MICHA VOLTOOIT ZIJN ‘LEVENSWERK’: EEN AUTO-BIOGRAFIE AAN DE HAND VAN 100 BOEKEN

HIER DE SPECIALE WEBSITE DIE IS GEKOPPELD AAN DIT PROJECT * DANK AAN HET ROB SCHOLTE MUSEUM VOOR DE BEGELEIDING HET HET PODIUM: SUPER! * STEUN MICHA MET EEN FINANCIELE BIJDRAGE EN ‘KOOP’ ZO DIT UNIEKE EN LEERZAME BOEK * MICHA KRIJGT GEEN SUBSIDIE, FONDSEN EN OOK GEEN UITGEVER OMDAT HIJ TEN STRIJDE TREKT TEGEN ELITE-PEDOFIELEN: LEES DAAROVER MEER IN ONDERSTAANDE EPILOOG

Mijn boek, waaraan ik meer dan twee jaar heb gewerkt, zal nooit worden uitgegeven – dat is althans mijn stellige verwachting. De reden daarvoor is schokkend: ik trek als journalist ten strijde tegen kindermisbruik door de elite. Omdat ik mensen als Joris Demmink, Jan Wolter Wabeke en Frits Huffnagel heb exposed, moet ik worden genegeerd en doodgezwegen, want elke vorm van (positieve) publiciteit voor mijn persoon zou mijn geloofwaardigheid doen toenemen, waardoor de kans, dat deze ‘elite‘ verder in de problemen komt, ook weer groter wordt. Dit is het spel, dat thans in Nederland wordt gespeeld, waarin de basisregel is – kort gezegd – dat er alleen over Micha Kat mag worden bericht in negatieve zin. Dat is een aantal jaren ook gebeur,d maar het effect daarvan is nu zo langzamerhand uitgewerkt – sterker: nog meer negatieve publiciteit zou nu door het sterk groeiende wantrouwen tegen de MSM juist weer in mijn voordeel werken. Ergo: er wordt nu helemaal niets meer over mij gezegd en of geschreven. LEES VERDER OP DE SITE VAN HET ROB SCHOLTE MUSEUM

3 Replies to “MICHA VOLTOOIT ZIJN ‘LEVENSWERK’: EEN AUTO-BIOGRAFIE AAN DE HAND VAN 100 BOEKEN”

  1. Twee jaar werken aan een boek waarvan je verwacht dat het niet wordt uitgegeven. Dat klinkt alsof je je vrije tijd niet al te nuttig hebt besteed. Ik snap dan wel dat vrijwel niemand je nog serieus neemt.

  2. Het grootste deel van de mensheid is zo verdorven, dat ze liever achter een vriendelijk ogende en charmerende SS psychopaat aanhuppelen dan achter gerechtigheid die voor de meesten erg angstaanjagend is……

Geef een antwoord