MICHA HEEFT NU HET COMPLETE DOSSIER-GELAUFF IN ZIJN BEZIT IN DE OPMAAT NAAR DE CASSATIE -WE GAAN DIT MET ALLE KRACHT AANVECHTEN

OOK MET DE MICHA-CLAIM GAAT HET DE GOEDE KANT OP: OOK STAPEL ZIET GEEN BELETSELS MEER VOOR MICHA OP WEG NAAR DE VOLLEDIGE OVERWINNING EN UITKERING VAN SCHADE DOOR WESTENBERG EN DE STAAT

DE VOORMAN VAN DE NOS HEEFT MISDADIG GEHANDELD DOOR EEN SERIE AANGIFTES TEGEN MICHA TE DOEN WAARVAN IN ELK GEVAL EEN VALSE -NOTA BENE WEGENS ‘DOODSBEDREIGING’ WAARVAN MICHA WERD VRIJGESPROKEN * DOOR MICHA TE LATEN DAGVAARDEN HEEFT GELAUFF DE RECHTERS ‘GEGIJZELD’ DOOR DE COMPLETE GELOOFWAARDIGHEID VAN DE NOS -EEN STAATSBELANG- IN TE ZETTEN TEGEN EEN STAND ALONE BLOGGER: DIT IS MACHTSMISBRUIK

Daarnaast heeft Gelauff een ondergeschikte -Jeroen de Jager- onder druk gezet ook aangifte tegen Micha te doen. Het is zeer de vraag of dit strafrechterlijk dan wel moreel acceptabel is, temeer daar De Jager en Micha bevriend waren. Maar het belangrijkste is nog wel dat er in geen enkel opzicht sprake kan zijn van ‘smaadschrift’ omdat Micha de waarheid opschreef. Waar de Hoge Raad op aan zou moeten slaan is dat zowel de rechtbank als het hof geweigerd hebben feitenonderzoek te doen of iets te toetsen. De hele operatie is van te voren opgezet met het oogmerk Micha uit te schakelen los van welke feiten en omstandigheden dan ook. Bij het Hof is het Micha’s advocaat van hogerhand belet inhoudelijk verweer te voeren en met Micha te communiceren. Dit zijn misstanden die in de Nederlandse rechtstaat nooit eerder zijn voorgekomen. Nu gaat de zaak dus naar de Hoge Raad voor cassatie. We gaan dat hele proces op deze site stap voor stap volgen en zullen ook niet schromen de Hoge Raad te bellen als er dingen ‘misgaan’. De man die ons land in opdracht van criminelen en pedofielen een derde wereldoorlog inmoffelt met list. leugens en bedrog: is het acceptabel dat Micha in opdracht van deze man als een hond kan worden opgepakt en opgesloten? Stay tuned, for your freedom, truth and happiness!

Geef een antwoord