web analytics

Hoge Raad tagged posts

BREAKING EN HORROR: PEDO DEEP-STATES EN NWO LANCEREN BESLISSEND OFFENSIEF! VIJF MAJOR BATTLEGROUNDS

DE NWO IS DE LAATSTE MAANDEN ZO ONDER DRUK KOMEN TE STAAN DOOR DE AANHOUDENDE OVERWINNINGEN VAN DE PATRIOTS EN DE POPULISTEN, DAT NU EEN ALLESBESLISSEND EINDOFFENSIEF IS INGEZET OM DE WERELD ALSNOG TE ONDERWERPEN AAN HET SATANISCHE REGIME VAN BILDERBERG * ALLEEN HIER DE ANALYSE VAN VIJF SPEERPUNTEN WAARMEE DE NWO DEZE STRIJD THANS VOERT

1. In een ongekend en werkelijk compleet krankzinnig politiek Bilderberg-arrest heeft de Hoge Raad vorige week ‘ingegrepen’ bij de problemen van het kabinet-Rutte bij het implementeren van de Timmermans-horror-klimaat-terreur en het kabinet ‘opgedragen’ het Nederlandse volk ‘versneld’ het terreur-regime op te leggen...

Lees verder

OP DE DREMPEL VAN KONINGSDAG: KONING WILLEM EN DE RECHTSTAAT

MICHA WENST IEDEREEN EEN FIJNE EN GEZELLIGE KONINGSDAG, MAAR WIL DE KONING DIT GRAAG MEEGEVEN IN DE HOOP DAT HIJ ER IETS POSITIEFS MEE DOET

Hieronder de emails die gisteren zijn uitgegaan. De eerste is gericht aan de advocaat van Westenberg (500.000E) en de andere aan de advocaat van de Raad voor de Rechtspraak (500.000E).

Thijs Stapel
To: [email protected]
Cc: micha kat

Apr 25 at 4:34 PM

Amice,

Vorige week heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van uw cliënt tegen het tussenarrest van het Hof Den Bosch van 16 januari 2018 verworpen...

Lees verder

BREAKING: MICHA IN LEVENSGEVAAR NA OVERWINNING OP WESTENBERG

DE CRIMINELE INSLAG VAN DE STAAT EN DAT ZE HUN NEDERLAAG NIET ACCEPTEREN BLIJKT OOK UIT HET FEIT DAT ZE HET ARREST DAT GEPLAND WAS VOOR DE EERSTE WEEK VAN MEI LANCEREN OP DE DREMPEL VAN PASEN -EEN BEKENDE TAKTIEK OM TE VOORKOMEN DAT ER PUBLICITEIT ONTSTAAT * WESTENBERG ZIT MIDDEN IN DE GROEP-DEMMINK: PERVERSE EN PERFIDE PSYCHOPATEN DIE NERGENS VOOR TERUGDEINZEN

EN DAT ALLEMAAL TERWIJL NIET MICHA, MAAR WESTENBERG DE CONFRONTATIE IS BEGONNEN IN 2004!

Lees verder

BREAKING: KINDERPORNO-ARTIKEL OVER MICHA VAN CHRIS KLOMP OP DEZELFDE DAG ALS HET ARREST VAN DE HOGE RAAD IN DE MICHA-CLAIM ZAAK!

HIER IS SPRAKE VAN WEERZINWEKKENDE EN OOK STRAFBARE DEMONISERING EN SPINNING * OPNIEUW BEWIJS VOOR DE WERKELIJKE ROL VAN CHRIS KLOMP * LEES HIER HET ARTIKEL OP DE SITE VAN KLOMP (19-4) ‘KINDERPORNO OP SITE MICHA KAT’ * HIER HET CRUCIALE EN HISTORISCHE ARREST VAN DE HOGE RAAD (19-4) DAT GEPLAND STOND VOOR BEGIN MEI, MAAR IS UITGEGAAN OP DE DREMPEL VAN PASEN OM ZEKER TE STELLEN DAT ER GEEN ENKELE MEDIA-AANDACHT VOOR ZAL ZIJN

Lees verder

MICHA WINT DEFINITIEF VAN EX-RECHTER HANS WESTENBERG: HOGE RAAD VERWERPT ZIJN CASSATIE

NU WORDT DE ZAAK TERUGVERWEZEN NAAR HET HOF DEN BOSCH WAAR DE CRIMINELE EN CORRUPTE EX-RECHTER -DIE DOOR DE ONTHULLINGEN VAN MICHA MET ‘VERVROEGD PENSIOEN’ WERD GESTUURD- NOG MAG VOLDOEN AAN EEN BEWIJSOPDRACHT * DAT IS EEN 100% WASSEN NEUS EN DUS WORDT HET TUSSEN-ARREST VAN DE HOF EEN DEFINITIEF ARREST * DAARMEE LIGT DE WEG NAAR UITKERING VAN DE MICHA-CLAIM OPEN * HET ARREST

Lees verder

MICHA REAGEERT OP DE BESLISSING VAN DE HOGE RAAD IN DE GELAUFF-ZAAK (2)

Lees verder