web analytics

TOTALE PANIEK BIJ PEDO DEEP-STATE OVER RELATIE TUSSEN CORONA EN 5G: ‘NOTHING TO SEE HERE!’

FAKE NEWS! SICK YOUTUBE-VIDEOS CLAIMING ‘5G CAUSED COVID 19’ RACK UP MILLIONS OF VIEWS * MEDICUS DIE DEZE RELATIE LEGT DIRECT ALS CRIMINEEL GEDEMONISEERD * LEES HIER ONS BOMBSHELL ARTIKEL OVER 5G EN COVID 19 * ZWITSERLAND STOPT MET 5G WEGENS ENORME RISICO’S VOOR DE GEZONDHEID

EXTRA: PRINT DEZE BRIEF VWS Scheidel AAN CISKA SCHEIDEL (DIRECTEUR GEZONDHEID VWS) UIT EN STUUR DEZE OP, LIEFST AANGETEKEND * EIS VIA DEZE BRIEF EEN GARANTIE VAN DE STAAT (‘NET ALS ZWITSERLAND’) DAT 5G VEILIG IS * ALS DE STAAT DIT WEIGERT, IS BEWEZEN DAT 5G EEN WAPEN IS TEGEN HET VOLK

Lees verder

RIVM EN JAAP ‘MINERVA’ VAN DISSEL DOOR DE KNIEEN: CHLOROQUINE DEUGT NU OPEENS WEL!

JAAP VAN DISSEL EN HET RIVM KONDEN NIET LANGER WEERSTAND BIEDEN AAN HET WAARHEIDS-BOMBARDEMENT VAN MICHA KAT * NEDERLAND NU OP DEZELFDE KOERS ALS TRUMP EN BOLSONARO * DE IDIOTEN VAN DE TELEGRAAF ZEGGEN NOG ‘VOOR HET GEVAL DAT HET MIDDEL WERKT’ MAAR DAT IS NATUURLIJK AL LANG VASTGESTELD

DEN HAAG – Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het medicijn chloroquine ingekocht voor het geval dat blijkt dat het middel werkt tegen het coronavirus.

Lees verder

BREAKING STOP DE PERSEN: GOVERNOR VAN NEVADA VERBIEDT CHLOROQUINE -NU MAAR WACHTEN TOT HIJ WORDT EXPOSED IN EPSTEIN- EN PIZZAGATE

WAAROM DOEN RUTTE EN JAAP VAN DISSEL IN NEDERLAND NIET HETZELFDE EN VERBIEDEN DIT ‘UITERST SCHADELIJKE NEPMIDDEL’ DAT IN DE ZWARE REUK STAAT VAN CRIMINELEN EN INTERNET-HOAXERS? * VAN DISSEL HEEFT CHLORQUINE NOG STEEDS OFFICIEEL OP DE LIJST STAAN VAN ‘MOGELIJKE MIDDELLEN’: HAAL HET DAAR OGENBLIKKELIJK AF! * IN DE TWEEDE KAMER IS HET WOORD ‘CHLOROQUINE’ NET ZO TABOE ALS ‘DEMMINK’ EN ‘MICHA KAT’

Nevada’s governor on Tuesday banned the use of anti-malaria drugs chloroquine and hydroxychloroquine to treat coronavirus patients. Democratic Gov. Steve Sisolak’s executive order came after President Trump touted the medication as holding promise for combating the illness...

Lees verder

HET NEDERLAND VAN RUTTE EN DEMMINK: FULL SCALE WAR TEGEN ‘NEPMEDICIJN’ WAARVAN DE WERKING VASTSTAAT

INSPECTIE ‘WAARSCHUWT’ TEGEN HET ENIGE MEDICIJN DAT 100% EFFECTIEF IS GEBLEKEN TEGEN ‘CORONA +’ * MSM SPREKEN VAN ‘GEKTE OVER CHLOROQUINE’ * JACK DE VRIES ZET ‘VLOGGER’ IN DIE ‘VERKOPERS VAN NEPMEDICIJNEN ONTMASKERT’ (DE BELLINGCAT-STRATEGIE) * DEZELFDE MENSEN DIE MICHA OOIT BESCHULDIGDEN VAN HET BRENGEN VAN ‘NEPNIEUWS’ PROBEREN NU MET LIST EN LEUGEN EEN REDDEND MEDICIJN WEG TE HOUDEN BIJ HET VOLK * DE KRANT VAN CHRIS KLOMP WEER LEADING * HIER DE FEITEN OVER CHLOROQUINE

WAAROM KAN BOLOSNARO ZEGGEN DAT BRAZILIE ‘HET DAGELIJKSE LEVEN WEER GAAT OPPAKKEN’? OMDAT HIJ OPDRACHT HEEFT GEGEVEN TOT GROOTSCHALIGE PRODUCTIE VAN CHLORQUINE EN WEET DAT HET WERKT

Is afgestoft malariamedicijn chl...

Lees verder

DEVELOPING AND BREAKING * DE TELEGRAAF LIEGT OVER ‘CHOROQUINE-DODE’ TERWIJL DEZE MAN IETS HEEL ANDERS SLIKTE * COVID-VIRUS GEMANIPULEERD DOOR HARVARD-PROFESSOR * CHOLOROQUINE 100% EFFECTIEF * RUTTE EN VAN DISSEL HOUDEN HET WEG BIJ HET VOLK

DE HELE COVID-OPERATIE IS AFKOMSTIG VAN DE DEMS EN DE PIZZAGATERS MET ALS VOORNAAMSTE DOEL ALLES WAT TRUMP HEEFT OPGEBOUWD TE VERNIETIGEN EN DE VERKIEZINGEN 2020 TE MANIPULEREN * KOMENDE WEKEN WORDEN DE PEDOFIELEN OPGERUIMD * NA PASEN IS RUTTE VERDWENEN NET ALS KAJSA EN HALBE * OOK DE TELEGRAAF ZAL DEZE CRISIS NIET OVERLEVEN

Of de symptomen nou worden veroorzaakt door het virus e/o door 5G of door een combinatie van beide -nog aangevuld met de ‘underlying conditions’ waaraan 99% van de Corona-doden bleek te lijden (het aantal slachtoffers waarvan is vastgesteld dat ze louter en alleen stierven door Corona is minimaal en wordt door het Italiaanse RIVM zelfs op 2 gesteld) doet er ni...

Lees verder

5G OF EEN VIRUS? IN ZOWEL EINDHOVEN ALS IN MILAAN EN WUHAN WERDEN 5G-EXPERIMENTEN UITGEVOERD OP DE BEVOLKING

ER KLOPT HELEMAAL NIETS VAN HET CORONA-VIRUS-VERHAAL. DE ‘OFFICIELE SYMPTOMEN’ ZIJN ZO VAAG EN ALGEMEEN DAT IEDEREEN DAAR JAARLIJKS MINIMAAL TWEE KEER AAN LIJDT. HET GEVAAR LOOPT VAN ‘JE MERKT HET NIET EENS’ TOT EN MET EEN ‘HORROR-DOOD WAARBIJ JE LONGEN EXPLODEREN’ -EN ALLES WAT DAARTUSSEN ZIT. VAST STAAT DAT DE TESTS EEN FALSE-POSITIVE SCORE HEBBEN VAN 50-80%. STERVEN MENSEN AAN HET VIRUS, AAN DE ‘UNDERLYING CONDITIONS’ DIE ZE ALLEMAAL HEBBEN OF AAN EEN COMBINATIE? HET VIRUS HEEFT EEN BIZARRE EN MEDISCH ONMOGELIJKE VOORKEUR VOOR POLITICI EN CELEBRITIES

ER IS NOG STEEDS GEEN ‘OFFICIELE’ LEZING OVER DE HERKOMST VAN HET VIRUS...

Lees verder