‘MSM ZIJN NU BEZIG WELBEWUST ZELFMOORD TE PLEGEN OM ZICH UIT HUN EIGEN LIJDEN TE VERLOSSEN’

BIJ DE TELEGRAAF ZIE JE PRECIES HETZELFDE ALS BIJ CNN: DOELBEWUST WORDEN KRANKZINNIGE BERICHTEN GROOTS GEBRACHT ZOALS OVER ‘OVERSTEKENDE ZWANEN‘ EN ‘POES MULAN‘ MET ALS DOEL ZO SNEL MOGELIJK FAILLIET TE KUNNEN RAKEN Voer voor psychologen. Psychiaters liever. Maar het heeft er alle schijn van dat de MSM nu zo Meer