web analytics

OM tagged posts

REACTIE VAN MICHA OP HET WEIGEREN VAN EEN VRIJGELEIDE DOOR HET OM

DE JUISTHEID VAN MICHA’S ANALYSE OVER DE DNA-AFNAME WORDT BEVESTIGD DOOR HET FEIT DAT HET OM OOK JAAGT OP HET DNA VAN DE ‘BLOKKEERFRIEZEN’: DIT IS ZUIVER POLITIEK GEMOTIVEERD EN ZUIVER GESTAPO * ALS ER NIET WORDT INGEGREPEN, MOETEN DADELIJK ALLE ‘COMPLOTDENKERS’ HUN DNA AFSTAAN!

correctie: op 4:49 wordt gezegd ‘verdediging’; dat moet zijn ‘wederpartij’

Lees verder

BREAKING: PEDO-OM WEIGERT MICHA OPNIEUW VRIJGELEIDE -ZE MOETEN EN ZULLEN ZIJN DNA AFPAKKEN

OPROEP AAN IEDEREEN: KOM 28-2 OM 9:00 NAAR HET HOF IN ARNHEM VOOR HET BIJWONEN VAN DE MICHA-CLAIM-ZAAK WAARIN MICHA EEN VOORSCHOT EIST VAN 50.000 VAN EX-RECHTER WESTENBERG DIE RECENT OOK VERLOOR BIJ DE HOGE RAAD

DE ADVOCAAT-GENERAAL DURFT DEZE CRIMINELE EN CORRUPTE BESLISSING NIET MET ZIJN EIGEN NAAM TE ONDERSCHRIJVEN * WAAROM WIL HET OM TEGEN ELKE PRIJS HET DNA VAN MICHA AFPAKKEN? * HET AFGEVEN VAN ZIJN DNA IS VOOR MICHA EEN DOODVONNIS WANT DE ENIGE REDEN WAAROM HET OM HET PERSE WIL HEBBEN IS OM HEM TE KUNNEN NAILEN VOOR EEN DOOR DE GROEP-DEMMINK (EN HUN EIGEN MENSEN) GEPLEEGDE LUSTMOORD ZOALS IN DE ZAAK-LISA

Van: “Executie (Ress.parket Arnhem-Leeuwarden)”
Onderwerp: RE: Vrijgele...

Lees verder

NOCH HET PEDO-OM NOCH DEFENSIE REAGEREN VOORALSNOG OP SOMMATIES THIJS STAPEL

WAT IS ER VOOR MINDEF EENVOUDIGER DAN TE ONTKENNEN DAT ZE IETS TE MAKEN HEBBEN MET ‘JEROEN DE MINK’ EN DAT ZE ZULLEN UITZOEKEN WIE ER ACHTER DEZE MIVD-FAKE-IDENTITEIT ZIT OM DEZE PERSOON VOOR DE RECHTER TE BRENGEN? * MICHA KAN BIJ VOORTDURING VOOR DE RECHTER WORDEN GESLEEPT DUS ZO INGEWIKKELD KAN HET NIET ZIJN * OOK WEIGERT HET OM NOG TE REAGEREN OP MICHA’S VERZOEK OM EEN VRIJGELEIDE VOOR DE MICHA CLAIM-ZITTING (HOF ARNHEM) OP 28-2 * ELKE BESLISSING DIE HET OM HIER NEEMT IS ‘FOUT’ VOOR HUN: ZE STAAN VOLLEDIG SCHAAKMAT

Lees verder

MICHA VRAAGT OPNIEUW OM VRIJGELEIDE -NU VOOR DE MICHA CLAIM-ZITTING VAN 28-2

MICHA WIL ZIJN EIGEN ZITTING KUNNEN BIJWONEN ZONDER DAT ZIJN DNA WORDT AFGENOMEN DOOR HET CRIMINELE PEDO-OM * IN DE STRAFZAAK-GELAUFF WERD HEM EEN VRIJGELEIDE GEWEIGERD -HIEROVER MOET DE HOGE RAAD BINNENKORT OORDELEN * DE ZAAK GAAT OM EEN VOORSCHOT VAN 50.000 OP DE CLAIM VAN 500.000

Thijs Stapel
To: Executie (Ress.parket Arnhem-Leeuwarden)
Cc: micha kat

Feb 6 at 11:16 AM

Geachte heer/ mevrouw,

In de zaak met het bovenvermelde parketnummer is mijn cliënt M. Kat veroordeeld door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, reden waarom het ressortsparket Arnhem-Leeuwarden is belast met de executie van het arrest en ik mij tot u wend.

Cliënt verblijft inmiddels al enige jaren in het buitenla...

Lees verder

ANS BOERSMA EN THE DEEP STATE: WORDEN HET FD EN JAN BONJER VOOR DE RECHTER GESLEEPT?

LEES EN BEKIJK HIER ONS EERDERE ARTIKEL OVER ANS BOERSMA EN WAT ER MOGELIJK WERKELIJK SPEELT IN DEZE OPERETTE

Lees verder

HET OM HEEFT MAAR EEN BELANG: HET BESCHERMEN VAN DE EIGEN CRIMINALITEIT! ACTIES TEGEN ANS BOERSMA ALLEEN IN HET ‘BELANG’ VAN HET OM ZELF!

FD-HOOFDREDACTEUR JAN BONJER DOET OM ZIJN VRIJWEL FAILLIETE KRANT TE REDDEN ALLES WAT DE MACHT HEM VRAAGT EN OPDRAAGT * HIJ KROOP IN HET TORENTJE VOOR MARK RUTTE * ZIE VIDEO HIERONDER VOOR NOG MEER HORROR

HET OM IS NU FULL TIME BEZIG MET HET REDDEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE VAN ALLE VERKRACHTINGEN EN DELICTEN * COMMISSIE-FOKKENS DIE ONDERZOEK ZOU DOEN NAAR DE SEKS-ORGIEEN ROND MARC VAN NIMWEGEN IS ‘KALLTGESTELLT’ * HET KRANKZINNIGE VERHAAL ROND ANS BOERSMA KAN ALLEEN WORDEN VERKLAARD VANUIT ‘ZELFBESCHERMING’ DOOR JUSTITIE * NIBURU.CO * IN DE ZAAK-BOERSMA SPEELT PRECIES DEZELFDE ‘SAMENWERKING’ TUSSEN HET OM EN DE TURKSE JUSTITIE DIE OOK DE ZAAK-DEMMINK HEEFT ‘OPGELOST’ * GEENSTIJL ...

Lees verder