web analytics

Forum voor Democratie tagged posts

DE AFSCHUWELIJKE WAARHEID OVER MR. THEO HIDDEMA: FVD IS DE ULTIEME NSB

HIDDEMA WIL NIETS WETEN VAN DE PEDO-NETWERKEN EN DE MASSALE VERKRACHTING VAN (EN ZELFS MOORD OP) NEDERLANDSE BABY’S, KLEUTERS EN KINDEREN * DE SITUATIE IS ERGER DAN TIJDENS TE BEZETTING, VEEL ERGER * HIDDEMA HEEFT ZELFS TWEE KEER TROUW GEZWOREN AAN DE PP-ELITE: EEN KEER ALS ADVOCAAT EN EEN KEER ALS KAMERLID


Meneer Hiddema… luistert u eens naar het fragment hieronder waarin Attorney General Jeff Sessions ingaat op de horror die pedo-netwerken zaaien….

We hebben op zich best te doen met Baudet. Hij meent het allemaal niet slecht...

Lees verder

BREAKING: THEO HIDDEMA WEIGERT EEN VRAAG TE BEANTWOORDEN OVER JORIS DEMMINK

HET ONTHUTSENDE MOMENT ZIT HELEMAAL AAN HET EIND VAN ONDERSTAAND FILMPJE * DIT IS DUS DE ‘OPPOSITIE’ * THEO HIDDEMA IS EEN LEVENSGEVAARLIJKE VERRADER, EEN GESTOORDE EN EGOMANE CLOWN DIE IN BED LIGT MET DE PEDOFIELEN * AAN HET BEGIN VAN DE VIDEO: DE DOOR GEORGE SOROS BETAALDE ‘LINKSE MAFIA’ AAN HET WERK

Direct na de weigerig van Hiddema de vraag te beantwoorden -weigering? De vragensteller wordt gewoon belachelijk gemaakt!- werd Rogier Hop verwijderd door een ‘lijfwacht’ van Hiddema, zo meldde deze ons...

Lees verder

BREAKING: BLIJFT THEO HIDDEMA SAMEN MET THIERRY ZWARTE PIETEN?

LEES HET HELE VERHAAL BIJ DE TELEGRAAF * TOTALE PANIEK BIJ PEDO-JUSTITIE OOK NA DE ACTIES VAN DE VETERANS FOR CHILD RESCUE * KAN MICHA NOG MEER GELIJK KRIJGEN? * STEUN MICHA IN ZIJN STRIJD TEGEN DE JUSTIIE-PEDOFIELEN DIE NEDERLAND VERWOESTEN EN MAAK EEN BEDRAG OVER OP DE REKENING VAN ZIJN STICHTING [via drsmkat@yahoo.com]

FORWARD MICHA’S EMAIL AAN THEO HIDDEMA EN ZEG HEM DAT HIJ MOET OPHOUDEN MET ZWARTE PIETEN EN AAN HET WERK MOET: DAARVOOR WORDT HIJ BETAALD

Lees verder

THEO HIDDEMA: HET IS ALLEMAAL NOG VEEL ERGER! ZWARTE PIET BELANGRIJKER DAN JORIS DEMMINK

STUUR DE EMAIL NAAR THEO HIDDEMA EN VRAAG HEM WAAROM HIJ ZWARTE PIET BELANGRIJKER VINDT DAN JORIS DEMMINK * LUISTER HIER NAAR DE ZWARTE PIET-TOESPRAAK VAN THEO HIDDEMA

Lees verder

HIDDEMA EN BAUDET WEIGEREN TE REAGEREN: MAIL ZE NU! WAAROM DOET HIDDEMA NIETS AAN DE PEDO-JUSTITIE?

HIERONDER VOLGT EEN MAIL AAN VOLKSVERTEGENWOORDIGER EN ADVOCAAT THEO HIDDEMA MET HET VERZOEK DEZE TE COPYPASTEN EN TE FORWARDEN * VIDEO: MICHA REKENT AF MET THEO HIDDEMA

theo@forumvoordemocratie.nl, thierry@forumvoordemocratie.nl, t.baudet@tweedekamer.nl, t.hiddema@tweedekamer.nl

Geachte heer Hiddema,

Zowel de de heer W. Dankbaar als de heer M. Kat hebben u bij herhaling benaderd met het verzoek om steun in hun strijd voor onze rechtstaat en tegen de aantoonbare malversaties en fraudes van Justitie. U heeft geen van beiden geantwoord. Waarom niet?
Het moet u als actieve deelnemer in ons rechtstatelijk verkeer de afgelopen decennia ook duidelijk zijn geworden dat er in Nederland gee...

Lees verder

MICHA REKENT AF MET MR. THEO HIDDEMA

ALS ADVOCAAT STELT HIDDEMA OOK AL NIETS VOOR, ALLEMAAL THEATER EN GEBAKKEN LUCHT * KIJK OP ZIJN WIKIPEDIA: GEEN ENKELE BELANGRIJKE ZAAK

Lees verder