THERE IT IS: DE BILDERBERG-TOESPRAAK VAN KONING WILLEM WAARIN HIJ ONS LAND VERRAADT

DE EERSTE 15 MINUTEN ZIJN WEERZINWEKKENDE EN LEGE CLICHE’S * VANAF 15:00 WORDT HET INTERESSANT EN GAAT HET OVER BREXIT: ‘HET VK MOET BIJ DE EU BLIJVEN’ * DAN DE BOMBSHELL DIE DE MONARCHIE FATAAL ZOU MOETEN WORDEN VANAF 20:30: ‘DE EU EN BILDERBERG ACCEPTEREN DE UITSLAGEN VAN VERKIEZINGEN EN REFERENDA NIET ALS DIE TEGEN ONZE AGENDA INGAAN’ * DIT IS OOK PRECIES WAT ER IS GEBEURD MET ALLE EU-REFERENDA IN NEDERLAND, IERLAND EN FRANKRIJK * KING WILLEM GAF HIER NAMENS BILDERBERG DE OPDRACHT HETZELFDE TE DOEN MET HET BREXIT-REFERENDUM…

… DAT IN HET VK WERD GEHOUDEN ENKELE WEKEN NA DEZE TOESPAAK * ZIJN OPDRACHT WERD OOK UITGEVOERD DOOR THERESA MAY EN DE NWO-OPERATIVES IN LONDEN: DE UITSLAG VAN HET REFERENDUM WERD GESABOTEERD * MAAR TOEN KWAM BORIS

2 Replies to “THERE IT IS: DE BILDERBERG-TOESPRAAK VAN KONING WILLEM WAARIN HIJ ONS LAND VERRAADT”

  1. Ik kom niet meer bij van het lachen: het NSB-volk dat de komende jaren ALLES gaat kwijtraken middels financiële dwangmaatregelen wordt nog steeds geregeerd door Nazi’s! Wat goed dat wij Nederland een paar jaar geleden na eerst zorgvuldig onderzoek te hebben gedaan voorgoed hebben verlaten. “Dictator” Victor Orbán heeft Soros, Monsanto, het IMF en de Nederlandse NSB-consul het land uitgetrapt en de verhouding tussen Hongarije en de EU staat op een dieptepunt….het leven wordt hier ieder jaar mooier!

    1. En er is nog iets. De koning is onschendbaar maar de politieke verantwoordelijkheid ligt toch echt bij het parlement. Rest de vraag: waarom bedrijft het individu dat de kroon draagt politiek in Brussel? Waarom lapt het Nederlandse parlement de grondwet aan haar laars?

      Als het de komende jaren heel erg mis gaat (dat gaat het, je kunt een volk niet onbeperkt uitplunderen om de banken overeind te houden) kunnen onze politici zich het best verstoppen in een moskee. Dáár zijn varkens veilig!

Geef een antwoord