web analytics

Floris Bakels tagged posts

WE KUNNEN GEEN KOP VINDEN VOOR WAT IN DEZE VIDEO AAN DE ORDE KOMT WANT HET IS TOO FUCKING SCARY

DE WANTOESTANDEN ROND DE NEDERLANDSE PEDO-RECHTSPRAAK BEREIKEN NU EEN NIVO DAT VOOR NIEMAND MEER TE BEGRIJPEN IS EN TE BEVATTEN * HIER DE LINK NAAR HET VONNIS

Voor het goede begrip: een rechter geeft natuurlijk nooit een oordeel of het ‘klopt’ dat een medium iemand beschuldigt van kindermisbruik. Een rechter kan dat niet. Wat hij of zij doet is het maken van een belangenafweging tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting (drukpers) en anderzijds het recht van het individu te worden gevrijwaard van mogelijk ontrechte beschuldigen die zwaar kunnen ingrijpen in zijn persoonlijk leven. Bij deze afweging dient de rechter ‘alle omstandigheden van het geval’ mee te nemen...

Lees verder

SATANISCHE RECHTSPRAAK IN NEDERLAND: DIT GAAT ALLE BEGRIP TE BOVEN

EN DAN ZEGGEN DE ‘ONDERZOEKSJOURNALISTEN’ VAN INVESTICO DAT E-COURT NIET DEUGT WEGENS ‘GEBREK AAN KWALITEIT’! * MAAR E-COURT WERKT NIET MET NEUK-RECHTERS ZOALS DE ‘GEHEEL ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE’ RECHTERS VAN DE STAAT

Lees verder

EXCLUSIEF: CRIMINELE RECHTERLIJKE MACHT STORT IN MEDE ‘DANKZIJ’ SADO-RECHTERS ZOALS BAKELS

FRED ‘KINDEROPVANG’ TEEVEN SPEELDE ‘PER ONGELUK’ EEN HELDENROL IN HET HELPEN AFBREKEN VAN DE CORRUPTE RECHTSPRAAK

DE ZWARTE MAFIA RAAKT IN DE GREEP VAN DE TOTALE PANIEK NU MEER EN MEER BURGERS DE SADISTISCHE EN VAAK PEDOFIELE CRIMINELEN IN TOGA DIE VOORGEVEN ‘RECHT TE SPREKEN’ LINKS LATEN LIGGEN TEN FAVEURE VAN INTERNET-RECHTSPRAAK * NU ROEPT DE CRIMINELE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK DIE MICHA PROBEERDE KAPOT TE MAKEN VIA HANS WESTENBERG DAT ‘DE GRIFFIEKOSTEN VOOR DE BURGER OMLAAG MOETEN’

Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Jasper van Dijk (SP) willen weten wat precies de rol van Fred Teeven als Kamerlid en staatsse...

Lees verder

BEYOND BELIEF: SATANISCHE MARTEL-RECHTER EXPOSED…. EN HIJ WAS TOT VOOR KORT VICE-PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD!

DE SCHOKKENDE VIDEO VAN NICO VAN DEN HAM BEVESTIGT HET OPNIEUW: VELE RECHTERS ZIJN SADISTEN DIE BURGERS MARTELEN VOOR EIGEN (SEKSUELE) GENOEGENS * DIT WERD EERDER ONTHULD DOOR MICHA IN 2004 IN DE ERADUS-FILES, GENOEMD NAAR DE DESTIJDS PRESIDENT VAN DE AMSTERDAMSE RECHTBANK CARLA ERADUS DIE DOOR DE HOGE RAAD WERD VEROORDEELD WEGENS HET ‘NODELOOS TOEBRENGEN VAN LEED’ * NU IS HET WEER RAAK OP DEZELFDE RECHTBANK EN HET MONSTER IS… DE VOORMALIG VP VAN DE HOGE RAAD FLORIS BAKELS!

DEZE RECHTER BAKELS VLUCHTTE WEG BIJ DE HOGE RAAD NA TE ZIJN EXPOSED MEDE DOOR MICHA WEGENS BANDEN MET DEMMINK EN IS NU RECHTER TE AMSTERDAM WAAR HIJ ZIJN SADO-PEDO-FRUSTRATIE BLIJKBAAR DE VRIJE LOOP LAAT

... Lees verder

BREAKING AGAIN! COMPLETE HOGE RAAD STAAT OP EXPLODEREN DOOR BEDROG IN MICHA-ZAKEN

ONDERSTAANDE MAIL STUURDE MICHA ZOJUIST AAN DE PERSVOORLICHTER VAN DE HOGE RAAD * JORIS DEMMINK MENGDE ZICH BIJ DE HOGE RAAD OOK IN ANDERE DOSSIERS WAARIN HIJ EEN ROL SPEELDE, ONDERMEER IN EEN ZAAK VAN SIETSE PLANTING

Micha Kat
Vandaag, 11:55
info@hogeraad.nl;
stapel@stapeladvocatuur.nl;

Geachte mevrouw Beentjes,

Gisteren belde ik u in mijn hoedanigheid van journalist om informatie te vragen over het vertrek bij de HR van de heer F. Bakels (foto). Dit vertrek was mij kort daarvoor meegedeed door het lid van het HR Y. Buruma.

In plaats van mij te antwoorden gooide u de hoorn op de haak met de woorden ‘ik praat niet met u’...

Lees verder

HAHAHAHAHA! DEMMINK-VRIEND FLORIS BAKELS VLUCHT WEG BIJ DE HOGE RAAD DOOR DE ACHTERDEUR

BREAKING: PRECIES OP HET MOMENT DAT DE MICHA-DOSSIERS BIJ DE HOGE RAAD BELANDEN VLUCHT DEMMINK-VRIEND BAKELS WEG VOOR EEN DEGRADATIE-BENOEMING DIE VRIJWEL NOOIT VOORKOMT!!

HET KAN INDERDAAD NOG KRANKZINNIGER * MICHA WIL DE EXIT VAN DEMMINK-VRIEND BAKELS BEVESTIGD KRIJGEN, BELT MET DE AFDELING PERSVOORLICHTING VAN DE HOGE RAAD EN DIT IS HET RESULTAAT…. 09 May 2017 14:23 Outgoing

IT GETS CRAZIER BY THE SECOND * DE DEMMINK-PEDO-SECONDANTEN SLAAN GILLEND VAN ANGST OP DE VLUCHT ALS DE DOSSIERS VAN MICHA IN ZICHT KOMEN * FLORIS BAKELS BLIJKT ‘NIET MEER IN DE HOGE RAAD TE ZITTEN’ * LUISTER NAAR DIT GESPREK VAN MICHA MET YBO ‘BAYBASIN’ BURUMA 09 May 2017 13:50 Outgoing

Lees verder