web analytics

Categorie rechtspraak

GEENSTIJL MAG NIET MEER SCHRIJVEN OVER DE ZAAK-DEMMINK

ANGST VOOR TE VEEL ‘STAATSVIJANDIGE’ COMMENTS ZOALS BIJ POWNED OVER STAATSBESCHERMING VAN KINDERVERKRACHTERS WEERHOUDT ‘SHOCKLOG’ TE BERICHTEN OVER HET EINDE VAN DE DEMMINK-OPERETTE VAN JUSTITIE * GROOTSTE ZWENDEL UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE RECHTSTAAT * MAAR VANDAAG GAAT HET VERHAAL VERDER IN AMSTERDAM

Lees verder

MICHA TEGEN DE RECHTERS VAN DE WRAKINGSKAMER-OUDERLING ABBINK

DE TIJD VAN RITUELEN EN BULLSHIT IS NU DEFINITIEF VOORBIJ * ALLEEN DE WAARHEID EN DE FEITEN TELLEN NOG * RAADSHEREN: U BENT EEN SCHANDE VOOR NEDERLAND EN U ZULT BOETEN

Waarde raadsheren van de wrakingskamer-ouderling Abbink! U heeft nu twee verzoeken van mij afgewezen. Het eerste betrof het verzoek de zitting van morgen ‘bij te kunnen wonen’ via een Skype-verbinding, het tweede verzoek betrof het vertonen van een video-boodschap voor u die ik als appelant in het hoger beroep heb opgenomen in mijn ballingsoord Ierland. Dat u de verzoeken afwees -mogelijk in strijd met vigerende wet- en regelgeving- is een ding. Een ander ding is dat u beide verzoeken afwees zonder motivering...

Lees verder

MAANDAG OOK PEDO-ZAAK OP RECHTBANK AMSTERDAM

MORGEN VANAF 9:30 UUR, RECHTBANK AMSTERDAM: VERZOEK TOT HET HOREN VAN GETUIGEN IN DE ZAAK DIE EEN SLACHTOFFER VAN DE PEDO-NETWERKEN HEEFT AANGESPANNEN TEGEN DE ELITE-KINDERVERKRACHTERS * LEES HET HELE VERHAAL OP DE SITE VAN NICO VAN DEN HAM

pedo's om

De belangrijkste elite-pedofielen binnen de justitie-organisatie: Joris Demmink, Jan Wolter Wabeke, Hans Holthuis en Henk Wooldrik. De laatste drie waren hoofofficier van justitie. Het is niet te bevatten.

Lees verder

MICHA MAG NIET WAT GEDETINEERDEN, DESKUNDIGEN EN GETUIGEN WEL MOGEN

REEKS VAN KRANKZINNIGE EN BIZARRE SAR-INCIDENTEN VANUIT RECHTERLIJKE MACHT TEGEN MICHA GAAT MAAR DOOR * ALLES WAT MICHA ZEGT, DOET OF VERZOEKT WORDT PER OMGAANDE EN ZONDER MOTIVERING AFGEWEZEN * WAT GAAT ER ZICH MAANDAG VANAF 13:30 AFSPELEN OP HET HOF TE ARNHEM?

Ouderling Abbink verzint zelf feiten en omstandigheden, zoals dat Micha’s advocaat accoord zou zijn gegaan met zittingsdata. Of nee: die informatie krijgt hij door ‘van boven’, net als hem ‘door God’ wordt ingefluisterd dat Micha een crimineel is omdat hij de gevestigde pedo-orde bedrijgt...

Lees verder

LAATSTE NIEUWS: ONDERSTAANDE VIDEO MAG NIET WORDEN VERTOOND IN ARNHEM

EN OPNIEUW NATUURLIJK ZONDER MOTIVERING * MICHA MAG ZELF NIET KOMEN WANT DAN WORDT HIJ GEARRESTEERD OM ZIJN DNA * MICHA MAG DE ZITTING NIET VOLGEN PER SKYPE-VERBINDING * MICHA MAG DE RECHTERS NIET TOESPREKEN VIA YOUTUBE * MICHA MAG WEL EEN BRIEFJE SCHRIJVEN

Van: Kok, W.B. (Hof Arnhem-Leeuwarden) [mailto:[email protected]]
Verzonden: vrijdag 11 september 2015 14:12
Aan: Thijs Stapel
Onderwerp: RE: Wrakingszaak M. Kat

Geachte heer Stapel,

De voorzitter van de wrakingskamer wijst uw onderstaande verzoek om op de zitting een videoboodschap van verzoeker te tonen af.
Het staat verzoeker wel vrij om de wrakingskamer een schriftelijke verklaring toe te zenden.

Hoogachtend,

W. Kok
Griff...

Lees verder

MICHA RICHT ZICH TOT DE WRAKINGSKAMER-OUDERLING ABBINK

MAANDAG 14 SEPTEMBER 13:30 UUR HOF ARNHEM: BEHANDELING WRAKING OUDERLING ABBINK, DE ‘GROTE MAN’ ACHTER JORIS DEMMINK EN HANS WESTENBERG, DE SATAN VAN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK * HIERMEE LIJKT HET ABSOLUTE DIEPTEPUNT QUA NEDERLANDSE RECHTSPRAAK BEREIKT * OPROEP AAN ALLEN: KOM DEZE ZITTING BEZOEKEN EN WEES GETUIGE VAN HET AFSPELEN VAN DEZE VIDEO IN DE RECHTZAAL * LUISTER HIER NAAR HET CRUCIALE INTERVIEW MET OUDERLING ABBINK

Lees verder