web analytics

DNA tagged posts

BREAKING: PEDO-OM WEIGERT MICHA OPNIEUW VRIJGELEIDE -ZE MOETEN EN ZULLEN ZIJN DNA AFPAKKEN

OPROEP AAN IEDEREEN: KOM 28-2 OM 9:00 NAAR HET HOF IN ARNHEM VOOR HET BIJWONEN VAN DE MICHA-CLAIM-ZAAK WAARIN MICHA EEN VOORSCHOT EIST VAN 50.000 VAN EX-RECHTER WESTENBERG DIE RECENT OOK VERLOOR BIJ DE HOGE RAAD

DE ADVOCAAT-GENERAAL DURFT DEZE CRIMINELE EN CORRUPTE BESLISSING NIET MET ZIJN EIGEN NAAM TE ONDERSCHRIJVEN * WAAROM WIL HET OM TEGEN ELKE PRIJS HET DNA VAN MICHA AFPAKKEN? * HET AFGEVEN VAN ZIJN DNA IS VOOR MICHA EEN DOODVONNIS WANT DE ENIGE REDEN WAAROM HET OM HET PERSE WIL HEBBEN IS OM HEM TE KUNNEN NAILEN VOOR EEN DOOR DE GROEP-DEMMINK (EN HUN EIGEN MENSEN) GEPLEEGDE LUSTMOORD ZOALS IN DE ZAAK-LISA

Van: “Executie (Ress.parket Arnhem-Leeuwarden)”
Onderwerp: RE: Vrijgele...

Lees verder

HOE IS HET TOCH MET VRIEND JOS BRECH EN DE ZAAK-NICKY VERSTAPPEN?

JOS BRECH WORDT DE ZOVEELSTE PATSY DIE IN EEN GEHEIM PROCES WORDT VEROORDEELD VOOR EEN SADO-PEDO-LUSTMOORD GEPLEEGD DOOR DE ‘ELITE’ * UIT DE VIDEO WORDT OPNIEUW DUIDELIJK WAAROM HET ZELFMOORD IS VOOR MICHA OM ZIJN DNA AF TE STAAN AAN DE PEDOFIELEN VAN JUSTITIE: ‘HET IS HETZELFDE ALS DAT IK IN DE OORLOG EEN FOTO VAN MIJN BESNEDEN PIEMEL ZOU OPSTUREN AAN SEYSS INQUART’

Lees verder

CASSATIE IN STRAFZAAK MARCEL GELAUFF DEZE WEEK NAAR DE HOGE RAAD

DE CRIMINELE EN KRANKZINNIG CORRUPTE HOGE RAAD HEEFT NOG GEEN ENKELE ZAAK VAN MICHA WILLEN BEHANDELEN: DE ZAAK-BART MOS WERD ZONDER DE STUKKEN TE OPENEN DOOR HET TOILET GESPOELD EN VAN DE CASSATIE IN DE ‘GROTE STRAFZAAK’ (DE ZAAK-‘ABBINK’) IS NIETS MEER VERNOMEN * HOE ZOU HET DE CASSATIE-GELAUFF VERGAAN?

HET OM SPEELDE IN DE ZAAK-GELAUFF OPNIEUW EEN CRIMINELE ROL DOOR MICHA DE TOEGANG TOT DE ZITTING TE ONTZEGGEN OMDAT ZE GEEN TEGENSPEL WILDEN * OVER EEN PAAR WEKEN KOMT HET RAPPORT-FOKKENS UIT OVER DE CRMININALITEIT BINNEN HET OM DIE DE ENE NA DE ANDERE TOPMAN DE KOP KOST

De leden van de Hoge Raad durven de stukken van Micha niet eens aan te raken, laat staan ernaar te kijken of ze ...

Lees verder

BREAKING: ZAAK-JOS BRECH IS EEN TOTALE HOAX -ONGEVEER NET ZOIETS ALS DE BESCHULDIGINGEN TEGEN KAVANAUGH. HIER DE BEWIJZEN

ALS EEN ZAAK NA MEERDERE DECENNIA OPEENS MET NUCLEAIR GEWELD IN DE MSM WORDT OPGERAKELD IS ER ALTIJD SPRAKE VAN EEN POLITIEKE AGENDA * DAT BETEKENT AUTOMATISCH DAT FEITEN NIET TER ZAKE DOEN EN DE COMPLETE ‘RECHTSGANG’ WORDT UITGEVOCHTEN IN DE MSM * DAT GELDT VOOR DE ZAAK TEGEN KAVANAUGH, MAAR OOK IN DE ZAAK-JOS BRECH * ER IS WERKELIJK GEEN SPAT BEWIJS TEGEN BRECH * ADVOCAAT ROETHOF SPEELT INDERDAAD OPNIEUW DE JAN VLUG-ROL EN WEIGERT TE ZEGGEN ‘MIJN CLIENT IS ONSCHULDIG’ – IN PLAATS DAARVAN ZEGT HIJ ‘HIJ HEEFT (NOG) NIET BEKEND’ * HIJ NEEMT OOK VOETSTOOTS HET DNA-VERHAAL OVER VAN HET PEDO-OM ZONDER CONTRA-EXPERTISE -NET ALS JAN VLUG IN DE ZAAK-VAATSTRA

Maar het meest harde bewijs vo...

Lees verder

MICHA’S EERSTE KERSTTOESPRAAK FOR YOUR FREEDOM, TRUTH AND HAPPINESS

UPDATE VIA NICO VAN DEN HAM: ER BLIJKT NU HELEMAAL GEEN ZITTING TE ZIJN IN DE BEROEPSZAAK VAN FRED TEEVEN TEGEN HET VONNIS VAN DE RECHTBANK * BART MOS KOMT OP ZIJN TWITTER MET EEN STUK VAN DE HOGE RAAD WAARIN STAAT DAT DE CASSATIE VAN BEDRIEGER THIJS STAPEL ‘NIET ONTVANKELIJK’ IS VERKLAARD ZONDER MOTIVERING * WE GAAN NU DE FASE IN VAN DE OUTRIGHT RECHTSWEIGERING

EXTRA EN BREAKING! CHRIS KLOMP VIJF JAAR NA DE ‘100% MATCH’ IN DE ZAAK-VAATSTRA: ‘DNA-BEWIJS IS GEEN WONDERMIDDEL‘ * ZO CRIMINEEL EN KRANKZINNIG IS DEZE STAATSINFILTRANT

DE SPANNING STIJGT VOOR DE KERSTTOESPRAAK VAN KONING WILLEM: WAT KAN HIJ NOG ZEGGEN ZONDER ZICHZELF EN HET KONINKLIJK HUIS BELACHELIJK TE MAKEN EN HET CO...

Lees verder

WAAROM HET AFGEVEN VAN ZIJN DNA VOOR MICHA HETZELFDE IS ALS ZELFMOORD OF EUTHANASIE

ER IS GEEN SPRAKE VAN HET ‘BERECHTEN’ VAN MICHA -ER WAS NAMELIJK NIETS, ER IS NIETS EN ER ZAL NIETS ZIJN- MAAR VAN EEN OPERATIE ‘KILL KAT’ DOOR JUSTITIE EN DE MEDIA * HIERBIJ WORDT ALLES AANGEGREPEN EN INGEZET EN DAT ZAL DUS OOK GEBEUREN MET HET DNA

Micha moet gewoon zijn DNA afgeven zoals elke crimineel die veroordeeld is. Dat horen we vaak vanuit het trollen- en Staats-kamp. Ten eerste is Micha geen crimineel want alle zaken zijn gefaked en gebaseerd op vervalst ‘bewijs’. Ten tweede is geen enkele veroordeling van Micha nog onherroepelijk. Ten derde is het afgeven van DNA volslagen krankzinnig bij het type ‘delicten’ w...

Lees verder