web analytics

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tagged posts

UTRECHTSE TRAM-‘TERRORIST’ WERD DOOR DE ZWARTE MAFIA BEWUST OP ONS AFGESTUURD -NET ALS DE ‘MOORDENAAR’ VAN ANNE FABER

AANVULLING OP DEZE VIDEO: OOK VOLKERT VAN DER GRAAF, DE MOORDENAAR VAN PIM FORTUYN, WERD AANGESTUURD DOOR DE DUISTERE JUSTITIE-KRACHTEN VANUIT ZIJN BETROKKENHEID BIJ DE MOORD OP CHRIS VAN DER WERKEN -WAAROVER DE TELEGRAAF NIET MOCHT PUBLICEREN

TWEEDE AANVULLING: HETZELFDE HOF MANIPULEERDE MET ‘OUDERLING ABBINK’ DE ‘GROTE STRAFZAAK’ VAN MICHA EN MOET 0P 16 APRIL BESLISSEN OVER DE MICHA-CLAIM

Lees verder

UITSPRAAK MICHA-CLAIM 50.000 OP 16 APRIL; HISTORISCHE BLUNDER WESTENBERG-ADVOCAAT

ARNOLD CROISET VAN UCHELEN KOMT OPNIEUW MET ‘BEWIJS’ VOOR DE ‘ONSCHULD’ VAN WESTENBERG: ‘HIJ IS VRIJGESPROKEN DOOR DE STRAFRECHTER VAN MEINEED’ * DAN ZEGT HIJ TEGEN DE RECHTERS: ‘LEES HET ARREST DOOR!’ * MAAR IN DAT ARREST STAAT LETTERLIJK: ‘DEZE STRAFRECHTELIJKE TOETSING KAN OP GEEN ENKELE WIJZE EEN ROL SPELEN IN CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID’ * UITSPRAAK 16 APRIL * ER WAS EEN BELANGSTELLENDE GEKOMEN: BEDANKT! * STAPEL: ‘ER IS GEEN ENKEL ARGUMENT MEER OP GROND WAARVAN JE KUNT VERLIEZEN; BIJ DE RECHTBANK WAS DAT ARGUMENT DAT ALLES NOG OPEN ZOU LIGGEN BIJ DE HOGE RAAD, MAAR DAT IS MET HET VOOR JOU GUNSTIGE ADVIES VAN DE PG NU NIET MEER HET GEVAL’.

Lees verder

TOTAL WARFARE: DRIE BABYKILL-RECHTERS WEIGEREN OOK AAN TE HOUDEN NA TWEEDE VERZOEK THIJS STAPEL

MICHA MAG VAN DE DRIE BABYKILL-RECHTERS NIET OM EEN OORDEEL VRAGEN VAN DE RECHTER OF HET OM MICHA VAN ZITTINGEN MAG WEREN DOOR HEM TE ARRESTEREN VOOR DNA-DIEFSTAL * DUS MICHA WORDT NIET ALLEEN WEGGEHOUDEN VAN VOOR HEM CRUCIALE ZITTINGEN, HIJ MAG OOK NIET AAN DE RECHTER VRAGEN OF DAT ALLEMAAL ZOMAAR KAN * ONZE COUTERMOVE: WAS DE CRIMINELE EN CORRUPTE EX-RECHTER WESTENBERG AANWEZIG BIJ HET VERMOORDEN VAN DE BABY VAN LISA? * HOE HARD MOET DIT SMERIGE SPEL WORDEN GESPEELD OM DE CORRUPTE PEDO-DEEP STATE OP DE KNIEEN TE KRIJGEN?

Lees verder

DRIE WIJVEN-RECHTERS HOF ARNHEM NU REEDS OP OORLOGSPAD TEGEN MICHA

OPROEP AAN EEN IEDER OM MORGEN OM 9:00 AANWEZIG TE ZIJN BIJ HET PALEIS VAN JUSTITIE IN ARNHEM OM GETUIGE TE ZIJN HOE DE PEDO-DEEP STATE AFREKENT MET EEN JOURNALIST DIE ZIJN WERK DOET ONDER LEIDING VAN DE ADVOCAAT DES KONINGS EN DRIE CORRUPTE BABYKILL-RECHTERS

DIT IS ERGER DAN DE RECHTSPRAAK ONDER ADOLF HITLER * NADAT HET HOF EERST EISTE DAT MICHA BIJ DE ZITTING AANWEZIG ZOU ZIJN, WILLEN ZE DE ZITTING NU LATEN DOORGAAN ZONDER MICHA * MICHA SLEEPT HET PEDO-OM VOOR DE RECHTER WEGENS HET BELETTEN AANWEZIG TE ZIJN OP CRUCIALE ZITTINGEN: GAAT HET HOF NU WEL ACCOORD MET AANHOUDING? * LEES DE FAX VAN THIJS STAPEL AAN HET HOF [dnaaanhouding].

Lees verder

DONDERDAG 28-2 9:00 PALEIS VAN JUSTITIE ARNHEM: DE MICHA-CLAIM

ALLERLAATSTE NIEUWS: LEES DE FAX [Scan] VAN THIJS STAPEL AAN HET HOF OVER DE ZITTING VAN KOMENDE DONDERDAG

LAATSTE NIEUWS: DE HOGE RAAD WEIGERT HET VOOR MICHA GUNSTIGE ADVIES VAN DE PG VRIJ TE GEVEN * EN: THIJS STAPEL EN MICHA STAPPEN NAAR HET EUROPESE HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS IN DE GELAUFF-ZAAK

Lees verder

BREAKING UPDATE CASSATIE GELAUFF: EERST WERD MICHA DE TOEGANG TOT DE ZITTING ONTZEGD EN TOEN LEGDE HET HOF HEM NIET ALLEEN WOORDEN IN DE MOND, MAAR EEN VOLLEDIGE BEKENTENIS! DIT IS NOG NOOIT VERTOOND!

EEN BETER EN KRACHTIGER CASSATIEMIDDEL IS NIET DENKBAAR: EERST WORDT MICHA OP ONRECHTMATIGE WIJZE DE TOEGANG TOT ZIJN EIGEN ZITTING ONTZEGD EN VERVOLGENS MAAKT HET HOF DAAR MISBRUIK VAN DOOR MICHA ‘VOLLEDIG TE LATEN BEKENNEN’ -ZONDER OOK MAAR EEN WOORD OF LETTER VAN HEM TE HEBBEN VERNOMEN!

Lees verder