web analytics

BEROEP VAN MICHA TEGEN BESLISSING RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

EXTRA: MICHA’S ADVOCAAT LEGT NVJ-SECRETARIS THOMAS BRUNING EEN DEADLINE OP MAATREGELEN TE NEMEN OM HET ROYEMENT VAN MICHA ONGEDAAN TE MAKEN, LATER MEER * WAAROM ZOU DE NVJ ER TOCH ZOVEEL BELANG AAN HECHTEN MICHA BUITEN DE CLUB TE HOUDEN? WELKE KRACHTEN SPELEN HIER?

micha kat
To: Raad voor de Journalistiek
CC: Folkert Jensma

Geachte mevrouw Beets,

Hierbij het beroep tegen de beslissing van de Raad mijn klacht niet te behandelen wegens ‘evident niet-tijdige indiening’.

Primair is het gezien de aard van de klacht een conditio sine qua non dat de termijn uit de reglementen wordt overschreden...

Lees verder

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK BEHANDELT KLACHT MICHA NIET: ‘TE LAAT!’

WAT GELDT VOOR DE ZWARTE MAFIA EN JUSTITIE GELDT OOK VOOR DE MSM: NU ZE AAN HET STERVEN ZIJN KUNNEN ZE ZICH NIETS MEER PERMITTEREN EN GEEN FOUT MEER TOEGEVEN * RAAD-VOORZITTER FOLKERT JENSMA DEKT ZIJN CORRUPTE NRC-OM-COLLEGA MARCEL HAENEN * NRC LOOPT EENS TE MEER TEGEN DE LAMP ALS DOOR DE STAAT BETAALD NAZI-ORGAAN

NATUURLIJK GAAN WE BEROEP AANTEKENEN, WAT MAAKT HET UIT? * HET ZIET ER ALLEMAAL NU ZO RAMPZALIG UIT DAT ALLES ELK MOMENT AFGELOPEN KAN ZIJN

Raad voor de Journalistiek Today at 3:13 PM
To: ‘drsmkat@yahoo.com’

Geachte heer Kat,

In vervolg op de e-mail van 16 februari jl. bericht ik u het volgende...

Lees verder

BABY-OFFERS EN RITUEEL MISBRUIK GINGEN VANAF DE OERTIJD GEWOON DOOR

HIER ANTWOORDEN OP VELE VRAGEN: WAAROM KOMT JORIS DEMMINK NIET VOOR DE RECHTER? * WAAROM ZIJN POLITIEK EN MEDIA COMPLEET APATHISCH? * WAAROM HEBBEN BOUDINE, WIM DANKBAAR EN ANDEREN ER HELEMAAL NIETS VAN BEGREPEN? * WAAROM ZAL ER NOOIT RECHT WORDEN GEDAAN? * WIJ WETEN: DE WAARHEID IS ALTIJD SCHOKKENDER DAN ZELFS WIJ KUNNEN BEGRIJPEN OF BEVATTEN

Lees verder

JUSTITIE KAN NU OP GEEN ENKEL PUNT MEER EEN MILLIMETER TOEGEVEN

NU DE ZWARTE MAFIA EN HET MINISTERIE VAN KASTEELHEER ARD VOLLEDIG ZIJN EXPOSED ALS CORRUPT EN CRIMINEEL, HEEFT JUSTITIE GEEN ENKELE RUIMTE MEER OOK MAAR DE MEEST MINIEME CONCESSIE TE DOEN WANT DAN ‘STORT ALLES VOLLEDIG IN ELKAAR’ * KANSEN VOOR BAYBASIN, MICHA, ERNEST LOUWES, LOUIS HAGEMANN, JASPER S. EN ALLE ANDEREN NU 0% * ALLEEN VANUIT EEN POSITIE VAN KRACHT KUNNEN FOUTEN WORDEN ERKEND EN JUSTITIE HEEFT DIE POSITIE NU NIET MEER

Onze analyse: Justitie zal steeds crimineler worden en op steeds grovere wijze haar macht gaan misbruiken. Er is nu geen weg meer terug zoals er nog was in de tijd van de Schiedammer Parkmoord en Lucia de Berk...

Lees verder

SCHOKKENDE BRIEF VAN HET OM AAN MICHA’S ADVOCAAT

ER WORDT IN DE ‘RECHTSTAAT’ VAN ARD VAN DER STEUR NERGENS MEER OP IN GEGAAN * DE INHOUD VAN DE ‘MOEILIJKE BRIEF’ WORDT GEPARAFRASEERD HERHAALD EN VERVOLGENS AFGEDAAN MET DE SATANISCHE STANDAARD-FORMULERING: ‘WIJ HERKENNEN ONS NIET IN HET DOOR U GESCHETSTE BEELD’ -WAT NATUURLIJK IETS HEEL ANDERS IS DAN OF DIT ‘BEELD’ CONFORM DE WAARHEID IS OF NIET * GEEN ENKEL WOORD OVER DE BETALINGEN DOOR HET OM AAN PETER R. DE VRIES EN DE FAMILIE-RELATIE TUSSEN HERMAN BOLHAAR EN MARCEL HAENEN antwoord.pg’s

Lees verder

DE TOTALE COLLAPSE VAN DE NWO-LEUGEN-SPIN-POLITIEK… THIS IS FUCKING UNBELIEVABLE!

DE SMERIGE, HYPOCRIETE EN GESPINDOCTORDE CLICHES VAN DE BILDERBERG-MASSAMOORD-POLITCA KOMEN HAAR WALL STREET-STROT NIET MEER UIT… * SERIEUZE TWIJFEL AAN HILLARY’S FYSIEKE GESTELDHEID NA SERIE EXTREME HOEST-AANVALLEN

Lees verder