web analytics

Raad voor de Rechtspraak tagged posts

EXCLUSIEF: CRIMINELE RECHTERLIJKE MACHT STORT IN MEDE ‘DANKZIJ’ SADO-RECHTERS ZOALS BAKELS

FRED ‘KINDEROPVANG’ TEEVEN SPEELDE ‘PER ONGELUK’ EEN HELDENROL IN HET HELPEN AFBREKEN VAN DE CORRUPTE RECHTSPRAAK

DE ZWARTE MAFIA RAAKT IN DE GREEP VAN DE TOTALE PANIEK NU MEER EN MEER BURGERS DE SADISTISCHE EN VAAK PEDOFIELE CRIMINELEN IN TOGA DIE VOORGEVEN ‘RECHT TE SPREKEN’ LINKS LATEN LIGGEN TEN FAVEURE VAN INTERNET-RECHTSPRAAK * NU ROEPT DE CRIMINELE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK DIE MICHA PROBEERDE KAPOT TE MAKEN VIA HANS WESTENBERG DAT ‘DE GRIFFIEKOSTEN VOOR DE BURGER OMLAAG MOETEN’

Tweede Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Jasper van Dijk (SP) willen weten wat precies de rol van Fred Teeven als Kamerlid en staatsse...

Lees verder

UPDATE MICHA-CLAIM! RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK TEGEN MICHA NA WINNEND ARREST-WESTENBERG: PROCEDEER MAAR LEKKER DOOR!

ONGEKENDE ARROGANTIE EN TOTALE ONTKENNING VAN DE REALITEIT BIJ DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK NADAT DIE DOOR MICHA’S ADVOCAAT AANSPRAKELIJK IS GESTELD VOOR EEN HALF MILJOEN EURO (NAAST HET ANDERE HALVE MILJOEN WAARVOOR WESTENBERG ZELF ZAL MOETEN OPDRAAIEN) * PEDO-ADVOCAAT HOUTZAGERS DOET IN ZIJN ANTWOORD AAN STAPEL brief houtzagers ALSOF HET WAT DE RAAD BETREFT ALLEEN GAAT OM DE FINANCIERING VAN DE PROCEDURE

Advocaat G.J.H. Houtzagers (bekend van vele pedo-verhoren), optredend voor de Raad voor de Rechtspraak in de Micha claim-zaak, heeft Thijs Stapel laten weten elke aansprakelijkheid van de hand te wijzen. Hij schrijft: A...

Lees verder

UPDATE MICHA-CLAIM: NA WESTENBERG NU OOK MES OP DE KEEL VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

MICHA BLIJFT DOORGAAN MET HET DRAINEN VAN DE JURIDISCHE PEDO-SWAMP FOR YOUR FREEDOM, TRUTH AND HAPPINESS * EXPLOSIEVE MAIL VAN THIJS STAPEL AAN DE BERUCHTE PEDO-ADVOCAAT BERT-JAN HOUTZAGERS VAN PELS RIJCKEN DIE DE KINDERVERKRACHTERS VERDEDIGDE TIJDENS ALLE VERHOREN EN ZITTINGEN VAN DE AFGELOPEN JAREN

Van: Thijs Stapel
Datum: 1 februari 2018 om 20:29:26 CET
Aan: info@pelsrijcken.nl
Onderwerp: T.a.v. deheer mr G.J.H. Houtzagers: Kat/ Raad voor de Rechtspraak, Staat der Nederlanden

Geachte confrère,

Namens mijn cliënt Micha Kat richt ik mij tot u in de zaak van cliënt tegen de Raad voor de Rechtspraak/ de Staat, waarin u in 2015 als advocaat optrad...

Lees verder

FALLOUT ZAAK-WESTENBERG: MARCEL GELAUFF IS CRIMINEEL EN CORRUPT EN MOET WORDEN ONTSLAGEN

NOS-VOORMAN PROSTITUEERT ZIJN MENSEN UIT AAN DE RECHTERLIJKE MACHT OM ZE HUN ZAKKEN TE LATEN VULLEN OP FEESTJES VAN RECHTERS ZOALS ANNECHIEN STEENHUIZEN EN ROB TRIP * HIERDOOR BELET HIJ DE NOS ONPARTIJDIG TE BERICHTEN OVER ALLE MISSTANDEN BINNEN DE RECHTERLIJKE MACHT ZOALS DE ZAAK-WESTENBERG * NOG ERGER: DOOR ZIJN PERSOONLIJKE HETZE TEGEN MICHA IS DE NOS HELEMAAL GEBIASED

Nadat de NOS zoals we eerder meldden rond 2010 uitvoerig berichtte over de zaak-Westenberg en ook leading was bij het verkrijgen van informatie en stukken, zwijgt de staatomroep nu Micha een verbijsterende en nooit vertoonde overwinning heeft behaalt op...

Lees verder

VANDAAG WORDT DE ADVOCAAT DES KONINGS AANGESCHREVEN MICHA PER OMGAANDE 1 MILJOEN OVER TE MAKEN EN NIET NOG MEER SCHADE TE VEROORZAKEN VOOR NEDERLAND

ARNOLD CROISET VAN UCHELEN VAN ALLEN & OVERY DIE AL TIEN JAAR LANG PROBEERT DE CRIMINELE EN CORRUPTE WESTENBERG TE REDDEN TEN KOSTE VAN MICHA EN DE NEDERLANDSE RECHTSTAAT IS NU OOK DE ADVOCAAT VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK, DOOR MICHA OOK AANGESLAGEN VOOR EEN HALF MILJOEN * DE RAAD WERD EERST BIJGESTAAN DOOR DE BERUCHTE HOUTZAGERS VAN PELS RIJCKEN DIE OOK PROMINENT AANWEZIG WAS PRO-PEDOFIELEN IN DE DEMMINK-ZAKEN

De bal ligt thans op het peperdure bord van Arnold Croiset van Uchelen, advocaat des konings...

Lees verder

BREAKING! RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK/BELASTINGBETALER BLIJFT LIEGENDE RECHTER BETALEN IN MICHA-CLAIM; WIE GRIJPT IN?

WE GAAN NU WELLICHT PER KG EISEN DAT DE STAAT STOPT MET HET FINANCIEREN VAN EEN CRIMINELE RECHTER DE AL EEN KEER OF ZEVEN DOOR ZIJN EX-COLLEGA’S IS ONTMASKERSD ALS LEUGENAAR EN BEDRIEGER EN DIE ALS GEEN ANDER HET VERTROUWEN IN DE RECHTERLIJKE MACHT HEEFT ONDERMIJND

Uijl, B. den (Rvdr ‘s-Gravenhage) Today at 3:41 PM
To: micha kat

Beste Micha,

Zoals bekend, zijn bij zijn ontslag als rechter tussen mr. Westenberg en zijn voormalige werkgever, de rechtbank Den Haag en de Raad voor de rechtspraak, afspraken gemaakt over de juridische procedures tegen onder andere mr. Smit en jouzelf. Afgesproken is o.a. dat mr...

Lees verder