web analytics

EN IS DAAR ALWEER DE VOLGENDE OVERWINNING VAN MICHA?

PRECIES ZOALS WIJ OP ROL EN KLOL AL VOORSPELDEN: GERARD BOUMAN EN ZIJN CORRUPTE PEDO-PALADIJNEN IN DE POLITIETOP VALLEN ALS BAKSTENEN * GERARD BOUMAN HEEFT HET VOLK VERRADEN EN KOMT TERECHT OP DE MESTVAALT VAN DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS * DEZE VIDEO IS VAN JANUARI 2014

DE VOLGENDE DIE GAAT VALLEN -EN DAT GAAT NIET LANG MEER DUREN- HEET HERMAN BOLHAAR

Lees verder

GROOTSTE BLUNDER OM UIT DE GESCHIEDENIS IN MICHA-ZAAK: EEN REEDS GESEPONEERDE ZAAK AANBRENGEN

OPEN BRIEF AAN HERMAN BOLHAAR VAN MICHA KAT * KAN HET NOG KRANKZINNIGER? ZAL HET OM NA HET AANBRENGEN VAN EEN REEDS GESEPONEERDE ZAAK MICHA NU GAAN BESCHULDIGEN VAN EEN MOORD WAARVOOR REEDS IEMAND ANDERS IS VEROORDEELD? * TOT WELKE GEDROCHTELIJKE WANHOOPSACTIES IS JUSTITIE NOG MEER IN STAAT IN HUN HETZE TEGEN MICHA?

Geachte heer Bolhaar,

Op 16 juni schreef mijn raadsman u deze brief. We hebben geen antwoord mogen ontvangen. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Intussen heeft een van uw officieren wel een zaak aangebracht bij de Amsterdamse rechtbank die reeds door uw eigen OM bleek te zijn geseponeerd...

Lees verder

BREAKING: EERSTE GROTE NEDERLAAG VAN OM TEGEN MICHA

HARMAN BOLHAAR EN JORIS DEMMINK IN AMSTERDAM NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD OMDAT ZE IN HUN BLINDE HAAT TEGEN MICHA EEN ZAAK AANBRACHTEN…DIE EERDER AL GESEPONEERD WAS! * HIERMEE HET DEFINITIEVE EN ONWEERLEGBARE BEWIJS: JUSTITIE IS BEZIG MET EEN HETZE TEGEN MICHA * NU OP NAAR DE WRAKING VAN OUDERLING ABBINK

Het ging in deze zaak om een ‘verstoring van de openbare orde’ een jaar of vier geleden door het roepen van enkele zinnen per megafoon voor het advocatenkantoor Korver & Van Essen aan de Amsterdamse Herengracht...

Lees verder

BART VAN URK EN HET NIEUWE STRAFRECHT: TRIAL BY MSM

UDATE: DE TELEGRAAF KOPT NU AL ‘MOORDENAAR BORST’ * DE PRAESUMPTIO INNOCENTIAE BESTAAT VANAF HEDEN NIET MEER IN NEDERLAND

HET MEEST OVERTUIGENDE BEWIJS DAT BART VAN URK ONSCHULDIG IS, IS DAT ZIJN SCHULD VOOR DE MSM NU REEDS EEN FEIT IS * OMDAT DE RECHTER VAN URK NIET KAN VEROORDELEN OP BASIS VAN WETTIG EN OVERTUIGEND BEWIJS, MOET HIJ WORDEN OPGEKNOOPT DOOR DE MSM MET EEN LEIDENDE ROL VOOR CHRIS KLOMP-KRANT HET AD

IN HET ‘NIEUWE STRAFRECHT’ MOET DE SCHULD REEDS VASTSTAAN VOOR HET PROCES BEGINT * ROL VAN NOELLE PIETERSE NOG VELE MALEN ERGER DAN DIE VAN JAN VLUG: DIT ZIJN GEEN ADVOCATEN, MAAR ‘VEROORDELINGS-BEGELEIDERS’

In ...

Lees verder

DIT IS ER TERECHT GEKOMEN VAN HET DEMMINK-ARREST VAN OUDERLING ABBINK

MET DANK AAN WEARECHANGEROTTERDAM * 14 SEPTEMBER 13:30 HOF ARNHEM: ZITTING WRAKINGSKAMER OUDERLING ABBINK * OUDERLING ABBINK: ‘VAN ENIGE VOORINGENOMENHEID JEGENS DE HEER KAT IS GEEN SPRAKE’

Lees verder

OUDERLING ABBINK BERUST NIET IN ZIJN WRAKING

IN HET PV VAN DE ZITTING VAN 7 AUGUSTUS WORDT OUDERLING ABBINK NEERGEZET ALS EEN LEUGENAAR EN EEN ZONDAAR * EERDAAGS OP DEZE SITE: MICHA SPREEKT DE WRAKINGSKAMER VAN HET HOF ARNHEM-LEEUWARDEN TOE * 14 SEPTEMBER VANAF 13:30 HOF ARNHEM: WRAKINGSKAMER OUDERLING ABBINK

In antwoord op uw vragen laat ik u het volgende weten.

In de wraking wordt door mij niet berust.

Van mijn kant bestaat geen behoefte om ter terechtzitting van de wrakingskamer gehoord te worden...

Lees verder