EET KELLOGG’S CORN FLAKES, VERGIFTIG U ZELF EN HELP GEORGE SOROS, DE WEDUWE BRUINSMA EN DE NWO

VERBIJSTERENDE ONTWIKKELINGEN ROND DE GROOTSTE PRODUCENT VAN BREAKFAST CEREALS TER WERELD * HIERMEE STAAT DIRECT OOK VAST DAT DE KELLOGG’S-PRODUKTEN VOL ZITTEN MET GMO’S EN VACCINATIES * HOEVEEL GROTE BEDRIJVEN WERKEN NOG MEER RECHTSTREEKS SAMEN MET DE SOROS-CLINTON-MAFIA? The institutional left’s funding behemoth W.K. Kellogg Foundation has partnered with and Meer