web analytics

Thijs Stapel tagged posts

UPDATE MICHA-CLAIM: EMAIL AAN DE DEKEN VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN TE DEN HAAG OVER KLAAS AANTJES

micha kat
To: Bureau Haagse Orde Van Advocaten
Cc: Rutger Radema, Klaas Aantjes, Arnold Croiset Van Uchelen, riemejantsjittes@barentskrans.nl,
Thijs Stapel

Jun 7 at 6:22 AM

Geachte Haagse deken,

Via een eerdere email is u via de landelijk deken verzocht mij een advocaat toe te wijzen op de voet van art. 13 Aw. in mijn claim-zaak tegen de corrupte en criminele ex-rechter H. Westenberg. In deze mail zijn de feiten en omstandigheden die ten grondslag liggen aan dit verzoek uitvoerig uit de doeken gedaan. Ik wacht uw verdere stappen met spanning af nu deze zaak bijna het 15e jaar ingaat.

Thans vraag ik uw aandacht voor het handelen in deze zaak van mr. K...

Lees verder

UPDATE MICHA-CLAIM: NA WESTENBERG NU OOK MES OP DE KEEL VAN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

MICHA BLIJFT DOORGAAN MET HET DRAINEN VAN DE JURIDISCHE PEDO-SWAMP FOR YOUR FREEDOM, TRUTH AND HAPPINESS * EXPLOSIEVE MAIL VAN THIJS STAPEL AAN DE BERUCHTE PEDO-ADVOCAAT BERT-JAN HOUTZAGERS VAN PELS RIJCKEN DIE DE KINDERVERKRACHTERS VERDEDIGDE TIJDENS ALLE VERHOREN EN ZITTINGEN VAN DE AFGELOPEN JAREN

Van: Thijs Stapel
Datum: 1 februari 2018 om 20:29:26 CET
Aan: info@pelsrijcken.nl
Onderwerp: T.a.v. deheer mr G.J.H. Houtzagers: Kat/ Raad voor de Rechtspraak, Staat der Nederlanden

Geachte confrère,

Namens mijn cliënt Micha Kat richt ik mij tot u in de zaak van cliënt tegen de Raad voor de Rechtspraak/ de Staat, waarin u in 2015 als advocaat optrad...

Lees verder

NICO VAN DEN HAM LEVERT HET BEWIJS: ADVOCATEN IN NEDERLAND BEDREIGD DOOR HUN EIGEN ORDE ALS ZE ‘GEVAARLIJK WORDEN’ VOOR DE STATUS QUO

HIERMEE STAAT VAST WAT MICHA AL JAREN ZEGT EN WEET: AL ZIJN ADVOCATEN VAN MATTHIJS KAAKS VIA GERARD VAN DER MEER TOT EN MET THIJS STAPEL ZIJN GEINTIMIDEERD DOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN HUN BIJSTAND AAN MICHA TE SABOTEREN DAN WEL TE STOPPEN * LEES HIERONDER EEN CONCEPT-MAIL VAN MICHA OM DE CRIMINELE THIJS STAPEL AANSPRAKELIJK TE STELLEN

Van: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com]
Verzonden: maandag 18 december 2017 14:38
Aan: xxx
Onderwerp: Concept mail aan Thijs Stapel

Geachte heer Stapel,

U heeft uw voormalige client M. Kat grote schade berokkend...

Lees verder

ZO PROBEERT DE ELITE TE WINNEN VAN MICHA: STAPEL SABOTEERT CASSATIE IN ZAAK-BART MOS

BREAKING EN HORROR: MICHA GAAT VERHAAL HALEN BIJ YBO ‘BAYBASIN’ BURUMA VOOR DE RECHTSWEIGERING VAN ZIJN HOGE RAAD 13 Dec 2017 09:33 Outgoing

DE HOGE RAAD KAN MICHA’S CASSATIES NIET BEHANDELEN OMDAT ZE WINNEND ZIJN WAARMEE HET HELE SYSTEEM ZOU INSTORTEN * STEEDS WEER WEIGEREN RECHTERS SERIEUS EN INHOUDELIJK NAAR MICHA’ ZAKEN TE KIJKEN * VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE NIEUWE ZWENDEL IS YBO ‘BAYBASIN’ BURUMA

THIJS STAPEL WEIGERDE MICHA INZAGE TE GEVEN IN DE CASSATIE HOEWEL HIJ DAARTOE MEER DAN 10 KEER IS VERZOCHT EN MICHA OOK STEEDS INZAGE HEEFT TOEGEZEGD * OOK IN DE ZAAK-GELAUFF HEEFT STAPEL MICHA VOLLEDIG BEDROGEN * ALLES WORDT NU OP ALLES GEZET OM DEZE CRIMINELE ADVOCAAT TE LATEN BLOED...

Lees verder

BREAKING EN HORROR: RECHTSWEIGERING HOGE RAAD IN CASSATIE ZAAK-MOS

WAT GAAT ER GEBEUREN MET DE TWEE ANDERE CASSATIES? * DIE WORDEN ONGETWIJFELD OOK ‘NIET ONTVANKELIJK’ VERKLAARD ZONDER MOTIVERING * DIT IS NOG NOOIT GEBEURD IN DE GESCHIEDENIS VAN HET NEDERLANDSE RECHT * GEEN NEKEL MSM-MEDIUM (OOK NIET HET AD VAN KLOMP) DURFT OVER DEZE SCAM TE PUBLICEREN OMDAT ZE WETEN DAT HET MIJ ALLEEN MAAR STERKER MAAKT

ER IS SPRAKE VAN EEN TOTALE JURIDISCHE ‘CORDON SANITAIRE’ ROND MICHA: NIET ALLEEN GELDEN WETTEN EN REGELS NIET IN ZIJN ZAKEN, NIET ALLEEN MOGEN AL ZIJN ADVOCATEN HEM VERRADEN, MAAR NU IS HET ZO VER GEKOMEN DAT DE HOGE RAAD DE ZAKEN VAN MICHA WEIGERT TE BEHANDELEN OMDAT ZE WINNEND ZIJN -...

Lees verder

BREAKING: CHRIS KLOMP INTIMIDEERDE THIJS STAPEL EN DWONG HEM MICHA TE BEDRIEGEN; NIEUWE DAGVAARDING OP KOMST TEGEN KLOMP DIE EERDER TWEE VALSE AANGIFTES DEED

DE CRIMINALITEIT VAN DE DOOR DEMMINK BETAALDE AD-INFILTRANT KENT GEEN ENKELE GRENS * KLOMP INTIMIDEERDE EN BEDREIGDE THIJS STAPEL VOORTDUREND EN MOET WORDEN GEZIEN ALS DE BELANGRIJKSTE VEROORZAKER VAN HET VERRAAD VAN THIJS AAN MICHA * WAT WE WETEN IS AL ERG GENOEG, MAAR WAT WETEN WE NOG NIET? * BEDREIGDE KLOMP STAPEL MET DE DOOD? BEDREIGDE HIJ ZIJN GEZIN?

HORROR: STAPEL BEGELEIDDE OOK WIM DANKBAAR NAAR DE AFGROND EN BRACHT DAARVOOR MEER DAN EEN TON IN REKENING

Wij hebben Thijs Stapel inmiddels aansprakelijk gesteld voor ongekende schade die hij Micha heeft toegebracht met zijn pseudo-bijstand. Maar de vraag is natuurlijk: waarom heeft Stapel alle gedragsregels van de advocatuur ges...

Lees verder