UPDATE MICHA-CLAIM: CASSATIE-ADVOCAAT WERKTE VOOR WESTENBERG, MICHA VRAAGT NIEUWE ADVOCAAT

EXTRA: MET VIDEO OVER DE MICHA-CLAIM VAN 5 JAAR GELEDEN MET ADVOCAAT KLAAS AANTJES AAN HET WOORD

CASSATIE-ADVOCAAT KLAAS AANTJES WEIGERT OPNIEUW DE NOODZAKELIJKE STAPPEN TE ZETTEN OM MICHA TE LATEN WINNEN * AANTJES BENOEMD DOOR DE DESTIJDS LANDELIJK DEKEN JAN LOORBACH (foto) DIE BEVRIEND IS MET WESTENBERG EN DIEP IN HET CHIPSHOL-COMPLOT ZIT * MICHA VERZOEKT HUIDIGE LANDELIJK DEKEN OM TOEWIJZING NIEUWE ADVOCAAT OP BASIS VAN ART. 13 ADVOCATENWET

HET IS EEN GROTE HORROR-FILM: IEDEREEN MET EEN TOGA ZIT IN HET WESTENBERG-COMPLOT! * TOCH GAAT MICHA DOOR TOT DE LAATSTE SNIK VOOR DE RECHTSTAAT, DE WAARHEID AND YOUR FREEDOM, TRUTH AND HAPPINESS!

micha kat
To: Klaas Aantjes
Cc: [email protected], Arnold Croiset Van Uchelen, Arnold Croiset Van Uchelen, [email protected], Thijs Stapel
and 1 more…

May 31 at 8:50 AM

Beste Klaas,

Ik constateer de volgende feiten in jouw bijstand in mijn schadeclaim tegen ex-rechter Hans Westenberg.

Je bent mij toegewezen door landelijk deken Jan Loorbach op de voet van art 13. Aw.
Nadat we de zaak in eerste aanleg verloren, weigerde je in hoger beroep te gaan. Hiermee handelde je reeds in strijd met art 13 Aw dat immers slechts betekenis heeft als het ziet op bijstand in 3 instanties, zeker in grote en gecompliceerde zaken waar enorme belangen op het spel staan.
Vervolgens ben ik in hoger beroep gegaan met mr. Stapel. Dit appel hebben we glansrijk gewonnen bij het Hof te Den Bosch waarbij zowel werd vastgesteld dat Westenberg misbruik heeft gemaakt van procesrecht als dat hij mij schade heeft toegebracht. Wel bepaalde het Hof, dat Westenberg -opnieuw- in de gelegenheid moet worden gesteld tegenbewijs te leveren. Westenberg ging in cassatie.

Omdat Stapel geen cassatie-advocaat is, heb ik jou gevraagd en je hebt de zaak aangenomen. Ik heb de stukken daarvan in mijn bezit. De afspraak was niet alleen dat je een verweerschrift zou maken tegen de cassatie zijdens Westenberg, maar ook incidentele cassatie zou instellen tegen de uitnodiging tot het leveren van tegenbewijs. Je zei dat je het ook ‘belachelijk’ vond dat Westenberg na 10 jaar opnieuw tegenbewijs mag leveren dat overduidelijk niet bestaat.

Tot mijn verbijstering liet je mij recent weten niet bereid te zijn tot het instellen van de incidentele cassatie. Je motivering hierbij is evident ondeugdelijk. Dit is je ook per mail laten weten door de directeur van Chipshol, de heer P. Poot. Eerder is je weigering in hoger beroep te gaan reeds een compleet foute inschatiing gebleken. De prangende vraag is nu:

waarom weiger je de incidentele cassatie te doen terwijl je dat aanvankelijk hebt toegezegd, inhoudelijk hebt ondersteund, je client er nadrukkelijk om vraagt en ook vanuit zijn omgeving met nadruk wordt aangegeven dat dit de juiste stap is? Zulks temeer tegen de achtergrond van je foute weigering hoger beroep in te stellen?

Ik kan geen andere reden bedenken dan dat je een verrader bent die in werkelijkheid werkt voor Westenberg. Dat betekent dat je de cassatie-zaak in kwade trouw hebt aangenomen -precies in lijn met de kwade trouw en het bedrog waarmee Westenberg de procedures tegen mij en mr. Smit is begonnen zoals reeds is vastgesteld door 10 verschillende rechters. De consequenties zijn hiervan niet te overzien.


Deze video is van een jaar of 5 geleden toen de Micha-claim overging van advocaat Aanjes (die verloor in eerste aanleg) naar Doeko Bosscher die het hoger beroep zou doen -dat dus uiteindelijk terecht kwam bij Stapel. De kern van de hele zaak is dat als er geen steun is vanuit de media en de politiek, je als kleine rechtzoekende compleet kansloos bent en aan alle kanten wordt gepiepeld en bedrogen.

Je bent op mijn zaak gezet door Jan Loorbach. Loorbach is bevriend met Westenberg; ze zaten samen in een zeeer dubieus clubje van Mark Udink, Sirus Procesfinanciering. Je weigert tevens iets te ondernemen tegen Numann bij de Hoge Raad die zich tijdens de hele affaire heeft onpopt als de ‘loopjongen’ van Westenberg die hem leugenachtige brieven dicteerde ter publicatie in NRC. Ik moet constateren dat jij deel uitmaakt van de ‘Westenberg-clan’ en mij nu twee keer hebt bedrogen ten dienste van een rechtens vastgestelde criminele en corrupte rechter.

Ik cc deze mail aan de landelijk deken omdat ik aan hem het verzoek richt mij een nieuwe advocaat toe te wijzen voor de cassatie. Ik cc ook de advocaten van Westenberg en de redactie van Advocatie.nl. Tevens behoud ik mij alle rechten voor een tuchtklacht tegen je in te dienen wegens dit dubbele bedrog. Ik ben tenslotte blij dat ik de 471 euro eigen bijdrage nog niet aan je had betaald; voor mij is dat zowat een maandinkomen.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

2 Replies to “UPDATE MICHA-CLAIM: CASSATIE-ADVOCAAT WERKTE VOOR WESTENBERG, MICHA VRAAGT NIEUWE ADVOCAAT”

  1. Poging tot normaal redeneren met een eenmaal gevestigde psychopathocratie (PB BV) is zoiets als proberen menselijk te redeneren met een lantaarnpaal.

    Het zijn (achter een ‘mask of sanity’) bewijsbaar/bewezen aartsschurken en hun meelopers, die krankzinnigheden uithalen of zich er schouderophalend medeplichtig aan maken als het levend cremeren van Dresden, de grote inspiratiebron van J.S. Bach e.v.a..

    ‘You can’t argue or bargain with psychopaths’!!!

Geef een antwoord