BREAKING: JARENLANGE STALKING DOOR MIVD STAAT NU VAST -EN DAT DEFENSIE DAAROVER LOOG; ZE KRIJGEN 2 WEKEN OM MET EEN AANBOD TE KOMEN

OVERAL TER WERELD STORTEN DE CRIMINELE DEEP STATE-REGERINGEN MET DONDEREND GERAAS IN ELKAAR EN WORDEN EXPOSED ALS PEDOFIELE EN CRIMINELE LEUGENAARS EN ENEMIES OF THEIR OWN PEOPLE * HET IS VOOR DE NEDERLANDSE OVERHEID ONMOGELIJK GEWORDEN NOG ERGENS DE WAARHEID OVER TE SPREKEN

DE MINK-GATE: DE WEERZINWEKKENDE PRAKTIJKEN VAN DE MIVD -REEDS 7 JAAR GELEDEN!

MINISTERIE VAN DEFENSIE REAGEERT: ‘HET IP NUMMER IS NIET VAN ONS’ MAAR ZEGT NIETS OVER DE INTERNET-GEGEVENS VAN ‘JEROEN DE MINK’: HTTP://WWW.DEFENSIE.NL/ORGANISATIE/BESTUURSSTAF/MIVD * EEN IP NUMMER OP ZICHZELF ZEGT NIETS: ‘JEROEN DE MINK’ KAN OPEREREN VANUIT ELKE DENKBARE LOCATIE

ALS ONZE LEGERLEIDER DE FORMIDABELE EN UITERST ERVAREN ANK BIJLEVELD NIET BINNEN EEN WEEK REAGEERT, WORDT ZE VOOR DE RECHTER GESLEEPT

MICHA ZET HET MINISTERIE VAN DEFENSIE SCHAAKMAT IN DE DE MINK-CLAIM * DE STALKING DOOR DE MIVD IS ONDERDEEL VAN EEN EU-PROGRAMMA TER BESTRIJDING VAN ‘NEPNIEUWS’ [video] Thijs Stapel To: [email protected] Cc: micha kat Feb 14 at 1:26 PM Geachte heer/ mevrouw, Op 23 januari jl. zond ik u onderstaande Meer

UPDATE DE MINK-CLAIM TEGEN MINISTERIE VAN DEFENSIE MET BOMBSHELL NIEUWE INFO

EN: 19 FEBRUARI BEHANDELT DE HOGE RAAD DE GELAUFF-ZAAK WAARIN DE HOOGSTE GEVANGENISSTRAF UIT DE NEDERLANDSE GESCHIEDENIS IS OPGELEGD VOOR ‘SMAADSCHRIFT’ -HETGEEN ALLEEN TE VERKLAREN IS ALS HET HIER DE PURE WAARHEID BETREFT * DE HOGE RAAD LIJKT INTUSSEN DE CASSATIE VAN WESTENBERG IN DE MICHA-CLAIM ZAAK ZELF NIET TE Meer

FATALE KO VOOR ‘JEROEN DE MINK’: UPDATES VAN MICHA OVER ZIJN STRIJD MET DE SATANISCHE PEDOFIELEN

WINNING WINNING WINNING ALLEEN FINANCIEEL NOG NIET WINNING: MAAK EEN BEDRAG OVER OP DE REKENING VAN MICHA’S STICHTING, OP TE VRAGEN VIA [email protected] Als ‘Jeroen de Mink’ niet MIVD is -hetgeen vrijwel uitgesloten lijkt gezien de gegevens van zijn on line-registratie waarop de ‘we hand hebben weten te leggen’- dan Meer

JEROEN DE MINK/MIVD/DEFENSIE HALEN BAKZEIL EN KRUIPEN TERUG IN HUN HOK

HET MINISTERIE ZAL DESALNIETTEMIN WORDEN AANGESCHREVEN OP DE WEERZINWEKKENDE EN NOOIT VERTOONDE STALKING VAN MICHA EN OP DE BESCHULDIGING DAT HIJ EEN PEDOFIEL IS * ALS ‘BEWIJS’ VOOR ZIJN STELINGEN KOMT DE MINK MET EEN ARTIKEL UIT BEGIN 2012 OVER DE VEROORDELING WEGENS HET AANBRENGEN VAN EEN WAARSCHUWING OP HET Meer