web analytics

Argentinie tagged posts

BREAKING EN HORROR: MAXIMA-COUP TEGEN BOLSONARO, BRAZILIE IN STAAT VAN BURGEROORLOG

EEN WEEK NADAT DEZE SITE BERICHTTE OVER DE VERKIEZINGSOVERWINNING VAN DE PEDO-PERONISTEN IN ARGENTINIE EN DE COUP DIE ZE DAAR AAN HET VOORBEREIDEN ZIJN TEGEN BOLSONARO -MET STEUN VAN MAXIMA EN ONS KONINGSHUIS- IS HET ZO VER: PEDO-RECHTERS IN BRAZILIE GELASTEN DE VRIJLATING VAN ALLE WEGENS CORRUPTIE VEROORDEELDE PEDO-DEEPSTATERS VAN HET LULA-BEWIND * BOLSONARO ZAL DIT NIET KUNNEN ACCEPTEREN EN HEEFT GEEN ANDERE MOGELIJKHEID DAN DE STAAT VAN BELEG AF TE KONDIGEN * MASSA-DEMONSTRATIES DE KOMENDE DAGEN PRO-BOLSONARO

Lees verder

BREAKING EN HORROR: ONS KONINGSHUIS SPEELT NIET ALLEEN EEN MISDADIGE POLITIEKE ROL BIJ HET SABOTEREN VAN BREXIT, MAAR NU OOK BIJ DE VERNIETIGING VAN BOLSONARO! WIE GRIJPT IN?

DRAMATISCHE EN MEGA-UREGENTE UPDATE * DIT ZIJN DE FEITEN: MAXIMA-VRIENDIN CHRISTINA KIRCHNER (ZIE FOTO) IS NU VICE-PRESIDENT VAN ARGENTINIE ONDER ALBERTO FERNANDEZ * FERNANDEZ HEEFT ALS EERSTE EN ENIGE POLITIEKE DOEL DE VERNIETIGING VAN BOLSONARO -HIJ LAAT HET BESTUUR VAN HET LAND OVER AAN KIRCHNER * BOLSONARO WEIGERT DE JUNTA FERNANDEZ-KIRCHNER TE ERKENNEN (VIDEO) * EN DAT ALLEMAAL OMDAT ONS KONINGSHUIS IN DE BRES SPRINGT VOOR DE MONDIALE PEDO-NETWERKEN WAARTEGEN BOLSONARO DE STRIJD HEEFT AANGEBONDEN * OPEREERT MARJON VAN ROYEN MET HAAR HYSTERISCHE AANVALLEN OP BOLSONARO OP DIRECT BEVEL VAN MAXIMA EN KIRCHNER?

Just hours before election results showed him winning Argentina’s pres...

Lees verder

BOMBSHELL INFO UIT BRAZILIE: SCHIMMIG ‘FORUM VAN SAO PAULO’ IS BEZIG MET EEN COMMUNISTISCHE MACHTSOVERNAME VAN HEEL LATIJNS AMERIKA

ONDERSTAAND ARTIKEL IS EEN GLOBALE SAMENVATTING VAN EEN DOCUMENT DAT DEZE SITE KREEG TOEGESPEELD VANUIT BRAZILIE * HIER MEER OVER HET COMMUNISTISCHE ‘FORUM VAN SAO PAULO’ DAT THANS EEN ‘EINDOFFENSIEF’ HEEFT INGEZET VOOR EEN TOTALE MULTINATIONALE STAATSGREEP DIE HET HELE CONTINENT IN HANDEN MOET SPELEN VAN EXTREEM-LINKS

1. De operarie werd getriggerd op 23 september toen Trump en Bolsonaro via de VN en via het TIAR-verdrag de directe aanval openden op Venezuela en Maduro door een onderzoek te starten naar de banden van Maduro met de internationale drugs-mafia. Het TIAR-verdrag verplicht alle aangesloten landen (bijna heel Noord- en Zuid-Amerika) deel te nemen aan dit onderzoek...

Lees verder

MONSTERLIJKE BEERPUTTEN ROND PEDO-PAUS GAAN WIJD OPEN -MET EEN SLEUTELROL VOOR DE FAMILIE ZORREGUIETA

WILLEM EN MAXIMA MOETEN WETEN DAT PAUS FRANCIS DIE ZE MEDIO VORIG BEZOCHTEN MEDE-SCHULDIG IS AAN DE MOORD OP INES * DE HYPOCRIETE ‘EXCUSES’ EN DE SATANISCHE SMEEKBEDE OM ‘VERGEVING’ VAN DE PAUS IN IERLAND WORDEN NIET GEPIKT OMDAT IEDEREEN NU VOELT DAT DEZE MAN HET PURE KWAAD VERTEGENWOORDIGT

*PAUS FRANCIS SPEELDE CRUCIALE ROL IN DE VUILE OORLOG VAN VIDELA
*PAUS FRANCIS IS DIRECT BETROKKEN EN MEDE-SCHULDIG AAN MASSAMOORD
*PAUS FRANCIS IS DIRECT BETROKKEN BIJ SATANISCH MISBRUIK VAN BABY’S, KINDEREN EN VROUWEN
*FAMILIE ZORREGUIETA HAD CHANTAGE-ARCHIEVEN OVER DE COMPLETE WERELD-ELITE VAN DESTIJDS EN DAT WERD INES NOODLOTTIG

In de ‘vuile oorlog’ tegen alles en iedereen die ‘links’ was ...

Lees verder

LAATSTE NIEUWS: KONING ‘UITGEWEKEN’ NAAR BARILOCHE OM DAAR BETER ‘LEIDING TE KUNNEN GEVEN’ AAN HET VERZET TEGEN DE ‘TURKSE INVASIEMACHT’

DE KONING EN ZIJN FAMILIE ZIJN IN HET BELANG VAN HET NEDERLANDSE VOLK ‘UITGEWEKEN’ NAAR ARGENTINIE OMDAT ZE VANUIT DAAR ‘BETER EN EFFECTIEVER’ LEIDING KUNNEN GEVEN AAN HET ‘VERZET TEGEN DE TURKSE INVASIEMACHT’ * KONING HEEFT AL HET GOUD VAN DE NEDERLANSE BANK ‘UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN’ MEEGENOMEN * UPDATES VOLGEN

Lees verder

‘DAT IS IN OPSPORINGSKRINGEN VERNOMEN’ * BREAKING: HAENEN NIET ALLEEN IN DIENST VAN JUSTITIE, MAAR OOK VAN HET KH OM MAXIMA WIT TE WASSEN NA HUWELIJK

MARCEL HAENEN KRIJGT DIRECTE INFO OVER MICHA VANUIT HET OM VAN ZIJN -VERMEENDE- ZWAGER HERMAN BOLHAAR * NET ALS GERLOF LEISTRA EN MARCEL GELAUFF DEZE INFO -BEWEZEN- KREGEN VAN HET OM VIA NICOLE VOGELENZANG * HAENEN EN BOLHAAR OP DE LIJST VAN VOORLOPIGE GETUIGEN DIE DOOR MICHA ZULLEN WORDEN GEDAGVAARD

EXTRA: NSB HANDELSBLAD BLIJFT WEIGEREN VRAGEN TE BEANTWOORDEN OVER MARCEL HAENEN * HAENEN-GATE WAARSCHIJNLIJK DE GROOTSTE FRAUDE-ZAAK UIT DE CORRUPTE MSM-‘JOURNALISTIEK’

Marcel Haenen en Herman Bolhaar: Twee handen op één buik

Door Hans Vogel

Twaalf jaar geleden kreeg ik een telefoontje van een man die ik met moeite kon v...

Lees verder