web analytics

Micha-claim tagged posts

BREAKING: DE KORT GEDING-KOGEL VAN DE MICHA-CLAIM IS DOOR DE KERK!

DAVID MICHA FOR YOUR FREEDOM, TRUTH AND HAPPINESS VOL IN DE STRIJD TEGEN DE PEDO-GOLIATH VAN DE SADO-RECHTSPRAAK

Van: Thijs Stapel
Datum: 18 juni 2018 om 14:30:01 CEST
Aan: Arnold.CroisetVanUchelen@AllenOvery.com
Onderwerp: Kat/ Westenberg: verzoek verhinderdata

Amice,

Omdat uw cliënt cassatieberoep heeft aangetekend wordt de zaak tussen partijen aanzienlijk vertraagd, terwijl de vorderingen van cliënt (behoudens door uw cliënt te leveren tegenbewijs, waarvan het hoogst onwaarschijnlijk is dat het er ooit komt) voor toewijzing gereed lagen...

Lees verder

BREAKING UPDATE MICHA-CLAIM EN ZAAK-WESTENBERG: DE CRIMINELE EN CORRUPTE ORDE VAN ADVOCATEN IS NU AAN DE BEURT

EXTRA: INFOWARS PRESENTEERT SCHOKKENDE BEELDEN UIT DE KINDER-CONCENTRATIEKAMPEN VAN DONALD TRUMP, WAAROM PUBLICEREN GELAUFF, NRC EN DE TELEGRAAF DIT NIET?

Lees verder

ORDE VAN ADVOCATEN ZEGT TEGEN MICHA: ‘FUCK YOU MET JE MICHA-CLAIM! WIJ STEUNEN CORRUPTE EN CRIMINELE RECHTERS!’

EXTRA: TOCH FOP-BAAN MET AUTO MET CHAUFFEUR EN VIP-KAART VOOR DE PINOKKIO-BARREN VOOR HALBE ZIJLSTRA? * EN: CONTROVERSE OVER VERMEEND SADO-PEDO-KAMP VAN DE CLINTON FOUNDATION GAAT DOOR

Lees hier de brief 2018-06-11 aan Kat dk ab van de Nederlandse Orde van Advocaten aan Micha over de zaak-Westenberg. De criminaliteit en de corruptie hebben de rechtstaat volledig in de greep gekregen maar dat is natuurlijk geen nieuws. Een Orde die advocaten zou moeten ondersteunen kiest in werkelijkheid voor rechtens vastgestelde criminele rechters die de advocatuur juist enorme schade toebrengen: het Nederland van Joris Demmink en Mark Rutte.

Lees verder

UPDATE MICHA-CLAIM: WESTENBERG MAG OPNIEUW ‘BEWIJZEN’ DAT HIJ 25 JAAR GELEDEN NIET HEEFT GEBELD -TERWIJL AL 9 KEER IS BEWEZEN DAT HIJ DAT WEL HEEFT GEDAAN!

EN DE CRIMINELE EN CORRUPTE ADVOCAAT KLAAS AANTJES MAAKT HET MICHA ONMOGELIJK HIERTEGEN IN HET GEWEER TE KOMEN * DOOR DEZE MISSELIJKMAKENDE MACHINATIES KLAPT DE OESTER VAN DE MICHA-CLAIM IN EEN KEER HELEMAAL DICHT * MINISTER GRAPPERHAUS HEEFT ZELF EEN ENORM EIGENBELANG BIJ DEZE ZAAK OMDAT ZIJN KANTOOR WESTENBERG BIJSTAAT * DIT ALLES WORDT GESANCTIONEERD DOOR KONING WILLEM VIA ZIJN PERSOONLIJK RAADSMAN CROISET VAN UCHELEN DIE OOK WESTENBERG BIJSTAAT EN DE VOORGANGER WAS VAN GRAPPERHAUS ALS VOORZITTER VAN ZIJN KANTOOR

NIEMAND WIL IETS VOOR MICHA DOEN OF BETEKENEN: HEEL NEDERLAND, INCLUSIEF ALLE MEDIA, BESCHERMEN DIE CRIMINELE EN CORRUPTE RECHTER * MICHA’S ADVOCATEN SPANNEN ACHTER ZIJ...

Lees verder

UPDATE MICHA-CLAIM: EMAIL AAN DE DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN TE DEN HAAG OVER KLAAS AANTJES

micha kat
To: Bureau Haagse Orde Van Advocaten
Cc: Rutger Radema, Klaas Aantjes, Arnold Croiset Van Uchelen, riemejantsjittes@barentskrans.nl,
Thijs Stapel

Jun 7 at 6:22 AM

Geachte Haagse deken,

Via een eerdere email is u via de landelijk deken verzocht mij een advocaat toe te wijzen op de voet van art. 13 Aw. in mijn claim-zaak tegen de corrupte en criminele ex-rechter H. Westenberg. In deze mail zijn de feiten en omstandigheden die ten grondslag liggen aan dit verzoek uitvoerig uit de doeken gedaan. Ik wacht uw verdere stappen met spanning af nu deze zaak bijna het 15e jaar ingaat.

Thans vraag ik uw aandacht voor het handelen in deze zaak van mr. K...

Lees verder

WAT HEEFT ANNE FABER TE MAKEN MET DE MICHA-CLAIM? DIT GAAT -OPNIEUW- ALLE BEGRIP TE BOVEN

STEEDS WEER DENK JE DAT HET NIET ERGER KAN, MAAR ELKE KEER KOMT ER WEER EEN NIEUWE HORROR-DIMENSIE BIJ EN DIT GAAT NU AL 30 JAAR ZO DOOR * WIJ PROBEREN GEWOON VERSLAG TE DOEN VAN DE FEITEN NAAR EER EN VERMOGEN

Lees verder