web analytics

DNA tagged posts

LAATSTE NIEUWS: PEDO-OM WEIGERT AF TE ZIEN VAN DNA-DIEFSTAL VAN MICHA EN WORDT VOOR DE RECHTER GESLEEPT

LEES HIER DE BRIEF VAN JORIS DEMMINK MR. H. VREUGDENHIL WAARIN WORDT GESTELD DAT MICHA EEN ZWARE CRIMINEEL IS DIE ZICH SCHULDIG MAAKT AAN ‘BOMMELDINGEN E/O BEDREIGINGEN, SMAAD(SCHRIFT)/LASTER, OPRUIING, GROEPSBELEDIGING, BELAGING EN VERNIELING’ [DNApg] * DAAROM MOET HIJ ZIJN DNA AFSTAAN ZODAT HET OM EEN EINDE KAN MAKEN AAN ZIJN ‘SMAAD(SCHRIFT)’ DOOR HEM LEVENSLANG ACHTER TE TRALIES TE WERKEN OP BASIS VAN EEN HOAX -DAT IS IMMERS HUN SPECIALITEIT

DIT KG MOET MET EEN OPKOMST VAN HONDERDEN MENSEN HET DEFINITIEVE EINDE BETEKENEN VOOR HET DOOR CRIMINELEN EN PEDOFIELEN GELEIDE ‘VERVOLGINGSAPPARAAT’

Thijs Stapel
To: micha kat

May 31 at 8:42 AM

Ha Micha,

Zie bijgaand de zojuist per post va...

Lees verder

BREAKING: MICHA ZET OM MES OP DE KEEL IN DNA-ZAAK NA UITSPRAKEN BLOKKEERFRIEZEN

WAAROM JAAGT HET OM NIET OP HET DNA VAN DEMMINK, WABEKE EN VINCENT LEENDERS MAAR WEL OP DAT VAN MICHA?

YES! THIJS STAPEL IS TOCH IN BEWEGING GEKOMEN NADAT MICHA DRIE DAGEN GELEDEN VERZUCHTTE DAT ER NIETS GEBEURDE IN ZIJN DNA-ZAAK * ALS OM DE DNA-TERREUR NIET VRIJWILLIG INTREKT VOLGT EEN KORT GEDING * LEES HET VERHAAL HIEROVER OP NIBURU.CO * GAAT HET PEDO-OM DOOR MET DE HETZE TEGEN MICHA OF WORDT ER EINDELIJK GEKEKEN NAAR HET RECHT EN DE JURISPRUDENTIE?

Lees verder

NIEUW BEWIJS VOOR COMPLOT ZWARTE MAFIA TEGEN MICHA: THIJS STAPEL WEIGERT DNA-ZAAK AAN TE BRENGEN -OMDAT MICHA DAN ZEKER ZAL WINNEN

MICHA SMEEKT STAPEL AL JAREN OM HET OM VOOR DE RECHTER TE SLEPEN WEGENS DE KRANKZINNIGE EN MALICIEUZE VERPLICHTE DNA-AFNAME BIJ MICHA MAAR HIJ WEIGERT -NET ALS DAARVOOR VIER ANDERE ADVOCATEN * HET IS NU MEER DAN DUIDELIJK: ER IS EEN BIJSTANDSVERBOD UITGEVAARDIGD DOOR DEMMINK * DE DNA-AFNAME HEEFT MAAR EEN DOEL: MICHA TE LATEN OPDRAAIEN VOOR EEN PEDO-LUSTMOORD DIE DE CRIMINELEN VAN HET OM ZELF HEBBEN GEPLEEGD

LEEUWARDEN – De rechtbank in Leeuwarden heeft opnieuw twee bezwaarschriften van zogenoemde blokkeerfriezen tegen afname van dna-materiaal gegrond verklaard. Dat meldt advocaat Tjalling van der Goot...

Lees verder

STOP DE PERSEN! PEDOFIELEN VAN HET OM ON THE LOOSE; DREIGEN VOLKSOPSTAND TE TRIGGEREN IN FRIESLAND

BEWIJS VOOR WAT MICHA AL JAREN ROEPT: HET AFNEMEN VAN DNA DIENT GEEN OPSPORINGSDOEL MEER MAAR IS EEN POLITIEK WAPEN GEWORDEN

HET CRIMINELE OM LIJKT DE FRUSTRATIE OVER DE EIGEN WANTOESTANDEN EN EXPOSURE AF TE REAGEREN OP HET NEDERLANDSE VOLK * ONDERZOEK NAAR EIGEN KINDERVERKRACHTINGEN (COMMISSIE-FOKKENS) STOPGEZET WEGENS TE VEEL MELDINGEN VAN KLOKKENLUIDERS EN ONTHULLING DOOR MICHA DAT FOKKENS ZELF EEN PEDOFIEL IS DIE MET DEMMINK OP KINDERSEKS-VAKANTIE GING NAAR THAILAND

Lees verder

REACTIE VAN MICHA OP HET WEIGEREN VAN EEN VRIJGELEIDE DOOR HET OM

DE JUISTHEID VAN MICHA’S ANALYSE OVER DE DNA-AFNAME WORDT BEVESTIGD DOOR HET FEIT DAT HET OM OOK JAAGT OP HET DNA VAN DE ‘BLOKKEERFRIEZEN’: DIT IS ZUIVER POLITIEK GEMOTIVEERD EN ZUIVER GESTAPO * ALS ER NIET WORDT INGEGREPEN, MOETEN DADELIJK ALLE ‘COMPLOTDENKERS’ HUN DNA AFSTAAN!

correctie: op 4:49 wordt gezegd ‘verdediging’; dat moet zijn ‘wederpartij’

Lees verder

BREAKING: PEDO-OM WEIGERT MICHA OPNIEUW VRIJGELEIDE -ZE MOETEN EN ZULLEN ZIJN DNA AFPAKKEN

OPROEP AAN IEDEREEN: KOM 28-2 OM 9:00 NAAR HET HOF IN ARNHEM VOOR HET BIJWONEN VAN DE MICHA-CLAIM-ZAAK WAARIN MICHA EEN VOORSCHOT EIST VAN 50.000 VAN EX-RECHTER WESTENBERG DIE RECENT OOK VERLOOR BIJ DE HOGE RAAD

DE ADVOCAAT-GENERAAL DURFT DEZE CRIMINELE EN CORRUPTE BESLISSING NIET MET ZIJN EIGEN NAAM TE ONDERSCHRIJVEN * WAAROM WIL HET OM TEGEN ELKE PRIJS HET DNA VAN MICHA AFPAKKEN? * HET AFGEVEN VAN ZIJN DNA IS VOOR MICHA EEN DOODVONNIS WANT DE ENIGE REDEN WAAROM HET OM HET PERSE WIL HEBBEN IS OM HEM TE KUNNEN NAILEN VOOR EEN DOOR DE GROEP-DEMMINK (EN HUN EIGEN MENSEN) GEPLEEGDE LUSTMOORD ZOALS IN DE ZAAK-LISA

Van: “Executie (Ress.parket Arnhem-Leeuwarden)”
Onderwerp: RE: Vrijgele...

Lees verder