WAAROM SPEELT NEDERLAND EEN SLEUTELROL BIJ HET FORCEREN VAN WWIII?

* 1: DE MH 17-SCAM VORMT EEN NOODZAKELIJKE ESCALATIE-STAP EN WERD GEHEEL AANGESTUURD VANUIT NEDERLAND
* 2: NEDERLAND ZIT ‘OPEENS’ VOORAAN IN DE VN-VEILIGHEIDSRAAD ALS HET EROP AAN KOMT
* 3: DE OPCW DIE EEN CRUCIALE ROL SPEELT ZIT IN DEN HAAG

* 4: NEDERLAND IS LEADING BINNEN BILDERBERG WAAR HET SCENARIO VOOR WWIII IS ‘ONTWORPEN’
* 5: HALBE ZIJLSTRA MOEST WORDEN ‘GERUIMD’ IN HITJOB HALBE DOOR PHILIPPE REMARQUE ALS STA-IN-DE-WEG VOOR DE VERNIETIGING VAN DE WERELD

HET ANTWOORD: OMDAT DE DERDE WERELDOORLOG DE LAATSTE ‘TROEFKAART’ IS VAN DE WERELDWIJDE PEDO-NETWERKEN TE ONTKOMEN AAN DE DEFINITIEVE EXPOSURE EN NEDERLAND LEADING IS BINNEN DE MONDIALE PEDO-NETWERKEN MET DEMMINK ALS SLEUTELFIGUUR! * WAAROM ZOU ER ANDERS IN 2013 EEN TOPZWARE DELEGATIE NAAR WASHINGTON ZIJN GEVLOGEN OM DE ZAAK-DEMMINK TE ‘REGELEN’? * ZIE MET NAME HET EINDE VAN BOVENSTAANDE VIDEO

6 Replies to “WAAROM SPEELT NEDERLAND EEN SLEUTELROL BIJ HET FORCEREN VAN WWIII?”

 1. Overigens, die tweet was van 8 maanden geleden. Waar is die lijst ondertussen gebleven? Is die ooit vrijgegeven? Nee.
  Voorzichtige conclusie: die lijst bestaat niet.

 2. Psychopathische krankzinnigen (zoals het een persoonlijkheidsstoornis op het niveau van het instinctief substraat betaamt: geen enkel probleem bij zichzelf ziend, laat staan een volstrekt onacceptabel en de omgeving proactief agressief bedreigend probleem!!!) begeren macht en controle bovenal, maar hebben geen (dringend en overvloedig benodigde) emotionele/morele bekwaamheden daartoe.

  Dit eindigt dus steevast in rokende puinhopen en grootschalige en weerzinwekkend gruwelijke serie-/massamoord, waarbij een van de mogelijkheden waarover psychopaten wel beschikken: fundamenteel en onverbeterlijk kwaadaardig liegen, als slaghoedje dient.

 3. Vraagje;
  – Als Nederland zop enorm belangrijk is, ja zelfs een sleutelrol vervult in het teweegbrengen van WO III,
  – Als Qanon de enorme visionair/klokkenluider is die alles weet en alles naar buitenbrengt,

  -> Waarom is er dan geen enkele, GEEN ENKELE vermelding van Nederland in de Qanon berichten?
  -> Waarom is er geen enkele, GEEN ENKELE youtube video van een buitenlandse analist te vinden die Nederland in dit verband noemt?

Geef een antwoord