web analytics

Clinton Foundation tagged posts

ONE BIG NIGHTMARE: SHARON DIJKSMA, DE CLINTON FOUNDATION EN DE KINDERHANDEL

DIT IS NU DE MINDBLOWING QUESTION: HIELP SHARON DIJKSMA DE VOLLEDIG CORRUPTE EN CRIMINELE CLINTON FOUNDATION WAARTEGEN AL MEER DAN EEN JAAR EEN CRIMINAL INVESTIGATION LOOPT MET HET AANLEVEREN VAN KINDEREN VOOR HUN PEDONETWERKEN? * NAAST BEWEZEN KINDER-IMPORT DOOR DE CLINTON FOUNDATION UIT HAITI WERKTE DIJKSMA SAMEN MET HILLARY EN BILL IN RUANDA:

De pagina van Sharon Dijksma op de website van de criminele Clinton Foundation is nog steeds online. Dat zal niet lang meer duren, zo voorspellen wij. Want het gaat niet alleen mis voor de Clintons in de VS, maar ook voor Sharon. Er is simpelweg too much circumstantial evidence om haar nog langer the benefit of the doubt te geven...

Lees verder

DE NETHERLANDS-HASHTAG NA DE PEDO-TWEET VAN ROGER STONE: WHAT’S GOING ON?

ROGER STONE, EEN SUPER-SOLIDE BRON, HEEFT MET ZIJN HASHTAG ‘NETHERLANDS’ EEN KEIHARD SIGNAAL AFGEGEVEN EN DAT IS: NEDERLAND SPEELT EEN CENTRALE ROL IN DE AMERIKAANSE ELITE-PEDONETWERKEN * WAARUIT KAN DEZE ROL BESTAAN? * DUIDING EN UITLEG ALLEEN HIER OP ROL

1. Op 20 maart verscheen op deze site een artikel met als kop: VOAT-files: Sharon Dijksma in verband gebracht met Pizzagate. Hier wordt een sterke indruk gewekt dat Dijksma een rol had bij het aanleveren van kinderen voor de Amerikaanse pedonetwerken via haar rol in de Clinton Foundation.

2...

Lees verder

VOAT-FILES: SHARON DIJKSMA IN VERBAND GEBRACHT MET PIZZA-GATE

PVDA-POLITICA ALS GEEN ANDER IN ONS LAND VERBONDEN MET DE CLINTON FOUNDATION DIE THANS WORDT ONTBONDEN EN WAARVAN VAST IS KOMEN TE STAAN DAT DIE ZICH BEZIGHIELD MET KINDERHANDEL * ‘HOE SHARON DIJKSMA DE CLINTONS AAN 4,4 MIO EURO HIELP’ * SHARON DIJKSMA OOK PROMINENT AANWEZIG OP DE LAATSTE BILDERBERG-CONFERENTIE

Sharon Dijksma is als politica mede door Micha gelanceerd. Nooit zal hij vergeten dat hij ergens begin jaren 90 in een achteraf-zaaltje in Utrecht een vergadering bijwoonde van de Jonge Socialisten onder leiding van Dijksma. Micha was daar in een serie over jonge mensen met idealen. Niemand kende haar toen nog. De serie werd massaal gelezen...

Lees verder

CRIMINELE CLINTON FOUNDATION -NU ONDERZOCHT DOOR FBI- GEBRUIKTE ANNE FRANK VOOR DIEFSTAL EN KINDERHANDEL

BREAKING: HILLARY LINKED TO CHILD RAPE NETWORK, EMAILS SUGGEST * KABINET RUTTE-DEMMINK KIEST VOOR HILLARY

Anne Frank’s Message on Humanity, Hope, & Human Rights

Commitment by The Networking Corporation, Dutch Angle Tv Productions
In 2014, Dutch Angle TV Productions and the NetworKing Corporation committed to produce a documentary on the diary of Anne Frank, highlighting her as a role model for hope. The documentary will feature interviews with influential individuals that have visited the house of Anne Frank or have some connection to the story...

Lees verder

BREAKING: CLINTONS NET ALS DEMMINK IN PEDO-KINDERHANDEL

Lees verder

COLLAPSE UPDATE MICHA DEEP BEHIND ENEMY LINES (2): HORROR-HILLARY REVISITED

EN DE NEDERLANDSE MSM BLIJVEN HILLARY MAAR DEKKEN EN BESCHERMEN… * HET IS NU AFTELLEN TOT HET EINDE LIEVE MENSEN * AANVULLEND BEWIJS VOOR HET NADERENDE EINDE: DE TELEGRAAF SPEELT WEER DE ZWARTE PIETEN-KAART

Lees verder