web analytics

Heidemaatschappij tagged posts

BREAKING: OPA RUTTE, OPRICHTER/OPZICHTER BIJ DE HEIDEMIJ, WAS EEN COLLABORATEUR

DE NEDERLANDSE LANDSTAND HAD ONDERMEER ALS DOEL ‘ALLE ORGANISATIES OP HET GEBIED VAN LANDBOUW EN VISSERIJ TE OVERKOEPELEN EN ONDER NATIONAALSOCIALISTISCHE CONTROLE TE BRENGEN’ (ALS HET HIER ALTHANS GEEN TYPFOUTEN BETREFT) * DIT MAAKT HET ZEER WAARSCHIJNLIJK DAT HIJ IN DE OORLOG HEEFT MEEGEWERKT AAN DE HOLOCAUST

Lees verder

VERKLARING MICHA KAT OVER BERICHTGEVING INZAKE MARK RUTTE

ALLEEN MARK RUTTE ZELF KAN DUIDELIJKHEID BIEDEN EN WIJ ROEPEN HEM MET KLEM OP MET EEN VERKLARING TE KOMEN

Op basis van het Wikipedia-lemma over Mark Rutte heb ik gesteld dat de grootvader van moederskant van onze MP de oprichter was van de Heidemaatschappij. Een meer betrouwbare en gezaghebbende bron is niet denkbaar. Het betreffende lemma staat onder 24/7 staatstoezicht en veranderingen mogen alleen worden aangebracht met toestemming van de allerhoogste autoriteiten des lands. Ik weet dat omdat ik zelf GEEN wijzigingen kan aanbrengen in MIJN artikel op Wikipedia waarin tal van fouten staan -steeds in mijn nadeel. Ook dit artikel valt onder staatstoezicht. Dezelfde dag dat ik mijn ...

Lees verder

HIEROM DURFT GEEN MSM-JOURNALIST MARK RUTTE VRAGEN TE STELLEN OVER ZIJN OPA EN DE HEIDEMAATSCHAPPIJ

WE HEBBEN HET ALTIJD GEZEGD: DE WEERZINWEKKENDE WAARHEID OVER DE MENSEN DIE ONS BESTUREN EN REGEREN KOMT AAN HET LICHT, LINKSOM OF RECHTSOM

Lees verder

HET EINDE VAN MARK RUTTE, DE GROOTSTE BEDRIEGER UIT DE NEDERLANDSE POLITIEKE GESCHIEDENIS -AMEN

Lees verder

MACHTSGREEP RUTTE IN 2007 WERD AANGESTUURD DOOR HET KH; BANDEN FAMILIE RUTTE MET KH GAAN TERUG TOT HORROR-PRINS HENDRIK

DE SLEUTEL TOT DE OPLOSSING VAN HET ‘MYSTERIE MARK RUTTE’ IS TE VINDEN BIJ HET BEDRIJF ARCADIS -VROEGER DE HEIDEMAATSCHAPPIJ * KLOKKENLUIDERS BIEDEN EEN VERBIJSTEREND INZICHT IN DE WARE ACHTERGRONDEN VAN ONZE MP * ‘DE OPA VAN RUTTE WAS CLOSE MET PRINS HENDRIK EN BEZOCHT HET RONDE HUIS IN NUNSPEET’

Het is allemaal begonnen met de zaak-Lisa en de evidente bescherming door Mark Rutte van de daders en van de babymoord-witwas-rechter Wabeke, een best friend van onze PM. Hierover heeft deze site uitgebreid bericht...

Lees verder