UPDATE MICHA-CLAIM: WESTENBERG MAG OPNIEUW ‘BEWIJZEN’ DAT HIJ 25 JAAR GELEDEN NIET HEEFT GEBELD -TERWIJL AL 9 KEER IS BEWEZEN DAT HIJ DAT WEL HEEFT GEDAAN!

EN DE CRIMINELE EN CORRUPTE ADVOCAAT KLAAS AANTJES MAAKT HET MICHA ONMOGELIJK HIERTEGEN IN HET GEWEER TE KOMEN * DOOR DEZE MISSELIJKMAKENDE MACHINATIES KLAPT DE OESTER VAN DE MICHA-CLAIM IN EEN KEER HELEMAAL DICHT * MINISTER GRAPPERHAUS HEEFT ZELF EEN ENORM EIGENBELANG BIJ DEZE ZAAK OMDAT ZIJN KANTOOR WESTENBERG BIJSTAAT * DIT ALLES WORDT GESANCTIONEERD DOOR KONING WILLEM VIA ZIJN PERSOONLIJK RAADSMAN CROISET VAN UCHELEN DIE OOK WESTENBERG BIJSTAAT EN DE VOORGANGER WAS VAN GRAPPERHAUS ALS VOORZITTER VAN ZIJN KANTOOR

NIEMAND WIL IETS VOOR MICHA DOEN OF BETEKENEN: HEEL NEDERLAND, INCLUSIEF ALLE MEDIA, BESCHERMEN DIE CRIMINELE EN CORRUPTE RECHTER * MICHA’S ADVOCATEN SPANNEN ACHTER ZIJN RUG SAMEN MET HET KAMP-GRAPPERHAUS/WESTENBERG

Hoe kan iemand na 25 jaar ‘bewijzen’ dat hij een telefoontje niet heeft gepleegd? Normaal gesproken zouden alle rechters en deskundigen reeds tegen hun hoofd tikken als iemand meent een dergelijk opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Maar in de zaak-Westenberg gaat het allemaal nog veel verder! Want inmiddels is een keer of negen bewezen -en zulks is erkend door rechters- dat Westenberg het telefoontje wel heeft gepleegd! Dat het Hof te Den Bosch het voor Micha winnende arrest heeft willen ‘neutraliseren’ door er deze ‘behoudens tegenbewijs-tijdbom’ aan toe te voegen kan dus niet anders worden gezien dan als moedwillige verwoesting van de procespositie van Micha. Maar de koek is nog niet op! Want als Micha in cassatie wil tegen deze ‘behoudens tegenbewijs-clausule’ dan weigert zijn advocaat die opdracht uit te voeren! Nooit is er sprake geweest van grotere en meer malicieuze waanzin in een rechtzaak dan in de Micha-claim! Iets wat al is bewezen en vast staat staat opeens niet meer vast en moet opnieuw worden bewezen! En dat allemaal alleen maar om Micha te zieken omdat hij zegt dat Demmink een pedofiel is! Maar het wordt nog krankzinniger! Want reeds 9 jaar geleden heeft Westenberg zelf afgezien van het leveren van dit tegenbewijs omdat hij dat niet kan leveren omdat het niet bestaat! De getuigen die Westenberg eerder in de procedure liet opdraven in -uiteraard tevergeefse- pogingen dit tegenbewijs wel te leveren zijn inmiddels vrijwel allemaal dood. Ook dit al bewijst dat de hele ‘behoudens tegenbewijs-clausule’ een grote smerige scam is!

Helaas is er niemand in Nederland die enig belang hecht aan de kwaliteit van onze rechtspraak en het in deze zaak voor Micha opneemt. Alleen daarom kan de zwendel tegen Micha gewoon doorgaan. Zonder steun van de media en/of de politiek en/of de wetenschap ben je nergens. De media-blackout is opmerkelijk omdat de zaak-Westenberg eerder wel uitgebreide media-aandacht kreeg en zelf ooit de opening was van het 8 uur-Journaal van de NOS. Thans is de situatie, dat Micha de Orde heeft verzocht hem een nieuwe advocaat toe te wijzen die wellicht wel wil proberen die krankzinnige, malicieuze en onrechtmatige ‘bewijsopdracht’ aan Westenberg van tafel te krijgen. Tevens staat nog steeds het KG op de planning waarin Micha een voorschot gaat eisen van Westenberg van 50.000 Euro op de uiteindelijk uit te betalen som van 500.000. To be continued!

Geef een antwoord