web analytics

Jan Loorbach tagged posts

UPDATE MICHA-CLAIM: UITBREIDING TUCHTKLACHT TEGEN KLAAS AANTJES

DEZE TUCHTKLACHT IS ZO BELANGRIJK OMDAT HET AANTOONT HOE DIEP EN FUNDAMENTEEL DE CORRUPTIE ONZE RECHTSTAAT HEEFT VERZIEKT * OM EEN CRIMINELE RECHTER TE BESCHERMEN KRIJGT MICHA VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN EEN ‘NEP-ADVOCAAT’ IN DE MAAG GESPLITST DIE IN WERKELIJKHEID OPKOMT VOOR WESTENBERG * DE VERANTWOORDELIJKE MAN VAN DE ORDE, JAN LOORBACH [foto], IS SAMEN MET WESTENBERG BETROKKEN IN LOUCHE EN ONRECHTMATIGE ACTIVITEITTEN * MET DEZE TUCHTKLACHT [tuchtklacht] HEEFT MICHA DE COMPLETE RECHTSTAAT SCHAAKMAT GEZET

K167 2018 ak/smo
24 juli 2018

Geachte heer Aantjes,

Inzake: M. Kat / mr. K. Aantjes

Hierbij zend ik u afschrift van een brief van heden die wij ontvingen van de heer Kat, waarin h...

Lees verder

GEKKENHUIS: ADVOCATENORDE EIST ‘SCHRIFTELIJK BEWIJS’ VAN SABOTAGE MICHA-CLAIM ALVORENS EEN ADVOCAAT TOE TE WIJZEN

DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN GAAT NOG LIEVER ZELF TEN ONDER DAN DE CORRUPTE EN CRIMINELE EX-RECHTER WESTENBERG TE LATEN VALLEN

HORROR-DEKEN DE KNIJFF HANDELT IN FLAGRANTE STRIJD MET ART 13 ADVOCATENWET EN ALLE RECHTSBEGINSELEN DOOR VAN MICHA REEDS BIJ VOORBAAT BEWIJS TE EISEN DAT DE ORDE DE MICHA-CLAIM HEEFT GESABOTEERD * OOK ZEGT HIJ DAT DE 5 WEIGERINGEN VAN ADVOCATEN MICHA BIJ TE STAAN ‘NIET SERIEUS’ ZIJN * EN TENSLOTTE ONTKENT HIJ GLASHARD DAT DEEPSTATER JAN LOORBACH MIJ DE SABOTEUR KLAAS AANTJES HEEFT TOEGEWEZEN: ‘VOORTS WIJS IK U EROP DAT (DE DEKEN VAN) DE ORDE VAN ADVOCATEN GEEN ROL HEEFT OP GROND VAN ARTIKEL 13 ADVOCATENWET’ * LEES DE HELE BRIEF HIER [2018-06-25 Scan]

Lees verder

BREAKING: HAAGSE ORDE VAN ADVOCATEN EXPOSED ALS CRIMINELE ORGANISATIE

ZOWEL ERWIN LENSINK ALS MICHA KAT RICHTTEN ZICH OP HETZELFDE MOMENT TOT DE HAAGSE ORDE MET HET VERZOEK HEN EEN ADVOCAAT TOE TE WIJZEN * IN HET GEVAL VAN LENSINK EIST DE ORDE ‘ONDERBOUWING’ [scan2] MAAR MICHA MOET VIJF ADVOCATEN OPVOEREN [2018-06-11 aan Kat dk ab] DIE OP SCHRIFT VERKLAREN HEM NIET TE WILLEN BIJSTAAN

In your face...

Lees verder

HORROR: ERWIN LENSINK HET BOS IN GESTUURD DOOR DEZELDE ORDE-BOBO ALS MICHA: GEEN ADVOCAAT OP BASIS VAN ART. 13 ADVOCATENWET

DE HAAGSE ORDE VAN ADVOCATEN IS BEZIG HET RECHT STELSELMATIG TE VERKRACHTEN IN OPDRACHT VAN CRIMINELEN EN PEDOFIELEN * MICHA IS IN AFWACHTING VAN DE TOEWIJZING VAN EEN ADVOCAAT OM DE ORDE VOOR DE RECHTER TE SLEPEN WEGENS SABOTAGE VAN DE MICHA-CLAIM DOOR EX-DEKEN JAN LOORBACH * LENSINK KRIJGT GEEN ADVOCAAT OM DE STAAT AANSPRAKELIJK TE STELLEN VOOR HET VERNIETIGEN VAN ZIJN LEVEN OP BASIS VAN EEN BAGATEL-DELICT

ER IS EEN BELANGRIJK VERSCHIL: LENSINK KRIJGT WEL ANTWOORD VAN DE HAAGSE DEKEN TERWIJL MICHA WORDT AFGESCHEEPT MET EEN MEDEWERKER

GW Lensink
To: micha kat, GW Lensink

Jun 21 at 2:59 PM

Beste Micha,

Zie bijgaande brief...

Lees verder

DEEP-STATER JAN LOORBACH ONDER DE LOEP -DE MAN DIE DE ADVOCATUUR VERRAADDE OM EEN CRIMINELE RECHTER TE BESCHERMEN MET WIE HIJ OOK NOG EENS BEVRIEND IS

LEES ONDERZOEK JAN LOORBACH HET RAPPORT DAT MICHA MAAKTE OVER DE MAN DIE ZIJN LEVEN DEFINITIEF PROBEERT TE VERWOESTEN DOOR DE CLAIM WAAR HIJ RECHT OP HEEFTR VIA LIST EN BEDROG TE SABOTEREN


Totale paniek bij Jan Loorbach als hij door Micha wordt geconfronteerd met corruptie van zijn vriend Hans Westenberg. Later zou Loorbach de Micha-claim via list en bedrog saboteren. Wie grijpt in?

ONGEKENDE BEERPUTTEN ROND DE VOORMALIGE LANDELIJK DEKEN VAN DE ADVOCATENORDE, VOORMALIG CHEF DE MISSION VAN NOC*NSF BIJ DE OLYMPISCHE SPELEN VAN 2000 IN SYDNEY EN VOORMALIG BASKETBAL-INTERNATIONAL (43 CAPS) JAN LOORBACH * LOORBACH ‘BESTRIJDT’ DAT HIJ KLAAS AANTJES VIA EEN SIDE-LETTER DE OPDRACHT GAF DE...

Lees verder

BREAKING: DIT IS DE MAN DIE NAMENS DE ORDE VAN ADVOCATEN DE MICHA-CLAIM SABOTEERDE VIA EEN CRIMINELE SIDE-LETTER AAN KLAAS AANTJES

LAATSTE NIEUWS: JAN LOORBACH ‘BETWIST’ MICHA’S BESCHULDIGING VAN DE SIDE LETTER EN DE SABOTAGE VIA EEN EMAIL

VOORMALIG LANDELIJK DEKEN JAN LOORBACH WEES MICHA EEN ADVOCAAT TOE MET DE GEHEIME OPDRACHT ZIJN CLAIM TE SABOTEREN * AANTJES WEIGERDE EERST IN HOGER BEROEP TE GAAN -DAT MICHA MET THIJS STAPEL GLANSRIJK WON- EN WEIGERDE VERVOLGENS IN CASSATIE TE GAAN * EEN ADVOCAAT TOEWIJZEN DIE ALLES WEIGERT: CRIMINELER KAN HET NIET! * LOORBACH IS EEN VRIEND VAN WESTENBERG EN ZAT SAMEN MET HEM IN EEN OPLICHTERS-CLUB ONDER LEIDING VAN MARC UDINK * LOORBACH HUURDE WESTENBERG NAMENS DE ORDE IN OM ‘CURSUSSEN’ TE GEVEN NADAT HIJ REEDS WAS ONTMASKERD ALS CRIMINEEL * HIER DE ACHTERGRONDEN

De Orde v...

Lees verder