web analytics

Categorie rechtspraak

ADVOCAAT DES KONINGS CROISET VAN UCHELEN LOOG, BEDROOG, VERVALSTE EN INTIMIDEERDE 10 JAAR LANG… OM EEN CRIMINELE RECHTER TE BESCHERMEN!

EXTRA EN BEYOND SHOCKING! HANS WESTENBERG IN HET STRAFDOSSIER OP EEN TELEFOONTAP: ‘ALS ZE MIJ PAKKEN, TREK IN HET HELE SYSTEEM DOWN! IEDEREEN GAAT MEE!’

HET WEERZINWEKKENDE OPTREDEN VAN DE ADVOCAAT DES KONINGS ARNOLD CROISET VAN UCHELEN VAN ALLEN & OVERY DIE ALLE WETTEN EN REGELS VERKRACHTTE OM EEN CORRUPTE RECHTER AF TE DEKKEN -EN DAARMEE DE COMPLETE RECHTSTAAT TE VERNIETIGEN- ZET OPNIEUW DE SPOTLIGHTS OP HET SATANISCHE KARAKTER VAN ONZE MONARCHIE * VAN UCHELEN: ‘MICHA KRIJGT GEEN GELD VAN WESTENBERG, WESTENBERG KRIJGT NOG GELD VAN MICHA!’

Lees verder

MICHA-CLAIM: ADVOCAAT SMIT KRIJGT 1,4 MIO; THIJS STAPEL WEIGERT NOG STEEDS DE ZAAK VOOR MICHA AAN TE BRENGEN ONDANKS HERHAALDE TOEZEGGINGEN

DE ADVOCAAT DIE DOOR MICHA IN ZIJN BOEK IN 2004 WERD GECITEERD OVER WESTENBERG KRIJGT 1,4 MIO MAAR MICHA DIE RECHT HEEFT OP EEN VERGELIJKBAAR BEDRAG KRIJGT GEVANGENISSTRAF EN VERPLICHTE DNA-TESTS * MICHA MOET DOOR DE STAAT TEGEN ELKE PRIJS WORDEN GECRIMINALISEERD OMDAT HIJ HET ELITE-PEDO-NETWERK ROND JORIS DEMMINK BLOOTLEGDE

CRIMINELE TELEGRAAF WEIGERT MICHA TE NOEMEN IN ONDERSTAAND ARTIKEL: ALLES ROND DE MICHA-CLAIM MOET WORDEN ONTKEND EN DOODGEZWEGEN OM DE HAAGSE PEDOFIELEN TE BESCHERMEN * GELAUFF NOEMT MICHA WEL EN ZELFS DE ONRECHTMATIGE VERVOLGING DOOR WESTENBERG

DEN BOSCH – De voormalige rechter Hans Westenberg moet 1,4 miljoen euro (plus rente) betalen aan de Rotterdamse advo...

Lees verder

BREAKING WORLDWIDE EXCLUSIVE: ZO HOPEN DE PEDOFIELEN TRUMP EN DE PATRIOTS TE VERSLAAN -HET LUKT NIET MET DE FAKE-IMPEACHMENT

DINSDAG BEGINT DE ‘SLAG OM STALINGRAD’ OM DE MACHT IN DE VS: HET IMPEACHMENT-PROCES TEGEN TRUMP * OMDAT DE PEDOFIELEN/DEMS/DEEP STATERS GEEN ENKELE MOGELIJKHEID HEBBEN DE ZAAK TE WINNEN OP DE INHOUD, GRIJPEN ZE NAAR HUN VASTE PLAYBOOOK: TERREUR, FALSE FLAGS EN PROJECT FEAR * DE EERSTE ‘TROEFKAART’: HET FORCEREN VAN EEN BURGEROOLOG MORGEN IN VIRGINIA * ER IS EEN NIEUW ‘9-11’ GEPLAND MAAR DAN NIET AFKOMSTIG VAN ‘OSAMA BIN LADEN’ MAAR VAN ‘DOMESTIC HATE GROUPS’ * DE TWEEDE TROEFKAART: EEN NIEUW AB OSTERHAUS (EN DOOR KONING WILLEM PERSOONLIJK GOEDGEKEURD) ‘HORRORVIRUS’ UIT CHINA WAARDOOR HET LAND IN STATE OF LOCKDOWN GAAT

PASSAGIERS UIT CHINA WORDEN NU AL GESCREEND OP AIRPORTS IN DE ...

Lees verder

GAAT MICHA DE SWAMP DRAINEN VAN DE ZWARTE MAFIA IN NEDERLAND?

DE POLITIE, HET OM, DE RECHTERLIJKE MACHT, HET MINISTERIE: HET ZIJN COMBINATIES VAN GEKKENHUIZEN EN CRIMINELEN-BOLWERKEN WAAR MEGALOMANE PEDOFIELEN EN SCHIDZOFRENE SADISTEN MAAR DRIE DOELEN HEBBEN: PLUNDEREN, NAAIEN EN BEDRIEGEN (IN WILLEKEURIGE VOLGORDE). MICHA IS DE ENIGE JOURNALIST IN NEDERLAND DIE HET DIRECTE GEVECHT AANGAAT MET DEZE MAFIA EN DIT JAAR KOMT DAT GEVECHT TOT EEN CLIMAX IN DE ONTKNOPING VAN DE MICHA-CLAIM -DIE REEDS IS GEWONNEN BIJ DE HOGE RAAD MAAR WORDT GESABOTEERD DOOR GENOEMDE CRIMINELEN OM MAAR EEN REDEN: MICHA HEEFT DEMMINK EN DE ZWARTE PEDOFIELEN EXPOSED EN MAG DUS NIET WINNEN. HIERONDER EEN RECENTE MAIL VAN MICHA’S ADVOCAAT THIJS STAPEL...

Lees verder

AMERIKAANSE DEEP STATE DOET EEN ‘SREBRENICA-FOTOROLLETJES’ MET EPSTEIN-FOOTAGE

HEEFT DE FIRMA HEINEKEN CONSULTANTS NAAR DE VS GESTUURD OM ZE UIT TE LEGGEN HOE WIJ IN NEDERLAND OPTREDEN IN DERGELIJKE ‘LASTIGE SITUATIES’? * DE PEDOFIELEN LIJKEN NOG STEEDS IN HOGE MATE IN CONTROL IN DE VS * DAT BLIJKT OOK UIT DE VERBIJSTERENDE UITKOMST VAN EEN JUSTITIE-ONDERZOEK HAAR HILLARY WAARVAN VEEL WAS VERWACHT MAAR DAT COMPLEET IS GESABOTEERD EN GEEN ENKEL RESULTAAT OPLEVERT: ‘NIEMAND WORDT VERVOLGD’

LAATSTE NIEUWS: DAT HET HILLARY-ONDERZOEK ‘NIETS ZOU HEBBEN OPGELEVERD’ HOOGSTWAARSCHIJNLIJK FAKE NEWS VAN WANHOPIGE MSM -DAT WIJST DUS PRECIES OP HET TEGENDEEL, DAT ER EXPLOSIEVE FEITEN TE VERWACHTEBN ZIJN [video]

NEW YORK (AP) — Video footage of the area around Jeffrey Ep...

Lees verder

BREAKING UPDATES MICHA-CLAIM: GESPREK MET STAPEL, GIGA-OVERWINNING CHIPSHOL OOK WINST VOOR MICHA EN MUCH MORE

IN 2020 GAAT MICHA DE HELE CORRUPTE, SMERIGE EN CRIMINELE BEERPUT VAN DE NEDERLANDSE PEDO-RECHTSPRAAK OPRUIMEN TEN BATE VAN HET NEDERLANDSE VOLK EN DE RECHTSTAAT * STEUN HEM DAARBIJ! EERLIJKE RECHTSPRAAK IS IN IEDERS BELANG! * WARRIOR MICHA STAAT TEGENOVER DE ADVOCAAT DES KONINGS EN DE HOOGSTE EN DIEPSTE MACHTEN VAN DE HAAGSE SWAMP * LUISTER HIER NAAR HET GESPREK MET THIJS STAPEL [09 Jan 2020 13:48]

Hier de backgrounds over de overwinning van Chipshol op de Schiphol/Westenberg/Kalbfleisch/Grapperhaus-mafia. Het gaat hier om een zogeheten schadestaat-procedure waarin onderwerp van geschil de hoogte van de aan Chipshol te betalen schadevergoeding is...

Lees verder