NOG MEER AANWIJZINGEN VOOR ROL ING ALS MONDIALE PEDO-BANK

DE INKOMSTEN VAN HUMAN TRAFFICKING WERELDWIJD WORDEN GESCHAT OP ZO’N 150 MRD PER JAAR -DAT KOMT EXACT OVEREEN MET DE OMVANG VAN DE TWEE-JARIGE BOEKHOUDFRAUDE BIJ ING * HET GEVAAR VOOR BANKEN HIERBIJ BETROKKEN TE RAKEN WORDT WIJD EN ZIJD ERKEND

VAN EEN VAN DE CRIMINEEL BETROKKEN ACCOUNTANTS, KPMG, STAAT VAST DAT HET DIEP IN DE PEDO-NETWERKEN ZAT/ZIT * TOPMAN HANS WEIJERS WIL/DURFT/KAN/MAG NIET IN HET OPENBAAR VERSCHIJNEN, MAAR HEEFT WEL EEN GEHEIM ACHTERKAMERTJES-OVERLEG MET MARK RUTTE * GROOT AANTAL TOP-POLITICI IN THE BOARD BEWUSTE KEUZE OM DE BANK ‘ONKWETSBAAR’ TE MAKEN * TABOE OP WELK ONDERZOEK DAN OOK DOOR DE MEDIA * NA DE ONDERGANG VAN FORTIS MOEST ER EEN NIEUWE PEDO-BANK KOMEN * CRIMINEEL HANDELEN ING ALS MEGA-WITWAS BANK STAAT REEDS VAST * KAMERVRAGEN OMTZIGT OVER BOEKHOUDFRAUDE 348 MRD WORDEN (NOG) NIET BEANTWOORD -EN OOK DAT IS WEER TABOE VOOR DE MSM * CRIMINELE BETROKKENHEID VAN HET PEDO-OM DAT EEN FOP-BOETE OPLEGT EN WEIGERT INDIVIDUEN TE VERVOLGEN * POLITIEK VRAAGT NIET DOOR

Geef een antwoord