HOOFDCOMMENTAAR THE OBSERVER: ‘DIT MOET HET EINDE ZIJN VAN DE MONARCHIE AS WE KNOW IT!’

HET KONINGSHUIS IN NEDERLAND BLOKKEERT ELKE DISCUSSIE IN DE MEDIA OVER DE TOEKOMST VAN DE MONARCHIE * INTUSSEN LIJKEN IN HET VK DE LAATSTE UREN VOOR ‘THE FIRM’ TE HEBBEN GESLAGEN

This episode illustrates the tensions inherent in this ludicrously outdated institution that propels people into an important constitutional role purely by accident of birth. The Queen has been an excellent monarch for almost 70 years, but that is down to luck. Like most families, the royals are made up of the good, the bad and the ugly – look no further than the Queen’s middle son, accused of having sex with a teenager (…) Harry and Meghan’s announcement should act as the catalyst for the scaling back of this unwieldy institution. Some of its supporters undoubtedly hoped that a mixed-race woman marrying in was the sign of an institution modernising to survive. That it so clearly has not worked instead serves to show that its long-term survival remains in doubt. In een tweet deed Micha de suggestie voor een mogelijke ‘oplossing’ voor het probleem:

Dit is natuurlijk complete waanzin… alhoewel?? Dit is precies de manier waarop monarchieen in het verleden eeuwen lang hebben kunnen overleven! Ik meen ergens gelezen te hebben dat de Windsors en hun voorgangers in de loop der eewen 140 leden van hun eigen familie hebben vermoord -renegade neven, jaloerse broers, overspelige nichten, een dronken oom die iets fouts zei: iedereen ging eraan! Ook werden overtollige royals zoals onze Mabel als dat strategisch goed uitkwam gekoppeld aan leden van andere koningshuizen: de historische voorbeelden hiervan zijn niet te tellen waarbij de leeftijd van de royals in kwestie geen enkele rol speelde. Met andere woorden: 400 jaar geleden hadden ons koningshuis en de Windsors zonder enig probleem voor deze ‘oplossing’ kunnen kiezen! Het geeft precies aan wat in het commentaar in The Observer wordt betoogd: monarchieen kunnen niet overleven in deze moderne tijd waarin de ‘leden’ van de koningshuizen dezelfde vrijheden krijgen als gewonen burgers! Niet voor niets wordt de monarchie vaak omschreven als een ‘gouden kooi’! Royals moeten zijn gedoemd tot een fake-leven van theater en schone schijn! Je kunt het ook zo zeggen: twee ‘gewone’ vrouwen hebben de Windsors down gebracht: Diana en Meghan. Dan hadden die prinsen maar moeten trouwen met gebrainwashte robot-prinsessen zoals onze Amalia -probleem is alleen dar die bijna niet meer bestaan. En zo zien we hoe de monarchieen tot uitsterven zijn gedoemd. Natuurlijk zal eerst nog worden geprobeerd het instituut in stand te houden ‘in een uitgeklede vorm’ waarin alleen het staatshoofd zich nog ‘royal’ mag noemen. Maar dat zal slechts uitstel zijn van executie.

3 Replies to “HOOFDCOMMENTAAR THE OBSERVER: ‘DIT MOET HET EINDE ZIJN VAN DE MONARCHIE AS WE KNOW IT!’”

 1. Het ‘gemeene volck’/de massa is altijd jaloers. Als ze zelf een erfenis hebben zoals een boerderijtje of een paar centen van een gierige oudoom, dan vechten ze zich onderling dood daarom en geven het zeker niet aan buitenstaanders.

  Jurisdictie is ook een bezit en is met veel pijn en moeite (zie het loodzware leven van de heilige Karel de Grote) als een onderneming of fabriek tot stand gebracht….vaak door hoogbegaafde families waar 7 maal de intelligentie van een gemiddelde gymnasiast geen uitzondering is.

  Speciaal psychopaten (altijd klauwend richting macht en controle) willen het bestuur van een *succesvolle* onderneming (de staat even zo beschouwend) wel overnemen (afwezig bij de moeizame oprichting natuurlijk en zonder over de hoogst bijzondere talenten te beschikken….integendeel) en wakkeren daartoe o.a. gevoelens van bijv. “met een fooi afgescheept en onderbetaald worden” bij arbeiders/burgers aan: de machinebankwerker zou bovendien eigenlijk de eigenaar-directeur moeten kunnen voorschrijven hoe het bedrijf geleid dient te worden, want maakt hij niet prima halffabrikaten?
  Wat doet die directeur eigenlijk, behalve dikke sigaren roken en in een Rolls Royce met chauffeur rondrijden???

  Enz. enz. einde van zoek. De huidige nog bestaande “vorstenhuizen” zijn aldus allemaal ‘one way or the other’ binnen de jurisdictie geïnfiltreerde en daar, woekerend met de ‘alien mindset’, “omhoog gevallen” psychopatische mannelijke lijnen die niets (behalve evt., maar dit meestal niet aantoonbaar, als ge-encanailleerde bastaards van de eigenaar-vorst, de Nassauers BEWEERDEN althans zoiets, toen in een grijs verleden vanuit de adel eens navraag naar hun oorsprong gedaan werd) met de ECHTE scheppende en vorstelijke lijnen van Europa van doen hebben.

  De Nassauers zien we, met een geheel eigen macht- en controle agenda uiteraard, typisch en ijskoud misbruik maken van door figuren als Luther (al dan niet min of meer terecht) aangewakkerde onlustgevoelens bij het katholieke kerkvolk.

  Dr. Lobaczewski:
  They seek, by any means necessary, to achieve positions in government where their dreams can be brought to fruition. If injustice does exist in a society, their statements regarding the ‘unfairness’ of their situation can resonate with those who actually do experience such injustice. Thus, revolutionary doctrines can be accepted by both groups for diametrically opposed reasons.

Geef een antwoord