web analytics

Christenunie tagged posts

CU: LIEVER KINDERVERKRACHTER SCHUILING DAN HET ROB SCHOLTE MUSEUM

WANNEER KOMT GEERT WILDERS MET EEN REACTIE OP DE WANTOESTANDEN IN DEN HELDER EN DE WIJZE WAAROP THE SWAMP PROBEERT DE PVV BUITEN BOORD TE HOUDEN?

HIER SPELEN DE MEEST SMERIGE ‘HOGERE BELANGEN’ VAN DE PEDO-DEEP STATE * CU DOOR MARK RUTTE EN DE VVD GEDWONGEN TE KIEZEN VOOR DE PEDO-MAFIA IN DE MARINESTAD * ER KOMT NU EEN APARTE VERGADERING VAN DE LOKALE CU WAAROP WORDT BESLOTEN OF MEN KIEST VOOR DE PEDOFIEL OF DE INTERNATIONAAL GELAUWERDE KUNSTENAAR * DE STRIJD IS NOG NIET GESTREDEN MAAR ER IS EEN GOEDE KANS DAT DE CU IN DEN HELDER GEEN KEUS WORDT GELATEN EN DAT BIERSTEKER VAN CU DEN HELDER (foto) WORDT BEDREIGD * LEES ER ALLES OVER OP DE SITE VAN HET ROB SCHOLTE MUSEUM

Lees verder

HORROR IN DEN HELDER: GERT JAN SEGERS MOET DE PEDOFIELEN DE REDDINGSBOEI TOEWERPEN

WAT GAAT ER GEBEUREN ALS KEES VAN DER STAAIJ EN GERT JAN SEGERS VOOR DE HEMELPOORT STAAN? * WIJ WETEN HET: DEZE PEDO-CRIMINELEN WORDEN LINEA RECTA AFGEVOERD NAAR HET VAGEVUUR! * WIJ VERVLOEKEN VAN DER STAAIJ EN SEGERS REEDS NU WANT VAN DEZE LIEDEN IS NIETS GOEDS TE VERWACHTEN

Lees verder

STRIJD TUSSEN PEDOFIELEN EN ‘HET LICHT’ IN DEN HELDER NAAR ABSOLUUT KOOKPUNT! BELANDT KOEN SCHUILING ACHTER DE TRALIES?

WAARSCHUWING: DE PEDO-MAFIA ZET HUN LOOPJONGEN CHRIS AALBERTS VAN DE CORRUPTE ‘NAMAAK-VERZETS-SITE’ TPO IN IN POGINGEN KINDERVERKRACHTER KOEN SCHUILING TE REDDEN

CHRISTEN-PARTIJEN GEHEEL IN DE BAN VAN DE PEDOFIELEN? NA BROEDER VAN DER STAAIJ LIJKT NU OOK BROEDER SEGERS TE WORDEN INGEZET DOOR DE GROEP-DEMMINK OM DE PEDOFIEL SCHUILING AAN DE MACHT TE HOUDEN

DE DEMMINK-MAFIA IS NU BEZIG MET EEN ULTIEME WANHOOPSPOGING DE PEDOFIELEN IN DEN HELDER AAN DE MACHT TE HOUDEN NADAT DE ‘GOEDE KRACHTEN’ SCHUILING CS. VIA EEN SERIE BRILJANTE STRATEGISCHE MOVES BUITENSPEL HEBBEN GEZET * SYMBOOL VAN HET KWAAD: DE DEMMINK-LOOPJONGEN JAN NAGEL * HET GAAT ALLEMAAL OM DE VRAAG: WAT GEBEURT ER MET HET R...

Lees verder

WELKE GEHEIME NOTA LIET STAATS PAUL BLOKHUIS THUIS SLINGEREN ZODAT ZIJN DOCHTER DIE KON LEZEN?

WAS HET DE NOTITIE ‘UITMOORDEN NEDERLANDSE VOLK VIA VACCINATIES 2018-2020’? * OF GING HET OM HET JAARVERSLAG 2017 VAN DE TASKFORCE CHEMTRAILS? * NEE, NATUURLIJK NIET! HET WAS DE BLUEPRINT VAN HET ‘KANKER-PROJECT 5G-STRALING TER REDUCTIE VAN DE BEVOLKING’ * OF ZOU HET TOCH GAAN OM DE TAAKOMSCHRIJVING VAN DE NIEUWE FUNCTIE VAN FRED TEEVEN IN DE ‘KINDEROPVANG’? * WAT HET OOK GEWEEST IS, JULIA BLOKHUIS (18) IS NIET MEER ONDER ONS WEGENS (DE TELEGRAAF) ‘ZEER ERNSTIGE UITVALSVERSCHIJNSELEN VAN NOG ONBEKENDE OORZAAK’ * NAAR VERLUIDT LOOFT HET KABINET-RUTTE EEN MILJOEN UIT VOOR DEGENE MET DE ‘GOUDEN TIP’ OVER DE DOODSOORZAAK VAN JULIA

Lees verder

ACTIE: WENS DE DUIVEL, DE ANTICHRIST, HET VLEESGEWORDEN KWAAD GERT-JAN SEGERS DE HEL IN

DE DUIVELSE AGENDA VAN GERT-JAN SEGERS: ALLES DOEN WAT GOD EN DE BIJBEL ZEGGEN, MAAR DAN PRECIES 180 GRADEN OMGEKEERD!

LEIDER VAN DE ‘CHRISTENUNIE’ MET ZELF DRIE DOCHTERS -DIE NATUURLIJK WORDEN GESPAARD IN DE KINDERVERKRACHTINGS-HOLOCAUST WAAR HIJ MET ZIJN PARTIJ ZELF AAN MEEDOET- GAAT IN EEN KABINET ZITTEN DAT DE GESLACHTEN WIL OPHEFFEN, ZIJN CHRISTENEN WIL LATEN UITROEIEN DOOR DE ISLAM, PEDOFILIE WIL LEGELISEREN EN HET VOLK WL LATEN VOLSPUITEN MET GIF -ALLES IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS * MAIL DE TEKST HIERONDER AAN g.segers@tweedekamer.nl

Heer Segers...

Lees verder