...

Lees verder