web analytics

DEMMINK-SLACHTOFFER BART VAN WELL RICHT FOUNDATION OP

EXTRA: BART’S GET WELL-FOUNDATION MAAR OOK MICHA KAT HEEFT DRINGEND GELD NODIG! JUIST IN DEZE FASE WAARIN DE PEDO-NETWERKEN STEEDS VERDER IN HET NAUW KOMEN! STORT HIER VOOR BART EN VRAAG MICHA’S REKENING OP VIA drsmkat@yahoo.com

GET WELL-FOUNDATION GAAT STRIJDEN VOOR SLACHTOFFERS VAN PEDO-NETWERKEN * ONGEKENDE VECHTLUST EN VEERKRACHT BIJ MAN DIE ALS JONGEN JORIS DEMMINK MOEST PIJPEN IN ZIJN DIENSTAUTO VOOR 250 EURO * WAAR BLIJVEN DE INTERVIEWS MET BART IN DE MSM? KOEN VOSKUIL? JEROEN DE JAGER? GERLOF LEISTRA? BART MOS? CHRIS KLOMP?

Lees verder

BREAKING: MICHA-CLAIM WEER LEVEND NA NIEUWE OVERWINNING, NU OP WESTENBERG

MICHA WIST NIET EENS DAT DIT SPEELDE -HET KAN ALTIJD NOG KRANKZINNIGER * LEES HIER HET OPENINGS-ARTIKEL OP ADVOCATIE.NL OVER HET BAANBREKENDE ARREST, DE EERSTE OVERWINNING VAN MICHA OP WESTENBERG NA TIEN JAAR

Stap voor stap wint Micha voor Nederland, de waarheid en de rechtstaat op alle fronten. Het belang van dit arrest is dat Micha nu kan beschikken over de bewijzen op grond waarvan de Amsterdamse rechtbank heeft geoordeeld dat Westenberg heeft gelogen...

Lees verder

OVER TWEE WEKEN UITSPRAAK WRAKING OUDERLING ABBINK

ER ZIJN OPNAMES GEMAAKT VAN DE ZITTING * WORDT MICHA IN HOGER BEROEP BERECHT DOOR DE RECHTER DIE HANS WESTENBERG VRIJSPRAK VAN MEINEED EN MEEHIELP AAN DE SATANISCHE ‘TURKSE SPIN’ JORIS DEMMINK VRIJ TE PLEITEN?

Zojuist bericht van mijn advocaat op de weg terug vanuit Arnhem. Alle punten zijn naar voren gebracht waarvan de belangrijkste zijn dat de ouderling weigerde pro-Micha-stukken mee te nemen bij zijn opmerkelijke afwijzing van al Micha’s onderzoekswensen -die eerder wel waren toegewezen door het Haagse Hof- en dat hij in strijd met de waarheid stelde dat Micha’s advocaat accoord zou zijn gegaan met een zittingsdatum waartegen juist verzet was aangetekend...

Lees verder

PRINSJESDAG: MARCEL GELAUFF KRIJGT CONCURRENTIE

BREAKING: SPINS EN PROPAGANDA VAN DE MSM REEDS ONTMASKERD NOG VOORDAT DE GOUDEN KOETS IS UITGEREDEN

CORRUPTE NOS KAN ALLEEN OVERLEVEN BIJ DE GRATIE VAN HET NIEUWS-MONOPOLIE BIJ ‘GROTE’ GEBEURTENISSEN * DAT MONOPOLIE WORDT NU DOORBROKEN * RENT MARCEL GELAUFF NU WEER NAAR JUSTITIE NET ALS HIJ DEED BIJ MICHA KAT? * ZIE OOK HHC

Lees verder

GEENSTIJL MAG NIET MEER SCHRIJVEN OVER DE ZAAK-DEMMINK

ANGST VOOR TE VEEL ‘STAATSVIJANDIGE’ COMMENTS ZOALS BIJ POWNED OVER STAATSBESCHERMING VAN KINDERVERKRACHTERS WEERHOUDT ‘SHOCKLOG’ TE BERICHTEN OVER HET EINDE VAN DE DEMMINK-OPERETTE VAN JUSTITIE * GROOTSTE ZWENDEL UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE RECHTSTAAT * MAAR VANDAAG GAAT HET VERHAAL VERDER IN AMSTERDAM

Lees verder

MICHA TEGEN DE RECHTERS VAN DE WRAKINGSKAMER-OUDERLING ABBINK

DE TIJD VAN RITUELEN EN BULLSHIT IS NU DEFINITIEF VOORBIJ * ALLEEN DE WAARHEID EN DE FEITEN TELLEN NOG * RAADSHEREN: U BENT EEN SCHANDE VOOR NEDERLAND EN U ZULT BOETEN

Waarde raadsheren van de wrakingskamer-ouderling Abbink! U heeft nu twee verzoeken van mij afgewezen. Het eerste betrof het verzoek de zitting van morgen ‘bij te kunnen wonen’ via een Skype-verbinding, het tweede verzoek betrof het vertonen van een video-boodschap voor u die ik als appelant in het hoger beroep heb opgenomen in mijn ballingsoord Ierland. Dat u de verzoeken afwees -mogelijk in strijd met vigerende wet- en regelgeving- is een ding. Een ander ding is dat u beide verzoeken afwees zonder motivering...

Lees verder